Tiền đề thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU1
NỘI DUNG2
1.Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá là gì ?2
2. Mục tiêu và quan điểm chỉ đạo.3
3.Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.5
4. Tiền đề thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.6
5. Nguồn nhân lực.8
KẾT LUẬN11
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………… 12

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, trên thế giới, các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng với trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hoá nền kinh tế và đời sống xã hội. Nền kinh tế Việt Nam – với xuất phát điểm thấy kém nền công nghiệp, lạc hậu, để có được tốc độ tăng trưởng cao hơn, cần có một lực đẩy mạnh mẽ hơn nữa – lực đẩy đó chỉ có thể có được nhờ đẩy mạnh công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo ta một sự chuyển đổi căn bản trong cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Nhận thức được điều đó, tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng vào tháng 1/1994 đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu, trong đó. Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá, hiện đại hoá được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là một đòi hỏi khách quan của sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – giai đoạn quá độ lên Chủ nghĩaxã hội.
Công nghiệp hóa, hiện đại hoá là một cuộc cải biến cách mạng từ xã hội Công nghiệp trở thành xã hội công nghiệp, đồng thời đó cũng là cuộc cải biến cách mạng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy để triển khai thuận lợi và thực hiện thành công sự nghiệp này đòi hỏi phải có những tiền đề cần thiết, và một trong những tiền đề cần thiết nhất, chính là nguồn nhân lực khẳng định vai trò quan trọng cảu nguồn nhân lực, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII < 6-1991 > đã nêu : “ Sự nghiệp phát triển kinh tế đặt con người vào vị trí trung tâm, thống nhất tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội”. Tuy nhiên trong nguồn nhân lực ấy thì thanh niên – sinh viên lại giữ một vị trí quan trọng và có tính quyết định đối với sự phát triển nói chung và đối với sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiên đại hoá đất nước nói riêng. Bởi họ là những chủ nhân tương lại của đất nước nói riêng, họ là đội ngũ tri thức trẻ có khả năng tiếp thu nhanh nhạy nhất, những tiến bộ của thời đại, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s