Phát triển các loại thành viên kênh phân phối sản phẩm thép xây dựng của công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Minh Chính trên thị trường Hà Nội


MỤC LỤC 

Lời cảm ơn
Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài: 1
1.1. Tính cấp thết nghiên cứu đề tài: 1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài: 2
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu: 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu: 2
1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu: 3
1.5.1. Một số khái niệm: 3
1.5.1.1. Khái niệm cơ bản về kênh phân phối: 3
1.5.1.2. Khái niệm cơ bản về các thành viên kênh phân phối: 3
1.5.2. Phân định nội dung phát triển các thành viên kênh phân phối. 3
1.5.2.1. Xác lập các loại thành viên kênh phân phối: 3
1.5.2.2. Lựa chọn các thành viên kênh phân phối. 5
1.5.2.3. Xác lập mối quan hệ với các thành viên kênh phân phối: 6
Chương II: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu. 8
2.1. Phương pháp thực tiễn nghiên cứu các vấn đề. 8
2.1.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: 8
2.1.2. Phương pháp xử lý thông tin: 8
2.2. Phân tích các kết quả nghiên cứu thực tiễn về việc phát triển các loại thành viên kênh phân phối của công ty TNHH Đầu Tư thương mại và Dịch Vụ Minh Chính. 8
2.2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty. 8
2.2.1.1. Quyết định thành lập công ty. 8
2.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 9
2.2.1.3. Sản phẩm kinh doanh của công ty: 10
2.2.2. Phân tích thực trạng về việc phát triển các thành viên kênh phân phối của công ty TNHH Đầu Tư thương mại và Dịch Vụ Minh Chính. 10
2.2.2.1. Xác lập các loại thành viên kênh. 10
2.2.2.2. Lưạ chọn các thành viên kênh phân phối. 12
2.2.2.3. Xác lập mối quan hệ với các thành viên kênh. 14
Chương III: Các phát hiện và đề xuất về vấn đề phát triển các loại thành viên kênh phân phối của công ty TNHH Đầu Tư thương mại và Dịch Vụ Minh Chính. 16
3.1. Các phát hiện qua nghiên cứu. 16
3.1.1. Thành công đạt được. 16
3.1.2. Những hạn chế mà công ty gặp phải: 18
3.1.3. Nguyên nhân. 19
3.1.3.1. Nguyên nhân chủ quan. 19
3.1.3.2. Nguyên nhân khách quan. 19
3.2. Các đề xuất, kiến nghị phương thức cải tiến quy trình hiện tại trong vấn đề phát triển các loại thành viên kênh phân phối của công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại và Dịch Vụ Minh Chính. 19
3.2.1. Các đề xuất, kiến nghị đối với công ty. 19
3.2.2. Một số đề suất đối với Nhà Nước. 21
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s