Quy Luật Quan Hệ Sản Xuất Phù Hợp Với Tính Chất Và Quy Luật Phát Triển Của Lực Lượng Sản Xuất Với Công Cuộc Đổi Mới Kinh Tế


LỜI MỞ ĐẦU

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII, tiếp tục thực hiện đường lối được đề ra từ Đại hội VI của Đảng, giờ đây chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới – thời kỳ “đẩy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” định hướng phát triển nhằm mục tiêu ” Xây Dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng văn minh”.
Không phải ngẫu nhiên việc nghiên cứu qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới CNXH mà chúng ta đang tiến hành hôm nay. Việc thực hiện mô hình này trong thực tế không những là nội dung của công cuộc đổi mới, mà hơn thế nữa nó là công cụ, phương tiện để nước ta đi tới mục tiêu xây dựng CNXH. Thắng lợi của CNXH ở nước ta một phần phụ thuộc vào việc vận dụng tối đa không.
Một xã hội phát triển được đáng giá từ trình độ của lực lượng sản xuất và sự kết hợp hài hoà giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất tời đại ngày nay. Trình độ khoa học kỹ thuật đã phát triển mạnh mẽ song quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất vẫn là cơ sở chính cho sự phát triển của nó.
Do vậy, vấn đề về qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất vẫn là một trong những vấn đề nan giải mà chúng ta cần phải quan tâm và giải quyết.
Đề tài

“Quy Luật Quan Hệ Sản Xuất Phù Hợp Với Tính Chất Và Quy Luật Phát Triển Của Lực Lượng Sản Xuất Với Công Cuộc Đổi Mới Kinh Tế”

MỤC LỤC

NỘI DUNG TRANG 

MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-XÍT VỀ
QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT
VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 3

II QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT
VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI
CUỘC ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM 6
KẾT LUẬN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

· Mác – tư bản tập 1NXB sự thật hà nội 1973
· Mác- Ănghen tuyển tập II NXB sự thật hà nội 1984
· Tạp chí triết học số 1 – 1993
· Tạp chí triết học số 3 – 1997
· Tài liệu nghiên cứu văn kiện Đại hội VI Đảng NXB sự thật hà nội – 1982
· Tài liệu nghiên cứu văn kiện Đại hội VII của Đảng NXB chính trị quốc gia – 1995
· Triết học Mác – Lênin tập II NXB giáo dục năm 1995
· thực trạng quan hệ sản xuất ở Việt Nam

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s