Đổi mới cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát triển Kinh tế tư nhân ở Việt nam hiện nay


Đổi mới cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát triển Kinh tế tư nhân ở Việt nam hiện nay

PHẦN I GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Kinh tế tư nhân ở nước ta gồm: kinh tế hộ gia đình; kinh tế cá thể; kinh tế tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình Doanh nghiệp của tư nhân rộng khắp cả nước đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế Đất nước, huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân, tăng ngân sách, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước.Cùng với các thành phần kinh tế khác, sự phát triển của Kinh tế tư nhân đã góp phần giải phóng lực lượng sản xuất , thúc đẩy phân công lao đông xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tuy vậy, Kinh tế tư nhân nước ta hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu kém. Phần lớn có quy mô nhỏ, ít vốn, công nghệ sản xuất lạc hậu, trình độ quản lý yếu kém, còn khó khăn vướng mắc về vốn, về môi trường pháp lý, vi phạm kỷ luật, trốn lậu thuế, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép…Đứng trước tình hình như vậy, tại Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác định khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, không ngừng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh góp phần tạo thêm việc làm, đầu tư nhiều hơn vào khu vực sản xuất, tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động công ích nhằm góp phần vào việc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Phải xem đây như là một thách thức, phương tiện tất yếu để đi lên Chủ nghĩa xã hội .
Do thời gian có hạn và trình độ hiểu biết còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện đề tài này không tránh khỏi những thiếu xót, do đó rất mong sự đống góp ý kiến của cô giáo cùng tất cả các bạn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin
2. Văn kiện Đại hội Đảng cộng sán lần thứ IX
3. Phát triển kinh tế tư Nhân ở Việt nam hiện nay
4. Một số vấn đề Kinh tế – Xã hội Việt nam thời kỳ đổi mới
5. Việt nam cải cách theo hướng rồng bay
6. Cơ chế đổi mới phát triển các thành phần Kinh tế ở Việt nam hiện nay

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s