Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An


MỤC LỤC
Lời cảm ơn Error! Bookmark not defined.
danh mục sơ đồ, bảng biểu 3
danh mục viết tắt 4
Lời nói đầu 5
Chương I: lý luận chung về thuế GTGT và công tác quản lý thuế GTGT 7
1.1 thuế giá trị gia tăng 7
1.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của thuế GTGT 7
1.1.2 Khái niệm và bản chất của thuế GTGT 9
1.1.3 Đặc trưng của thuế GTGT 10
1.1.4 Phương pháp tính thuế GTGT 12
1.1.5 Vai trò của thuế GTGT 14
1.2 công tác quản lý thuế GTGT 17
1.2.1 Sự cần thiết và khái niệm của công tác quản lý thuế GTGT 17
1.2.2 Quy trình, nội dung công tác quản lý thuế GTGT 18
1.2.3 Tổ chức bộ máy quản lý thuế GTGT 26
1.3 các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT 31
Chương II: thực trạng công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An 36
2.1 khái quát về Cục thuế Nghệ An 36
2.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của Cục thuế Nghệ An 36
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Cục thuế Nghệ An 36
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính Cục thuế Nghệ An 38
2.1.4 Tình hình nhân sự của Cục thuế Nghệ An 41
2.2 thực trạng công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An 43
2.2.1. Kết quả thu thuế GTGT 43
2.2.2 thực trạng công tác quản lý thuế GTGT 36
2.3 đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An 43
2.3.1 Những kết quả đạt được 43
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 47
Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An 59
3.1 phương hướng, nhiệm vụ của Cục thuế Nghệ An trong thời gian tới 59
3.2 giải pháp 61
3.2.1 Tăng cường cải cách quy trình quản lý thuế GTGT 61
3.2.2 Tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT 62
3.2.3 Tăng cường công tác quản lý ấn chỉ, hoá đơn, chứng từ 64
3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra 65
3.2.5 Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng 66
3.2.6 Tăng cường việc áp dụng tin học vào công tác quản lý thuế GTGT 66
3.2.7 Kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ 66
3.2.8 Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn thuế GTGT 67
3.2.9 Góp phần hoàn thiện luật thuế GTGT 68
3.3 kiến nghị 69
3.3.1 Các cơ quan hữu quan cần phối hợp giúp đỡ cơ quan thuế 69
3.3.2 Hoàn thiện môi trường pháp lý 69
3.3.3 Tăng cường công tác quản lý trên máy tính 70
3.3.4 Hoàn thiện luật thuế GTGT 71
Kết luận 73
Tài liệu tham khảo 75

LỜI NÓI ĐẦU

rong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ quan trọng của Nhà nước để quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước. Còn ở các nước đang phát triển như Việt Nam, thuế gián thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt là thuế GTGT. Thuế GTGT là một loại thuế tiến bộ, điều tiết rộng rãi hầu hết mọi đối tượng trong nhân dân, những người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế. Do đó, thuế GTGT có vai trò rất to lớn trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Trong tiến trình hội nhập, thuế lại càng có vị thế lớn trong chiến lược toàn cầu hoá. Vì vậy, công tác quản lý thuế mặc nhiên trở thành mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Những tri thức về thuế và quản lý thuế đang là nhu cầu thường trực không chỉ đối với các nhà quản lý, các doanh nhân, mà còn cần phổ cập đến tất cả mọi công dân, những ai đang chịu sự điều chỉnh của các sắc thuế hiện hành.
Do mới được áp dụng tại Việt Nam, nhiều người chưa hiểu rõ về thuế GTGT, ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cũng như ý thức trong việc góp phần tham gia chống thất thu thuế chưa cao. Đồng thời, do thời gian áp dụng chưa lâu nên luật thuế GTGT còn một số bất hợp lý chưa được thay đổi phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay, do đó công tác quản lý thuế GTGT còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Một trong những vấn đề quan trọng góp phần khắc phục những hạn chế trên là phải tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT cho các cơ quan thuế từ trung ương đến địa phương.
Cục thuế Nghệ An được thành lập từ năm 1990. Từ đó đến nay Cục thuế đã luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong những năm đầu của thế kỷ XXI, điều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) phát triển khá, cùng với sự cố gắng, nổ lực phấn đấu trong công tác quản lý của Cục thuế Nghệ An nên kết quả thu ngân sách đã đạt kết quả khá cao, hầu hết đều đạt và vượt mức dự toán, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn chưa tương xứng với khả năng của Tỉnh, công tác quản lý thuế vẫn còn yếu kém và lúng túng, chưa phát huy được hết khả năng, hiệu quả của mình. Đặc biệt là các khoản thu về thuế GTGT, vẫn còn tình trạng nợ đọng, vẫn còn thất thu cả về đối tượng nộp thuế (ĐTNT) lẫn doanh thu và mức thuế.
Do yêu cầu bức xúc của tình hình thực tiễn, trong quá trình thực tập tại Cục thuế Nghệ An, với sự giúp đỡ, hướng dẫn của các thầy cô khoa Ngân Hàng – Tài Chính, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân và các cán bộ thuế ở Cục thuế Nghệ An, cùng với những kiến thức đã được lĩnh hội trong quá trình học tập ở trường tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu về công tác quản lý thuế GTGT với đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An”.
Với thời gian có hạn và phù hợp trong việc nghiên cứu tài liệu, thực tế tại Cục thuế Nghệ An, phạm vi của luận văn chỉ giới hạn trong những vấn đề cơ bản nhất của công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An qua hai năm 2001 và 2002. Mục đích của luận văn là tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An trong thời gian qua, trên cơ sở đó tìm ra những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của chúng nhằm đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp để công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An được hoàn thiện hơn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nội dung chính của luận văn này gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về thuế GTGT và công tác quản lý thuế GTGT.
Chương II: Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An.
Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế Nghệ An.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s