Kế toán tài sản bằng tiền tại Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG


CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN BẰNG TIỀN

1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu tài sản bằng tiền.
1.1.2. Về góc độ lý thuyết
Chúng ta đều biết rằng vốn là biểu hiện bằng tiền của tài sản. Vốn bằng tiền hay tài sản bằng tiền là một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh trong DN được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ thuộc vốn lưu động của DN.
Xuất phát từ bản chất của hạch toán kế toán, chức năng chính của nó là phản ánh, giám đốc các mặt của hoạt động kinh tế, tài chính ở các đơn vị. Do đó thông tin của kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động quản lý. Thông tin của hạch toán kế toán luôn là thông tin hai mặt của một hoạt động hoặc của một quá trình kinh tế cụ thể như tài sản, thu nhập, phân phối thu nhập, thu, chi…
Mục đích của công tác hạch toán tài sản bằng tiền nhằm nghiên cứu quá trình vận động của tiền, giúp cho nhà quản lý có một cái nhìn khái quát quá trình lưu chuyển tiền tệ tại đơn vị để đưa ra những quyết định KD tại những thời điểm thích hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
1.1.2. Về góc độ thực tế
Từ kết quả khảo sát thực tế tại Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG, 4/5 phiếu điều tra phát ra đều nhận định công tác hạch toán kế toán tài sản bằng tiền tại công ty còn nhiều hạn chế. Việc nghiên cứu công tác kế toán tài sản bằng tiền sẽ chỉ ra được những tồn tại trong quá trình kế toán tài sản bằng tiền, để từ đó đưa ra được những biện pháp khắc phục, giúp công tác kế toán tài sản bằng tiền của công ty hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Đồng thời cũng đem lại những căn cứ xác thực và tin cậy cho công ty khi đưa ra những quyết định mới về tài sản bằng tiền.

1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Xuất phát từ tầm quan trọng của kế toán tài sản bằng tiền như đã nêu ở trên và tình hình thực tiễn trong thời gian thực tập tại công ty TNHH TTB Việt Nam MFG em xin chọn đề tài: “Kế toán tài sản bằng tiền tại Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG” để đi sâu vào nghiên cứu và viết chuyên đề.
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tài sản bằng tiền trong doanh nghiệp, đánh giá thực trạng công tác kế toán tài sản bằng tiền tại Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG. Từ đó tìm ra ưu, nhược điểm và đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản bằng tiền của công ty.
1.4. Phạm vi nghiên cứu.
– Đối tượng nghiên cứu: đề tài đi sâu vào nghiên cứu kế toán tài sản bằng tiền
– Không gian: Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG.
– Thời gian: Số liệu kế toán tại thời điểm năm 2010
1.5. Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tài sản bằng tiền
1.5.1. Kế toán tài sản bằng tiền quy định trong chuẩn mực kế toán
Tài sản bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: tiền mặt tại quỹ tiền mặt, tiền gửi ở các ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển. Với tính lưu hoạt cao nhất – tài sản bằng tiền đáp ứng nhu cầu thanh toán của DN, thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí.
Kế toán tài sản bằng tiền tuân thủ theo các quy định trong chuẩn mực số 01 – chuẩn mực chung và chuẩn mực số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi TGHĐ. Chuẩn mực kế toán số 1 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của BCTC của DN. Kế toán phải chấp hành mọi quy định trong chuẩn mực 01, đặc biệt đối với kế toán tài sản bằng tiền cần lưu ý:
– Lợi ích kinh tế trong tương lai của một tài sản là tiềm năng làm tăng nguồn tiền và các khoản tương đương tiền của DN hoặc làm giảm bớt các khoản tiền mà DN phải chi ra
– Vốn chủ sở hữu được phản ảnh trong BCĐ kế toán, gồm: vốn của các nhà đầu tư, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối, chênh lệch tỷ giá và chênh lệch đánh giá lại tài sản.
Chuẩn mực kế toán số 10 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán những ảnh hưởng do thay đổi TGHĐ trong trường hợp DN có các giao dịch bằng ngoại tệ hoặc có các hoạt động ở nước ngoài. Các giao dịch bằng ngoại tệ và các BCTC của các hoạt động ở nước ngoài phải được chuyển sang đơn vị tiền tệ kế toán của DN, bao gồm: Ghi nhận ban đầu và báo cáo tại ngày lập BCĐ kế toán; Ghi nhận chênh lệch TGHĐ; Chuyển đổi BCTC của các hoạt động ở nước ngoài làm cơ sở ghi sổ kế toán, lập và trình bày BCTC. Đối

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s