iải pháp về nguồn hàng nhằm phát triển thương mại hàng thực phẩm ở siêu thị sao Hà Nội


Chương I:
Tổng quan nghiên cứu giải pháp về nguồn hàng
nhằm phát triển thương mại hàng thực phẩm ở siêu thị sao Hà Nội

1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Như chúng ta thấy, thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, cung cấp năng lượng cho con người sống và làm việc đồng thời thực phẩm trong khẩu phần ăn hàng ngày cần đảm bảo đầy đủ theo một tỷ lệ thích hợp các chất bột, đạm, béo, vitamin, chất khoáng và các chất vi lượng. Nếu như con người ăn không đủ năng lượng hoặc thiếu chất dinh dưỡng sẽ làm cho cơ thế hoạt động không hiệu quả, sức khoẻ yếu, chậm phát triển trí tuệ. Chính vì vậy, thực phẩm có vai trò rất quan trọng nó quyết định đến sự tồn tại hay diệt vong của loài người.
Thời gian qua thế giới đang trải qua những giai đoạn giá thực phẩm liên tục tăng cao đẩy chỉ số giá tiêu dùng ở nhiều nước lên ngoài dự đoán. Nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn “Giá thực phẩm cao” Liên hợp quốc và các chính phủ các quốc gia nhiều nước đang nỗ lực tăng sản lượng lương thực và trợ giúp người nghèo trong cơn bão giá. Với diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, việc tìm ra một nguồn hàng cung ứng sản phẩm cho thị trường không phải là điều dễ, hầu hết các doanh nghiệp đều gặp vấn đề khó khăn về việc tìm nguồn hàng. Thêm vào đó, hiện nay xuất hiện nhiều loại hoá chất trong thực phẩm gây ra nhiều ảnh hưởng tới sức khoẻ vì thế việc lựa chọn thực phẩm an toàn, tiện ích cũng phù hợp với gia đình là rất cần thiết. Do biến động bất thường của nền kinh tế trong nước nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung đồng thời ảnh hưởng mạnh mẽ của hiện tượng biến đổi khí hậu trên toàn cầu nên vấn đề tìm nhà cung ứng nguồn hàng thực phẩm trên thị trường là điều hết sức khó khăn. Chính vì vậy, việc tổ chức nguồn hàng ảnh hưởng mạnh tới việc phát triển thương mại hàng thực phẩm trên thị trường nói chung và phát triển thương mại hàng thực phẩm của siêu thị sao Hà Nội nói riêng.
Sau thời gian thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Giang, xuất phát từ thực tế hoạt động thương mại nói chung và một số vấn đề còn tồn tại về nguồn hàng trong phát triển thương mại hàng thực phẩm của công ty mà em đã tìm hiểu qua phiếu điều tra, phỏng vấn đối với cán bộ nhân viên trong công ty, em đã chọn đề tài: Giải pháp về nguồn hàng nhằm phát triển thương mại hàng thực phẩm ở siêu thị sao Hà Nội”cho chuyên đề của mình
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Về lý luận: Căn cứ vào đề tài đã chọn lựa, chuyên đề sẽ hệ thống lại những lý thuyết liên quan đến thương mại và phát triển thương mại hàng thực phẩm gồm có:
-Thế nào là phát triển thương mại hàng thực phẩm?
-Hệ thống chỉ tiêu, vai trò của phát triển thương mại hàng thực phẩm, cơ sở để phát triển thương mại hàng thực phẩm
– Vai trò của việc tổ chức nguồn hàng đối với việc phát triển thương mại hàng thực phẩm
Về thực tiễn: Tìm hiểu thực trạng và giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm trên thị trường Hà Nội, phải đi vào giải quyết các vấn đề sau:
-Thực trạng phát triển thương mại hàng thực phẩm của siêu thị sao Hà Nội trong đó tập trung vào đánh giá thực trạng việc tổ chức nguồn hàng. Chỉ rõ những thành công về phát triển thương mại hàng thực phẩm, đặc biệt về việc tổ chức nguồn hàng thực phẩm của siêu thị về hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó đưa ra giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm của siêu thị sao Hà Nội từ 2011-2015.
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu
Về mặt lý luận: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận có liên quan đến phát triển thương mại hàng thực phẩm từ đó là cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài.
Về mặt thực tiễn: Khảo sát đánh giá thực trạng phát triển thương mại nhóm hàng thực phẩm của công ty TNHH TM Thiên Giang, chỉ rõ các hoạt động liên quan tới hoạt động tổ chức nguồn hàng tại công ty. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân vấn đề trọng tâm cần giải quyết về phát triển thương mại hàng thực phẩm. Đề xuất một số giải pháp việc tổ chức nguồn hàng đối với phát triển thương mại hàng thực phẩm đối với công ty và kiến nghị để công ty thực hiện các giải pháp đã đề xuất.
1.4 Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung: Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển thương mại như quy mô, tốc độ tăng trưởng, hiệu quả thương mại, mối quan hệ giữa kinh tế xã hội với môi trường. Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới phát triển thương mại nhóm hàng thực phẩm trọng tâm tập trung vào các nhân tố liên quan tới việc tổ chức nguồn hàng thực phẩm.
Về không gian: Chuyên đề nghiên cứu về phát triển thương mại hàng thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Giang trên địa bàn Hà Nội đặc biệt là hai tuyến phố Phạm Ngọc Thạch và tuyến phố Cát Linh quận Đống Đa, tập trung nghiên cứu việc tổ chức nguồn hàng nhằm phát triển thương mại hàng thực phẩm của công ty.
