Kinh Tế Tri Thức Và Công Nghiệp Hoá-hiện Đại Hoá Ở Việt Nam


TIỂU LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
ĐỀ TÀI
Kinh Tế Tri Thức Và Công Nghiệp Hoá-hiện Đại Hoá Ở Việt Nam

Họ và tên :
Lớp :
Mã SV :
Giáo viên hướng dẫn :

HÀ NỘI NĂM 2002

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Tại đại hội Đảng lần thứ VIII, Đảng ta đã khẳng định: thời kỳ phát triển mới của đất nước là thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Mục tiêu CNH-HĐH theo tinh thần của đại hội đảng VIII là: “Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành cong chủ nghĩa xã hội”.
Để thực hiện được chiến lược phát triển kinh tế–xã hội đã đề ra, để có khả năng tiếp nhận những thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ, có thể rút ngắn quá trình CNH-HĐH thì kinh tế tri thức chính là giai đoạn phát triển mới của lực lượng sản suất. Kinh tế tri thức dựa vào tri thức và thông tin là chủ yếu, trong đó khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và quan trọng hàng đầu.
Nền kinh tế tri thức đã hình thành, đã là hiện thực ở nhiều nước. Đó là xu thế tất yếu của quá trình phát triển sức sản xuất, là thành tựu quan trọng của loài người mà chủ nghĩaxã hội phải nắm lấy và vận dụng để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Nhiều nước đang phát triển đã đang đi nhanh vào nền kinh tế tri thức và đây cũng là thời cơ và thách thức hết sức to lớn, quyết liệt.
Công nghiệp hoá nước ta phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ cực kỳ to lớn: đó là chuyển tờ kinh tế nông nhiệp sang kinh tế công nghiệp đồng thời chuyển sang nền kinh tế tri thức. Hai nhiệm vụ đó phảI thực hiện đồng thời, hỗ trợ và bổ xung cho nhau. Điều đó có nghĩa phải nắm các tri thức và công nghệ mới của thời đại để hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đồng thời phát triển nhanh các ngành công nghiệp và dịch vụ. Dựa vào tri thức, vào khoa học và công nghệ, chuyển địch kinh tế theo hướng tăng nhanh các ngành kinh tế tri thức.
Đề tài này là một vấn đề rất rộng và phức tạp nhưng do trình độ còn hạn chế vì vậy sẽ còn nhiều khiếm khuyết . Vì vậy em rất mong ý kiến và sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo.

MỤC LỤC

Giới thiệu đề tài…………………………………………………1
Phần nội dung………………………………………………………….2
Chương I: Công nghiệp hoá-Hiện đai hoá………………………………2
1. Định nghĩa công nghiệp hoá-Hiện đại hoá……………………….2
2. Vai trò của công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam…………………………………….2
3. Tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ……………..3
4. Định hướng phát triển khoa học công nghệ………………………4
Chương II: Nền kinh tế tri thức….……………………………………..5
1. Kinh tế tri thức là gì?………………………….…………………5
2. Những đặc trưng chủ yếu của nền kinh tế tri thức……………….6
3. Kinh tế tri thức và công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá ở Việt Nam………………………………………………………………………………….10
Phần kết luận. ………………………………………………………..14
Tài liệu tham khảo……………………………………………………15
Mục lục………………………………………………………………….16

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s