cụ thẻ hoá về học thuyết Mác – Lênin về hình thái kinh tế – xã hội và hoàn cảnh ở Việt Nam


A. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Để đạt được những thành tựu to lớn và những bước tiến vượt bậc những thay đổi đó là bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế nước ta đó chính là công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.
Từ đất nước có nền kinh tế tiểu nông và nghèo nàn vậy để xoá bỏ đói nghèo lạc hậu và trở thành một đất nước có nền kinh tế phát triển thì sự tất yếu là phải đổi mới phải công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.
Tại đại hội Đảng lần thứ VIII Đảng ta đã khẳng định “Xây dựng đất nước thành một nước công nghiệp hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đời sống vật chất và tinh thần cao. Có như vậy thì quốc phòng an ninh mới vững chắc, dân giầu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Mục tiêu đó là sự cụ thẻ hoá về học thuyết Mác – Lênin về hình thái kinh tế –xã hội và hoàn cảnh ở Việt Nam. Đó cũng chính là mục tiêu công nghiệp hoá – hiện đại hoá ở nước ta.
Đề tài này là một vấn đề rất rộng và phức tạp nhưng do trình độ còn hạn chế vì vậy sẽ còn nhiều khiếm khuyết. Vì vậy em rất mong ý kiến và sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo.

– MỤC LỤC

A. Giới thiệu đề tài………………………………………………………………. 1
B. Nội dung…………………………………………………………………………… 2
I. Nhận định của Mác và Lênin về hình thái kinh tế xã hội……… 2
1. Quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất……… 2
2. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng…………………………. 5
II. công nghiệp hoá – hiện đại hoá………………………………………… 6
1. Hình thái kinh tế xã hội là tất yếu………………………………….. 6
2. Mục đích của công nghiệp hoá – hiện đại hoá…………………. 7
3. Kinh tế Việt Nam những khó khăn của công nghiệp hoá – hiện đại hoá 8
4. Những giải pháp………………………………………………………….. 9
5. Những thuận lợi…………………………………………………………… 9
6. Đường lối cụ thể của Nhà nước về công nghiệp hoá – hiện đại hoá. 9
7. Những điểm thực tế của công nghiệp hoá – hiện đại hoá…. 10
C: Kết luận………………………………………………………………………….. 13
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………….. 14

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s