Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước với việc quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp


LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, với nhận thức về vai trò quan trọng của các thành phần kinh tế, trong đó các doanh nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước là bộ phận chủ yếu cấu thành nền kinh tế quốc dân đã phát triển rộng khắp cả nước, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tăng ngân sách Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước. Trước tình hình đó Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều biện pháp và chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các loại hình doanh nghiệp này. Việc ban hành “luật doanh nghiệp” ngày 12 tháng 6 năm 1999 theo các đánh giá của xã hội và của các nhà kinh doanh, được coi là một bước cải cách có ý nghĩa lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần cải thiện một cách đáng kể môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp ở nước ta.
Tuy nhiên, các loại hình doanh nghiệp ở nước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém như: quy mô nhỏ, vốn ít, công nghệ lạc hậu, hiệu quả và sức cạnh tranh yếu, … Còn nhiều khó khăn, vướng mắc về môi trường pháp lý và môi trường tâm lý xã hội. Do vậy, để tạo điều kiện cho kinh tế doanh nghiệp tiếp tục phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa và có những đóng góp to lớn hơn cho nền kinh tế đất nước thì không thể thiếu đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước là công cụ hữu hiệu trong việc quản lý và điều hành nền kinh tế nói chung và kinh tế doanh nghiệp nói riêng.
Kết cấu tiểu luận ngoài phần mở đầu và kết luận, tiểu luận gồm 3 chương.


Chương I: Quản lý Nhà nước đến doanh nghiệp
Chương II: Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước với việc quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp
Chương III: Quan điểm, chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp
MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương I
Quản lý Nhà nước đến doanh nghiệp 2
I. khái niệm và sự cân thiết phải quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp 2
1. Khái niệm doanh nghiệp 2
2. Vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân 2
3. Sự cần thiết quản lý Nhà nước đến với doanh nghiệp. 2
Chương II
Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước với việc quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp 4
I. Chính sách thương mại 4
1. Những cải cách chính sách thương mại 4
2. Những điều kiện mới cho việc tham gia xuất nhập khẩu 4
3. Kiểm soát thương mại phi thuế quan 5
4. Kiểm soát ngoại hối: 5
5. Kiểm soát xuất nhập khẩu bằng các biện pháp thuế quan 5
II. chính sách tiền tệ tín dụng 6
III. Chính sách thuế 7
IV. chính sách đất đai 7
V. Chính sách về công nghệ và đào tạo 8
Chương III
Quan điểm, chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp 9
I. Quan điểm của đảng và Nhà nước về việc phát triển doanh nghiệp 9
II. sự phát triển của các doanh nghiệp và những trở ngại 9
III. phương hướng và giải pháp phát triển 10
1. Phương hướng phát triển 10
2. giải pháp phát triển cho các doanh nghiệp 10

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s