Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Nhật


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CPĐTXD VIỆT NHẬT.. 1
1.1Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài1
1.2Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài1
1.3Mục tiêu nghiên cứu1
1.4Phạm vi nghiên cứu2
1.5Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu về kế toán TSCĐHH tại công ty.2
1.5.1Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản về kế toán TSCĐHH.. 2
1.5.2Phân định nội dung nghiên cứu kế toán TSCĐHH.. 2
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY CPĐT XD VIỆT NHẬT.14
2.1 Phương pháp nghiên cứu14
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu14
2.1.2 Phương pháp xử lý dữ liệu15
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và nhân tố môi trường ảnh hưởng đến kế toán TSCĐHH tại công ty CPĐT XD Việt Nhật.15
2.2.1 Đánh giá tổng quan về công ty CP ĐTXD Việt Nhật15
2.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kế toán TSCĐHH tại công ty CPĐT XD Việt Nhật17
2.3.1 Đặc điểm TSCĐHH tại công ty CPĐT XD Việt Nhật20
2.3.2 Kế toán TSCĐHH tại công ty CPĐT XD Việt Nhật22
CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐHH TẠI CÔNG TY CPĐT XD VIỆT NHẬT.. 28
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu28
3.1.1 Ưu điểm.. 28
3.1.2 Một số hạn chế trong kế toán TSCĐHH tại công ty CPĐT XD Việt Nhật30
3.2 Kiến nghị và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Nhật32
TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CPĐTXD VIỆT NHẬT

1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Trong bất kỳ một nền kinh tế, một doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ cũng không thể thiếu yếu tố sản xuất là TSCĐ đặc biệt là TSCĐHH – Bộ phận quan trọng đảm bảo sự tồn tại và góp phần quyết định đến hiệu quả của đơn vị. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì sự cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt hơn. Lạm phát tăng cao làm tăng chi phí kinh doanh, lợi nhuận giảm sút. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thực hiện tiết kiệm, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực nội tại và tăng năng xuất lao động trong DN. Nếu DN sử dụng lãng phí bất kỳ một yếu tố nào của quá trình sản xuất, nhất là TSCĐHH thì DN đã tự làm giảm tính cạnh tranh của mình. Quản lý và sử dụng TSCĐHH hiệu quả đưa doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khủng hoảng là một nội dung lớn đặt ra.
Công ty CPĐT XD Việt Nhật cũng không nằm ngoài xu hướng này. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp, xây dựng các công trình giao thông. Do đó TSCĐHH chiểm tỉ trọng lớn trong tổng tài sản tại DN, đóng vai trò quan trọng và quyết định tới hiệu quả hoạt động SXKD. Trong quá trình thực tập tại đơn vị, sau khi tìm hiểu thực tế em nhận thấy hoạt động quản lý và sử dụng TSCĐHH tại đơn vị còn có nhiều vướng mắc cần phải hoàn thiện. Công tác kế toán TSCĐHH vẫn còn yếu và thiếu sót. Vì vậy việc nghiên cứu hạch toán kế toán TSCĐHH tại công ty CPĐT XD Việt Nhật là một vấn đề mang tính cấp thiết.
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 
Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán TSCĐ nói chung và kế toán TSCĐHH nói riêng, trong thời gian thực tập tại công ty CPĐT XD Việt Nhật tôi đã chọn đề tài “Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Nhật” để nghiên cứu và hoàn thiện.
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
Trong quá trình thực tập, tôi đã tìm hiểu thực tế về công ty cũng như về hạch toán kế toán tại đơn vị. Đề tài nghiên cứu của tôi nhằm cung cấp các vấn đề chủ yếu sau:
Thứ nhất, phân tích cơ sở lý luận về kế toán TSCĐHH
Thứ hai, đề tài tìm hiểu rõ thực trạng kế toán TSCĐHH tại công ty, tìm hiểu sự vận dụng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán tại công ty.
Thứ ba, đánh giá tình trạng kế toán TSCĐHH, chỉ ra những ưu, nhược điểm tồn tại trong công tác kế toán nói chung và kế toán TSCĐHH nói riêng
Thứ tư, đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại công ty.
1.4 Phạm vi nghiên cứu
Về mặt không gian: Đề tài lấy môi trường nghiên cứu tại công ty cổ phần ĐTXD Việt Nhật.
Về mặt thời gian: Được thực hiện từ ngày 14/03/2011 đến ngày 29/04/2011. Phân tích số liệu trong quý I năm 2011.
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu về kế toán TSCĐHH tại công ty.
1.5.1 Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản về kế toán TSCĐHH
Tài sản là một nguồn lực mà DN kiểm soát được, dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
Cũng theo chuẩn mực kế toán số 03- tài sản cố định ban hành theo quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng BTC quy định TSCĐHH là những tài sản có hình thái vật chất do DN nắm giữ để sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐHH. Do đó TSCĐHH có những đặc điểm sau:
Tham gia vào nhiều chi kỳ SXKD, TSCĐHH không thay đổi hình thái hiện vật ban đầu.
Trong quá trình sử dụng bị hao mòn dần, phần giá trị hao mòn được chuyển dần vào chi phí SXKD của DN dưới hình thức khấu hao.
1.5.2 Phân định nội dung nghiên cứu kế toán TSCĐHH
Với những vai trò và đặc điểm của TSCĐHH trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN nên khi nghiên cứu nội dung kế toán TSCĐHH ta phải tiến hành
luận văn

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s