Xây dựng mô hình Kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam


LUẬN ÁN TIẾN SĨ  KINH TẾ

 

MỤC LỤC

Trang

    Trang phụ bìa

i

     Lời cam đoan

ii

     Mục lục

iii

     Danh mục các chữ viết tắt

iv

     Danh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồ

v

     MỞ ĐẦU

1

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

7

     1.1 Bản chất của kế toán quản trị chi phí

7

     1.2 Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị doanh nghiệp

13

     1.3 Mô hình lý thuyết cơ bản của kế toán quản trị chi phí

16

     1.4 Kinh nghiệm vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí ở một số nước trên thế giới

52

Chương 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

63

     2.1 Những đặc trưng cơ bản của ngành dược phẩm Việt Nam

63

     2.2 Thực tế hệ thống kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

75

     2.3 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

105

Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

112

     3.1 Sự cần thiết phải xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

112

     3.2 Yêu cầu của việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

117

     3.3 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

119

     3.4 Điều kiện cơ bản để thực hiện mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

154

     KẾT LUẬN

162

     DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

163

     TÀI LIỆU THAM KHẢO

164

     PHỤ LỤC

170

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

 

Chữ viết tắt Đầy đủ tiếng Việt Đầy đủ tiếng Anh
ABC Kế toán chi phí theo hoạt động Activity – Based  – Costing
ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Association of Southeast Asian Nations
AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN ASEAN Free Trade Area
CP Chi phí  
CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  
CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp  
CPSXC Chi phí sản xuất chung  
CVP Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận Cost – Volumne – Profit
DN Doanh nghiệp  
GMP Thực hành sản xuất tốt Good Manufacturing Practice
IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế International Accounting Standard
KTTC Kế toán tài chính  
KTQT Kế toán quản trị  
NVL Nguyên vật liệu  
PX Phân xưởng  
SP Sản phẩm  
SX Sản xuất  
SXKD Sản xuất kinh doanh  
TK Tài khoản  
TSCĐ Tài sản cố định  
tr Trang  
VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vietnamese Accounting Standard
WHO Tổ chức y tế thế giới World Health Organization
WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization

 

DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Bảng                                                                                                                   Trang

Bảng 1.1 Phân loại chi phí theo phương pháp chi phí toàn bộ và phương pháp chi phí trực tiếp

31

Bảng 1.2 Phân tích điểm hoà vốn

41

Bảng 1.3 Mẫu báo cáo bộ phận

47

Bảng 3.1 Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm theo mối quan hệ với mức độ hoạt động

120

Bảng 3.2 Phiếu tính giá thành lô sản xuất

134

Bảng 3.3 Phiếu dự toán chi phí lô sản xuất

135

Bảng 3.4 Báo cáo giá thành sản xuất

137

Bảng 3.5 Báo cáo kết quả kinh doanh theo sản phẩm

146

Bảng 3.6 Báo cáo kết quả kinh doanh theo bộ phận sản xuất

147

Bảng 3.7 Báo cáo kết quả kinh doanh theo chi nhánh tiêu thụ

151

Sơ đồ

Sơ đồ 1.1 Các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp

13

Sơ đồ 1.2 Phân loại chi phí

17

Sơ đồ 1.3 Phương pháp chi phí thông thường

28

Sơ đồ 1.4 Phương pháp xác định chi phí theo công việc

33

Sơ đồ 1.5 Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất

35

Sơ đồ 1.6 Phương pháp xác định chi  phí theo chu kỳ sống của sản phẩm

38

Sơ đồ 1.7 Bộ máy kế toán quản trị chi p hí trong quản trị doanh nghiệp

51

Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp sản xuất dược phẩm

69

Sơ đồ 2.2 Qui trình công nghệ sản xuất thuốc viên

71

Sơ đồ 2.3 Qui trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm

71

Sơ đồ 2.4 Tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm

73

Sơ đồ 2.5 Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm

74

Sơ đồ 2.6 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo hệ thống kế toán năm 1970

79

Sơ đồ 2.7 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo hệ thống kế toán năm 1989

85

Sơ đồ 2.8 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT (phương pháp kê khai thường xuyên)

91

Sơ đồ 2.9 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định số 1141-TC/QĐ/CĐKT (phương pháp kiểm kê định kỳ)

92

Sơ đồ 3.1 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

137

Sơ đồ 3.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp

139

Sơ đồ 3.3 Phân tích biến động biến phí sản xuất chung

141

Sơ đồ 3.4 Phân tích biến động định phí sản xuất chung

142

Sơ đồ 3.5 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp chi phí thông thường áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm

154

Đồ thị

Đồ thị 1.1 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động

19

Đồ thị 1.2 Ước tính chi phí theo phương pháp biểu đồ phân tán

22

Đồ thị 3.1 Khối lượng sản xuất hợp lý/ 1 lô

128

Biểu đồ

Biểu đồ 2.1 Doanh thu sản xuất dược phẩm trong nước

64

Biểu đồ 2.2 Tiền thuốc bình quân đầu người

66

Biểu đồ 2.3 Tình hình sản xuất thuốc trong nước và thuốc nhập khẩu

67

Biểu đồ 2.4 Số liệu đăng ký thuốc

67

Biểu đồ 2.5 Số hoạt chất đã đăng ký

68

Biểu đồ 2.6 Cơ cấu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô vừa và nhỏ

99

Biểu đồ 2.7 Cơ cấu chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô lớn

99

Biểu đồ 2.8 Nguồn phát sinh chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm qui mô lớn

108

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s