Về thời gian: Chuyên đề tập trung nghiên cứu hoạt thực trạng phát triển thương mại hàng thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Giang trong vòng 4 năm 2007-2010. Các giải pháp đưa ra trong vòng 5 năm từ 2011-2015.
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu
1.5.1 Khái quát về thực phẩm
Thực phẩm là tất cả các chất đã hoặc chưa chế biến nhằm sử dụng cho con người bao gồm đồ ăn, uống, nhai, ngậm, hút và các chất được sử dụng để sản xuất, chế biến hoặc xử lý thực phẩm nhưng không bao gồm mỹ phẩm và những chất chỉ được dùng như dược phẩm.
Phân loại hàng thực phẩm: Gồm có thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến
-Thực phẩm tươi sống: Đây là sản phẩm mà tất cả chúng ta thường xuyên gặp và sử dụng. Có rất nhiều nơi bán thực phẩm tươi sống nhưng không phải tất cả đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nó đòi hỏi một nguồn cung thật đảm bảo.
-Thực phẩm chế biến: là nhóm thực phẩm đã được qua một công nghệ chế biến và phải tuân thủ một chế độ bảo quản chặt chẽ. Các sản phẩm này có thể sử dụng hoặc vẫn phải qua một số thao tác chế biến nữa.
Đặc điểm của thực phẩm: Thực phẩm là nhóm hàng rất đặc biệt, nó là mặt hàng tiêu dùng thường xuyên, yêu cầu bảo quản khó khăn, đặc biệt thời gian sử dụng ngắn, công đoạn chế biến thô sơ, không đòi hỏi công nghệ phức tạp. Nó cũng chịu nhiều ảnh hưởng của các nhân tố khách quan như: khí hậu thời tiết, dịch bệnh…Nhưng hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, thực phẩm không chỉ để sử dụng trong thời gian ngắn nữa mà nó có thể sử dụng trong thời gian dài hơn. Không những vậy, hiện nay cũng đã xuất hiện rất nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn, chúng ta có thể sử dụng ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào.
Vai trò của thực phẩm :
-Thực phẩm đảm bảo an ninh lương thực
-Thực phẩm cải thiện cơ cấu bữa ăn cho nhân dân, nâng cao chất lượng dân cư của quốc gia
-Thực phẩm khuyến khích nông nghiệp phát triển theo hướng đa dạng hoá
-Phát triển thực phẩm góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá đất nước tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động
1.5.2 Những vấn đề lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại hàng thực phẩm
a. Thương mại và phát triển thương mại
*Khái niệm và bản chất của thương mại
+ Khái niệm: Thương mại là một phạm trù kinh tế ra đời và tồn tại gắn liền với sự ra đời và tồn tại của kinh tế hàng hoá. Phạm trù thương mại được hiểu theo nhiều cách khác nhau.
+ Bản chất của thương mại: Thương mại là tổng hợp các hiện tượng, các hoạt động và các quan hệ kinh tế gắn và phát sinh cùng với trao đổi hàng hoá và cung ứng dịch vụ nhằm mục đích lợi nhuận.
*Khái niệm và bản chất của phát triển thương mại
+ Khái niệm: Phát triển thương mại là tất cả các hoạt động của con người tác động theo hướng tích cực đến lĩnh vực thương mại( mua bán sản phẩm , dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy quá trình mua bán sản phẩm dịch vụ) làm cho lĩnh vực này ngày càng mở rộng về quy mô, tăng về chất lượng, nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.
+ Bản chất của phát triển thương mại: Các hoạt động nhằm phát triển thương mại thì phải đảm bảo làm cho lĩnh vực này có sự mở rộng và quy mô, sự thay đổi về chất lượng, nâng cao tính hiệu quả kinh tế và đảm bảo phát triển bền vững hoặc cả bốn vấn đề trên:
●Phát triển thương mại thể hiện ở sự tăng lên về quy mô tức là sự gia tăng về giá trị thương mại, thị phẩn của doanh nghiệp trên thị trường, mở rộng quy mô thị trường và khai thác được nhiều khách hàng tiềm năng. Cụ thể là sự tăng lên về khối lượng tiêu thụ và doanh thu tiêu thụ.
●Phát triển thương mại thể hiện ở sự thay đổi về chất lượng là sự đổi mới, cải tiến hoạt động thương mại sản phẩm nhằm nâng cao lòng tin, uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng. Phát triển thương mại hướng tới thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó còn có sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm theo hướng tối ưu trên từng thị trường, từng thời kỳ.
●Phát triển thương mại gắn liền với nâng cao hiệu quả thương mại tức là phản ánh quan hệ so sánh giữa kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh với chi phí bỏ ra. Hoạt động thương mại đạt hiệu quả cao khi nó tối thiểu hoá được chi phí sản xuất kinh doanh và tối đa hoá lợi nhuận.
●Phát triển thương mại phải hướng tới sự hài hoà giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường tức là nhằm đạt tới sự phát triển bền vững. Sự ổn định và phát triển bền vững của thương mại sản phẩm không chỉ thể hiện ở vị thế của nó trên thị trường và sự hấp dẫn đối với khách hàng, thể hiện ở thị phần, thị trường ổn định và ngày càng gia tăng mà còn thể hiện ở sự đóng góp của nó trong việc cải thiện các vấn đề xã hội như tạo ta việc làm cho nhiều lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường.
b. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển thương mại
Về mặt quy mô

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s