Một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tới kinh doanh xuất khẩu gạch ngói của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long sang thị trường các nước châu


TÓM LƯỢC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài1
1.1 Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài2
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu3
1.4 Phạm vi nghiên cứu3
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu4
1.5.1 Một số khái niệm chung4
1.5.1.1 Khái niệm suy thoái kinh tế, suy thoái kinh tế toàn cầu4
1.5.1.2 Khái niệm xuất khẩu4
1.5.2 Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu5
1.5.2.1 Lý thuyết về chu kỳ phát triển kinh tế5
1.5.2.2 Một số lý luận cơ bản của suy thoái kinh tế6
1.5.2.3 Lý thuyết về hoạt động xuất khẩu8
1.5.3 giải pháp hạn chế ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tới kinh doanh xuất khẩu11
1.5.3.1 Ảnh hưởng của suy thoái tới hoạt động xuất khẩu11
1.5.3.2 giải pháp hạn chế ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tới xuất khẩu12
Chương II: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tới kinh doanh xuất khẩu gạch ngói của CTCP Viglacera Hạ Long sang thị trường các nước châu Á.. 15
2.1 Phương pháp nghiên cứu các vấn đề15
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp15
2.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp15
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường tới hoạt động xuất khẩu của CTCP Viglacera Hạ Long16
2.2.1 Nhân tố bên ngoài16
2.2.1.1 Bối cảnh kinh tế thế giới16
2.2.1.2 Thị trường châu Á trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới.17
2.2.1.3 Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế17
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]2.2.1.4 Thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam trong bối cảnh suy thoái18
2.2.2 Nhân tố bên trong19
2.2.2.1 Khái quát chung về CTCP Viglacera Hạ Long19
2.2.2.2 Các nhân tố nội tại20
2.3 thực trạng ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới tới kinh doanh xuất khẩu gạch ngói của CTCP Viglacera Hạ Long sang thị trường các nước châu Á.. 21
2.3.1 Kết quả phân tích các dữ liệu sơ cấp21
2.3.1.1 Kết quả phỏng vấn21
2.3.1.2 Kết quả điều tra trắc nghiệm.. 23
2.3.2 Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp25
Chương III: Phát hiện nghiên cứu và đề xuất giải pháp hạn chế ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tới kinh doanh xuất khẩu gạch ngói của CTCP Viglacera Hạ Long sang thị trường các nước châu Á29
3.1 Phát hiện qua nghiên cứu về ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tới kinh doanh xuất khẩu gạch ngói của CTCP Viglacera Hạ Long29
3.2 Dự báo tình hình kinh tế thế giới, Việt Nam và phương hướng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của CTCP Viglacera Hạ Long sang thị trường các nước châu Á.. 31
3.2.1 Dự báo tình hình kinh tế thế giới trong giai đoạn 2011- 201531
3.2.2 Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011- 201531
3.2.3 Phương hướng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của CTCP Viglacera Hạ Long sang thị trường các nước châu Á trong thời gian tới33
3.3 Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu của CTCP Viglacera Hạ Long sang thị trường các nước châu Á.33
3.3.1 Đề xuất một số giải pháp đối với CTCP Viglacera Hạ Long33
3.3.2 Một số kiến nghị với nhà nước về đẩy mạnh xuất khẩu vật liệu xây dựng sang thị trường các nước châu Á36
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Chương I
Tổng quan nghiên cứu đề tài

