Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và phân tích vận dụng mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay


A . Đặt vấn đề

Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, sự tuỳ thuộc lẫn nhau về kinh tế ngày càng gia tăng, các nước trên thế giới đều rất coi trọng khả năng độc lập tự chủ về kinh tế nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng của quốc gia, dân tộc mình, trong cuộc đấu tranh kinh tế gay gắt và để xác lập một vị thế nhất định trên trường quốc tế.
Nhận thức được tính tất yếu khách quan, Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XIII đã xác định nhiệm vụ: “ Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực, củng cố và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế ”. Ngày 18 tháng 1 năm 1996, Bộ chính trị ra nghị quyết vế kinh tế đối ngoại nhằm chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ IX khẳng định chủ trương: “ Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc,bảo vệ môi trường”
Trong bối cảnh hiện nay, đặt vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Hai mặt có mối quan hệ biện chứng với nhau, nhằm phát triển nền kinh tế nước ta ngày càng vững mạnh theo định hướng xã hộichủ nghĩa.
Trên cơ sở đó , em làm bài luận: “Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và phân tích vận dụng mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay.’’ Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Anh đã giúp đỡ và chỉ dẫn em hoàn thành bài tiểu luận này .

MỤC LỤC

A. ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………………………. 1
B. NỘI DUNG……………………………………………………………………………………………………….. 2
Chương I: Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến………………………….. 2
1. Phép biện chứng duy vật……………………………………………………………….. 2
2. Nội dung biện chứng về mối liên hệ phổ biến…………………………………….. 3
2.1. Khái niệm về mối liên hệ phổ biến………………………………………… 3
2.2. Bản chất của mối liên hệ phổ biến………………………………………… 4
2.3. ý nghĩa của phương pháp luận…………………………………………….. 4
Chương II: Mối liên hệ giữa vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế……………………………………………………………………… 5
1. Lý luận chung về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế…………………………………………………………………………………………………… 5
11. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ tạo cơ sở cho hội nhập kinh tế hiệu quả 5
1.2. Đảm bảo 1 số yếu tố cần thiết cho sự phát triển hiệu quả và bền vững cũng như tự chủ kinh tế trong bất cứ hoàn cảnh nào…………………………………………….. 9
1.3. Hội nhập kinh tế quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam………….. 10
2. Mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay………………………………………………………………………………………. 14
2.1. thực trạng xây dựng nền kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay…….. 14
2.2. giải pháp để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong quá trình hội nhập kinh tế ở nước ta hiện nay……………………………………………………………………. 18
2.3. Những vấn đề đặt ra cho quá trình phát triển kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay 22
2.4. Biện pháp vượt qua thách thức trong tiến trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế…………………………………………………………………………………………. 23
C. KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………… 26
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………. 27

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s