Giải pháp xây dựng và thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU

Từ trước những năm 1986 nền kinh tế nước ta là nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp (nền kinh tế chỉ huy với sự quản lý của nhà n*ước). Trong giai đoạn đất nước ta đang đấu tranh để thống nhất nước nhà thì cơ chế này tỏ ra khá hiệu quả khi đã huy động được tất cả các nguồn lực cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tuy nhiên sau năm 1975 khi đất nước ta hoàn toàn thống nhất thì cơ chế này đã nảy sinh sự trì trệ, hình thành cơ chế kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trước tình hình đó, đại hội XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra vào tháng 12/1986 đã đưa ra đường lối Đổi mới trong đó đổi mới kinh tế là trọng tâm mà nội dung chủ yếu là xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực tiễn cũng đã chứng minh đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước để nhanh chóng đưa nền kinh tế nước nhà phát triển và sẵn sàng hội nhập vào nền kinh tế giới. Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn trở ngại nó đã bộc lộ những khuyết điểm như làm nảy sinh sụ phân hoá giàu nghèo, những tệ nạn của xã hội…
Với mong muốn tìm hiểu sâu vấn đề này và góp một phần nhỏ vào việc phát triển nền kinh tế ở nước ta, em đã chọn đề tài: ”giải pháp xây dựng và thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” cho bài tiểu luận lần này của mình.
MỤC LỤC

Phần 1: Phần mở đầu.
Phần 2: Phần nội dung
I- Những hiểu biết chung về nền kinh tế thị trường
1- Khái niệm về nền kinh tế thị trường và cơ chế thị trường
2- Điều kiện để hình thành nền kinh tế thị trường
3- Các đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường
4- Tính khách quan của việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường
II- Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
1- Mục tiêu về phát triển kinh tế
2- Nền kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo
3- Tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập trong đó phân phối theo thu nhập và lao động là chủ yếu
4- Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước
5- Nền kinh tế hoạt động theo xu hướng phát triển mở rộng hợp tác với nước ngoài
III- thực trạng và những giải pháp để xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
1- thực trạng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay
2- Các giải pháp để phát triển nền kinh tế thị trường hiện nay ở Việt Nam
Phần 3: Phần kết thúc
Các tài liệu tham khảo
Mục lục

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s