Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta


LỜI MỞ ĐẦU

Quy luật mâu thuẫn là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và phép biện chứng duy vật khẳng định rằng: mọi sự vật và hiện tượng trong tự nhiên đều tồn tại mâu thuẫn bên trong. Mâu thuẫn tồn tại khách quan trong mọi sự vật và hiện tượng của giới tự nhiên, đời sống xã hội và tư duy con người. Mâu thuẫn tồn tại từ khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi một sự vật có thể có nhiiêù mâu thuẫn và sự vật trong cùng một lúc có rất nhiều mặt đối lập. Mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thành…
Nền kinh tế nước ta đang ở giai đoạn quá độ, chuyển tiếp từ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trưòng (KTTT). Một trong những luận điểm rất quan trọng phản ánh tư duy mới của Đảng ta thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI là: Chính sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Từ đó, Đảng ta từng bước khẳng định chủ trương xây dựng ở nước ta một nền KTTT theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Trải qua thực tiễn đổi mới, chính sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN đã đưa lại hiệu quả, góp phần to lớn vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó đã tạo nên những thành tựu to lớn đưa nước ta vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, nền KTTT định hướng XHCN là một nền kinh tế quá độ với điểm xuất phát và bản chất của chế độ cũ nên nó không tránh khỏi những mâu thuẫn quá độ của nó. Những mâu thẫn đó luôn chứa đựng những mặt tiêu cựu mang tính nội tại và kìm hãm, gây trở ngại cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế. Đòi hỏi phải được giải quyết những vấn đề ấy nếu được giải quyết chính là tạo điều kiện cho sự phát triển một cách vững chắc và ổn định theo đúng định hướng đã đặt ra.
Với mong muốn tìm hiểu thêm về phép biện chứng về mẫu thuẫn và những mâu thuẫn thực tế đang xảy ra trong nền kinh tế nước ta hiện nay cũng như những vướng mắc trong các vấn đề chính trị xã hội có liên quan đến quá trình đổi mới và phát triển kinh tế, em đã chọn đề tài : ”Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta” để từ đó có được cái nhìn đúng đắn hơn về nền kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới và hoàn thiện vốn kiến thức của mình.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Đoàn Quang Thọ, giảng viên chính , đã giúp đỡ em trong quá trình tìm kiếm nguồn tư liệu và hoàn thiện để tài, em mong muốn có được sự giúp đỡ của thầy nhiều hơn.

Lời mở đẩu

I. Lý luận chung về mâu thuẫn .

1
1. Khái quát chung về quy luật mâu thuẫn .
2
2. Nội dung của quy luật mâu thuẫn .
2
3. Một số loại mâu thuẫn .
6
4. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật mâu thuẫn .

II. KTTT và mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT ở nước ta.

9
1. Khái quát chung về KTTT.
9
2. KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.
10
3. Những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chuyển sang KTTT ở Việt Nam.
15

III. Kết luận.

25
1. Kết luận.
25
2. giải pháp cho nền KTTT ở Việt Nam hiện nay.
26
Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình triết học Mac- Lenin, Tập 1,2, NXB Giáo dục, 2001.
2. Tạp chí triết học, Số 1 ( 113), 2/2000.
3. Tạp chí triết học, Sô 1 ( 128), 1/2002.
4. Tạp chí triết học, Sô 1( 107), 2/ 1999.
5. Kinh tế xã hội Việt Nam: thực trạng – xu thế và giải pháp, NXB Thống kê, 8/1986.
6. Kinh tế thị trường định hướng XHCN , NXB Thống kê, 1995.
7. Nghiên cứu lý luận, Số 8, 2000.
8. Nghiên cứu lý luận, Số10, 2000.
9. Nghiên cứu trao đổi, Số 18, 9/1998.
10. Nghiên cứu trao đổi, Số 19, 10/1998.
11. Văn kiện Đại hội VII, VIII, IX.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s