Thực trạng công tác quản lý môi trường của công ty SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC GIANG


MỤC LỤC

PHẦN i: 1
GIỚI THIỆU VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC GIANG 1
A. Giới thiệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang 1
I. chức năng,nhiệm vụ của sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc giang. 1
I.1. Vị trí, chức năng: 1
I.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1
II. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bắc giang. 4
II.1.Chức năng 4
II. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 4
B. Công tác bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Giang 6
I. Những việc đã làm được trong công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang. 6
I.1. Về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường 6
I.2. Về mặt thể chế chính sách 7
I.3. Về mặt tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường 9
I.4. Về các hoạt động giám sát, quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường 10
I.5. Về nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng 10
II. Những tồn tại và thách thức trong công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang. 11
II.1. Về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường 11
II.2. Về mặt thể chế chính sách 12
II.3. Về mặt tài chính, đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường 12
II.4. Về các hoạt động giám sát, quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường 12
II.5. Về nguồn lực sự tham gia của cộng đồng 13
PHẦN II: 14
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ 14
A. Phần mở đầu 14
I. lý do chọn chuyên đề: 14
II. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. 15
II.1. Đối tượng nghiên cứu: 15
II.2. Phạm vi nghiên cứu: 15
II.2.1. Về không gian ( địa điểm ) : 15
II.2.2. Về thời gian: 16
II.3. Phương pháp nghiên cứu: 16
III. Mục đích và ý nghĩa của chuyên đề 16
III.1. Mục đích: 16
III.2. ý nghĩa: 17
B. Nội Dung 17
I. Lý luận chung: 17
I.1.Vấn đề nghiên cứu nằm trong các bài giảng môn học: 17
I.2. Tài liệu kham khảo: 17
I.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 18
II. Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 18
II.1. Vị trí địa lý 18
II.2. Đặc điểm khí hậu – thủy văn 19
II.3. Đặc điểm kinh tế xã hội 19
III. thực trạng môi trường của công ty 20
III.1. thực trạng môi trường không khí 20
III.1.1. Nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí 20
III.1.2. Đánh giá chung về môi trường không khí 23
III.2. thực trạng môi trường nước 24
III.2.1. Nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước 24
III.2.1.1.. Đối với nước thải sinh hoạt: 24
III.2.1.2. Đối với nước thải sản xuất: 25
III.2.1.3. Đối với nước mưa chảy tràn: 26
III.2.2. Đánh giá chung về môi trường nước 26
III.3. thực trạng phát thải chất thải rắn 27
III.3.1.Nguồn thải gây ô nhiễm môi trường 27
III.3.1.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 27
III.3.1.2. Đối với chất thải rắn sản xuất: 28
III.3.1.2.1. Đối với chất thải nguy hại: 28
III.3.1.2.2. Chất thải rắn không nguy hại: 28
III.3.2. Đánh giá chung về tình hình phát thải chất thải rắn 29
III.4. thực trạng chất thải đối với một số môi trường khác. 30
III.4.1. Tiếng ồn 30
III.4.2. Độ rung 31
III.5. Thực trạng công tác quản lý môi trường của công ty. 33
IV. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường 35
IV.1. Giảm thiểu ô nhiễm trong môi trường không khí 35
IV.2. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 38
IV.2.1. Đối với nước mưa chảy tràn: 38
IV.2.2. Đối với nước thải sinh hoạt: 38
IV.3. Giảm thiểu ô nhiễm đối với chất thải rắn 42
IV.3.1. Đối với rác thải sinh hoạt: 43
IV.3.2. Đối với rác thải sản xuất: 43
IV.4. Giảm thiểu ô nhiễm đối với các loại chất thải phát sinh khác 44
IV.4.1. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn , nhiệt độ: 44
IV.4.2. Phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường. 44
IV.4.2.1. Phòng chống cháy nổ: 44
IV.4.2.2. An toàn lao động. 45
IV.4.3. Giáo dục môi trường 45
C. Kết luận và kiến nghị 47
I. Kết luận 47
II.Kiến nghị 49

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s