Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thái Bình Dương


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 1
PHẦN I 3
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÁI BÌNH DƯƠNG.. 3
I. Đặc điểm tình hình của đơn vị 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Thái Bình Dương. 3
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thái Bình Dương 3
1.2.1. Chức năng. 3
1.2.2. Nhiệm vụ. 4
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý. 5
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thái Bình Dương 7
1.4.1. Bộ máy kế toán. 7
II. thực trạng công tác kế toán của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thái Bình Dương. 9
1.1. Hình thức kế toán. 9
1.2. thực trạng công tác kế toán của đơn vị 11
PHẦN 2. 13
NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI BÁO CÁO.. 13
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.. 13
2.1. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương. 13
2.1.1. Bản chất và chức năng của tiền lương. 13
2.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương. 13
2.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp. 14
2.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian. 14
2.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm.. 14
2.2.3. Theo sản phẩm trực tiếp. 15
2.2.4. Theo sản phẩm gián tiếp. 15
2.2.5. Theo khối lượng công việc. 15
2.2.6. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương. 15
2.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN và KPCĐ. 15
2.3.1. Quỹ tiền lương. 15
2.3.2. Qũy bảo hiểm xã hội 16
2.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế. 16
2.3.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 16
2.3.5. Kinh phí công đoàn. 16
2.3.6. Yêu cầu và nhiệm vụ của hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương17
2.4. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương. 17
2.4.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. 17
2.4.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 18
2.4.3. Đặc điểm về lao động của Công ty. 22
2.5. Nguyên tắc và phương thức trả lương của công ty. 23
2.6. Bảng chấm công. 29
2.6.1. Mục đích: 29
2.6.2. Yêu cầu: 29
2.6.3. Nội dung: 29
2.6.4. Phương pháp ghi chép: 29
2.6.5. Công việc của nhân viên kế toán. 30
2.7. Bảng thanh toán tiền lương. 37
2.7.1. Mục đích. 37
2.7.2. Yêu cầu. 37
2.7.3. Nội dung. 37
2.7.4. Phương pháp ghi chép. 38
2.7.5. Công việc của nhân viên kế toán. 38
2.7.6. Công việc của nhân viên kế toán. 39
2.8. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 41
2.8.1. Mục đích: 41
2.8.2.Yêu cầu. 41
2.8.3. Nội dung. 41
2.8.4. Phương pháp ghi chép. 41
2.8.5. Công việc của nhân viên kế toán. 41
PHẦN 3. 48
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48
3.1. Kết luận. 48
3.1.1. Những ưu điểm.. 48
3.1.2. Tồn tại 48
3.2. Kiến nghị 48
3.3. Sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế. 49

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ta hiện nay, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quyền tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách độc lập, tự chủ theo quy định của pháp luật. Họ phải tự hạch toán và đảm bảo doanh nghiệp đó, từ đó nâng cao lợi ích của doanh nghiệp của người lao động đối với nhân viên, tiền lương là khoản thù lao của mình sẽ nhận được sau thời gian làm việc tại Công ty. Còn đối với Công ty là một phần chi phí bỏ ra để có thể tồn tại và phát triển được. Một Công ty sẽ hoạt động và có kết quả tốt khi biết kết hợp hài hòa giữa hai vấn đề này.
Do vậy, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những công cụ quản lý quan trọng của doanh nghiệp. Hạch toán chính xác chi phí về lao động có ý nghĩa là cơ sở, căn cứ để xác định nhu cầu về số lượng, thời gian lao động và xác định kết quả lao động. Qua đó nhà quản trị quản lý được chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm. Mặt khác công tác hạch toán chpi về lao động cũng giúp việc xác định nghĩa vụ và trách nhiệm cũng như mọi quyền lời của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Đồng thời Nhà nước cũng ra nhiều quyết định liên quan đến việc trả lương và các chế độ tính lương cho người lao động. Trong thực tế, mỗi doanh nghiệp có đặc thù sản xuất và lao động riêng, cho nên cách thức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở mỗi doanh nghiệp cũng có sự khác nhau. Từ sự khác nhau này mà có sự khác biệt trong kết quả sản xuất kinh doanh của mình.
Từ nhận thức như vậy nên thời gian em đến thực tập tại công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư Thái Bình Dương em đã chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thái Bình Dương” để nghiên cứu thực tế và viết thành chuyên đề này. Với những hiểu biết còn hạn chế và thời gian đi thực tập ngắn ngủi, nhưng với sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm tận tình định hướng và sự giúp đỡ của lãnh đạo Công ty và các anh, chị, em trong phòng kế toán của công ty, em hy vọng sẽ nắm bắt được phần nào về sự hiểu biết đối với lĩnh vực kế toán tiền lương trong Công ty.
Bài viết được chia làm 3 phần:
Phần I: Đánh giá thực trong công tác kế toán của đơn vị gồm:
I. Đặc điểm tình hình của đơn vị
II. thực trạng công tác kế toán của đơn vị
Phần II: Nội dung chính của báo cáo thực tập gồm:
Trình bày chi tiết vấn đề kế toán đề cập trình bày tuần tự theo sơ đồ hạch toán, mỗi phần (Chứng từ, sổ sách) phải trình bày rõ 5 vấn đề: Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp ghi chép, công việc của nhân viên kế toán.
Phần III: Kết luận
– Nhận xét đánh giá
– So sánh sự giống và khác nhau giữa lý luận và thực tế.
Bài viết này được hoàn thành với sự giúp đỡ tận tình hướng dẫn của cô giáo Trương Thị Thu Hằng và anh, chị tại phòng kế toán của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thái Bình Dương.
Em xin chân thành cảm ơn!

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s