1.1 Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài
Năm 2011, kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi với mức tăng trưởng khá, song vẫn còn chứa đựng những bất ổn khó lường. Do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ năm 2008 được đánh giá là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng 1929- 1933, có mức độ ảnh hưởng lớn lan rộng khắp toàn cầu với những diễn biến phức tạp, khó lường. Vào đầu tháng 10 năm 2008, IMF ước tính thiệt hại của cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đã lên đến 1,4 nghìn tỉ USD. Kéo theo đó là tình trạng suy thoái trên toàn thế giới diễn ra nhanh chóng. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thì kinh tế thế giới năm 2010 sẽ tăng trưởng 3,1%, cao hơn so với mức 1,1% của năm 2009, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức trên 5% của hai năm 2006, 2007. Tốc độ suy thoái mạnh rơi vào quý IV năm 2008 và quý I năm 2009. Theo dự báo thì năm 2009 mức suy thoái tại Mỹ là 0,9%. Còn theo dự báo của Liên Hợp Quốc thì năm 2010 nền kinh tế thế giới có thể đạt mức tăng trưởng 2,4%, tuy nhiên sự phục hồi này còn rất mong manh. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, sự phục hồi của kinh tế toàn cầu chủ yếu là do chính sách kích thích kinh tế được các nước tung ra trong năm 2009. Nhưng cho đến năm vừa rồi- 2010 theo nhận định của bộ phận phân tích thông tin kinh tế (EIU) thuộc tạp chí The Economist của Anh cho biết các số liệu gần đây cho thấy nền kinh tế thế giới đang trên con đường phục hồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn đối với nhiều nước.
Nhìn chung, các dự báo về nền kinh tế toàn cầu đều cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã được kiểm soát, kéo theo dấu hiệu hồi phục kinh tế. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định kinh tế thế giới hoàn toàn thoát khỏi suy thoái và bước vào chu kỳ hồi phục.
Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc về tình hình kinh tế- xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh Châu Á-Thái Bình Dương đang dẫn đầu thế giới về phục hồi kinh tế. Theo dự báo “Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2010” của Liên Hợp Quốc, năm 2010, các nước đang phát triển ở Châu Á sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, đặc biệt là Trung Quốc 8,8%, Ấn Độ 6,5%, tiếp đến là Việt Nam, Lào: 5%, hơn mức 4% của năm 2009. Kế tiếp là Myanmar và Indonesia với hơn 4%.Những quốc gia còn lại, tăng trưởng từ 3,5% trở xuống, thấp nhất là Nhật Bản với 1,5% và Brunei với 0,5%.
Trong bối cảnh này, suy thoái kinh tế thế giới cũng đã tác động tới Việt Nam, mà nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới nên khó có thể tránh khỏi tác động không thuận cho s ự ổn định và phát triển. Biến số nghịch của giảm sút tốc độ tăng trưởng, khởi phát từ quý III năm 2008 bởi khủng hoảng tài chính. Nếu như xuất khẩu của nước ta năm 2008 đạt 62,9 tỷ USD thì năm 2009 giảm mất 10%, chỉ đạt được 56,6 tỷ USD. Qua 2 năm này ta thấy rõ được ảnh hưởng của suy thoái tới kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Xuất khẩu giảm sút vì thị trường xuất khẩu của nước ta là Mỹ, Nhật Bản và châu Âu nên khi các thị trường này rơi vào suy thoái và lâm vào khó khăn đã dẫn tới nhu cầu tiêu dùng hàng nhập khẩu của người dân tại đây giảm sút theo.
Do vậy, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Á giảm sút đáng kể trong năm 2009. Hơn thế nữa, khi các nước châu Á lâm vào suy thoái, nhu cầu tiêu dùng của người dân có sự thay đổi rõ rệt. Họ ưu tiên cho các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hơn. Chính vì vậy mà các sản phẩm liên quan tới nhóm vật liệu xây dựng như gạch ngói của CTCP Viglacera Hạ Long đứng trước thách thức khá lớn. Qua quá trình điều tra và tìm hiểu, chuyên đề thống kê được 100% số người được phỏng vấn đồng ý với vấn đề này. Do đó việc tìm hiểu kỹ ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tới hoạt động xuất khẩu gạch ngói của CTCP Viglacera Hạ Long sang thị trường các nước châu Á và đưa ra một số giải pháp hạn chế ảnh hưởng của nó là vấn đề cần thiết.
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Trong tình hình bối cảnh thế giới đang lâm vào suy thoái nghiêm trọng và tác động của suy thoái kinh tế cũng đã ảnh hưởng đến Việt Nam, cụ thể là ảnh hưởng tới hoạt động XK của Việt Nam nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu từ việc XK của CTCP Viglacera Hạ Long nói riêng. Qua quá trình thực tập và điều tra phỏng vấn trực tiếp tại công ty, với tư cách là một sinh viên, tác giả nêu ra những vấn đề lớn trong đề tài như

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s