Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa


A. PHẦN MỞ ĐẦU
Việc nghiên cứu lý thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin về nền kinh tế thị trường là cần thiết không chỉ đối với những người nghiên cứu khoa học kinh tế, đối với cán bộ quản lý kinh doanh, với những người có nhiệm vụ hoạch định đường lối phát triển kinh tế của đất nước, mà nó rất cần thiết đối với mỗi sinh viên, mỗi con người mỗi gia đình trong xã hội.
Lý thuyết về nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa Mác Lênin là một nội dung hết sức to lớn và rất quan trọng trong học thuyết của chủ nghĩa Mác Lênin. Cùng với lý luận về giá trị thặng dư, học thuyết hình thái kinh tế xã hội, thì lý thuyết về nền kinh tế thị trường là một phát kiến vĩ đại của Mác mà sau này đã được Lênin phát triển và hoàn thiện, nó là hòn đá tảng của chủ nghĩa Mác Lênin, cho đến cả ngày hôm nay và mai sau.
Trong bối cảnh đầy biến động của thị trường thế giới nói chung cũng như thị trường Việt Nam nói riêng. Đảng ta vẫn kiên định mục tiêu độ lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Để có cơ sở hiểu hơn lý thuyết của Mác-Lênin, có cơ sở cho thống nhất cao hơn đường lối của Đảng ta, vấn đề nghiên cứu, nắm vững lý thuyết về nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa Mác Lênin là hết sức cần thiết.
Em chọn đề tài: Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hộichủ nghĩaVới đề tài này, bước đầu nghiên cứu một số vấn đề lý thuyết nền kinh tế thị trường qua đó làm rõ hơn xây dựng thêm lòng tin về đường lối mới của Đảng ta.


TRONG BÀI CÓ SỬ DỤNG MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Sách Giáo khoa Kinh tế chính trị Mac–Lê Nin.
2. Bài giảng Kinh tế chính trị Mac–Lê Nin lớp K46XD2.

3. Bàn thêm về KTTT theo định hướng XHCN
(Nghiên cứu kinh tế Tháng 4/1999).

4. Thế nào là KTTT định hướng XHCN 
(Tạp chí cộng sản Tháng 7/1996).
5. KTTT và định hướng XHCN có đối lập nhau không 
(Tạp chí cộng sản số 4/1996).
6. Về thị trường theo đinh hướng XHCN 
(Tạp chí cộng sản Tháng 10/1999).
7. KTTT và định hướng XHCN 
(Tạp chí cộng sản Tháng 9/1996 và Tháng 8/1999).

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s