NGUYÊN LÝ MÁC LENIN 2( 27/12/2012)


Câu 1: Sản xuất hàng hóa ra đời vào thời kì lịch sử nào ? giải thích vì sao?

Câu 2: So sánh hàng hóa sức lao động với hàng hóa thông thường , tại sao hàng hóa sức lao động được coi là chìa khóa để giải quyết  mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản?

Câu 3: Trình bày những đặc trưng cơ bản của các hình thức dân chủ trong lịch sử và quan điểm của đảng cộng sản việt nam trong công việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện nay?

Câu 4: Tuần hoàn và chu chuyển tư bản là gì ?

Câu 5:Phân tích nội dung sau:Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do nhưng không thủ tiêu được cạnh tranh mà còn làm xuất hiện những loại cạnh tranh mới.

Câu 6:Thế nào là cấu tạo hữu cơ của tư bản? Hãy giải thích tại sao cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên trong quá trình tích lũy tư bản là nguyên nhân trực tiếp của nạn thất nghiệp trong chủ nghĩa tư bản?

Câu 7:Nêu một số đặc điểm mới của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản hiện nay? những đặc điểm đó làm thay đổi bản chất sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không ? vì sao?

Cau 8 :trong nền kinh tế hàng hóa hiện nay, tại sao người sản xuất lại chịu tác động của quy luật gía  trị? nêu biểu hiện của nó ?.

Cau 9. So sánh  sự  giống  và khác nhau giữa tích tụ và tập trung tư bản ? nêu mối quan hệ giữa chúng ? Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu chúng ở nước ta hiện nay ?.

Cau 10. Nêu nguồn gốc ,bản chất và vai trò của tôn giáo? Quan điểm của Đảng về vấn đề tôn giáo hiện nay ?

Câu 11   vì sao ng` SX lại chịu sự tác động của quy luật giá trị? sự tác động đó biểu hiện ntn?

Câu 12  so sánh giống vsf khác nhau giữa tích tụ và tập trung tư bản,mối quan hệ giữa chúng.nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu việc tích tụ và tập trung tư bản ở việt nam

Câu 13  nêu nguồn gốc,bản chất,vai trò tôn giáo.nêu quan điểm của ĐCS Việt nam về việc giải quyết vấn đề tôn giáo

đề 34

1).tại sao tiền tệ ra đời là kết quả phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa?.Bản chất của tiền tệ là gì?

2). tại sao các phạm trù: chi phí sản xuất TBCN (k),lợi nhuận (p), lợi nhuận bình quân lại che giấu bản chất thực chất bóc lột của CNTB?

3). trình bày phương hướng và yêu cầu cơ bản của xây dựng nền văn hóa XHCN?phân tích quan điểm của đảng cộng sản việt nam về xây dựng nền văn hóa tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc.?

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s