Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan sang Nhật Bản tại công ty TNHH hợp tác TM và XNK Viêt Nhật


Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài” Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan sang Nhật Bản tại công ty TNHH hợp tác TM và XNK Viêt Nhật”.
1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt đối với các nước đang phát triển, xuất khẩu hàng hóa được coi là mục tiêu không thể xa rời để đưa nền kinh tế phát triển. Hoạt động xuất khẩu tạo nguồn tài chínhcho hoạt động nhập khẩu, duy trì và thúc đẩy hoạt động nhập khẩu, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu ngoại tệ đảm bảo cho sự cân bằng của cán cân thanh toán ngoại thương, cuối cùng là đưa nền kinh tế phát triển lên các bậc cao hơn.Công ty TNHH hợp tác TM và XNK Viêt Nhật là một đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ .Thị trường của công ty không ngừng mở rộng từ chỗ chỉ xuất khẩu theo nghị định thư thì ngay nay hàng thủ công mỹ nghệ của công ty xuất khẩu hầu hết các thị trường lớn có yêu cầu cao như :Nhật Bản ,Hoa Kỳ.Trong đó,Nhật Bản được đánh giá là một thị trường nhiều tiềm năng ,một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới.Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21 tháng 9 năm 1973 ,cùng với những lỗ lực cố gắng của hai phía ,quan hệ thương mại Việt Nam- Nhật Bản ngày càng phát triển và đã có những tác động mạnh mẽ đến sự phát triển thương mại của Việt Nam .Kim ngạch buôn bán với Nhật Bản chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam
Tuy nhiên,hàng thủ công mỹ nghệ của công ty trên thị trường thế giới đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm cũng loại của các đối thủ lớn như :Đài Loan,Thái Lan,…Vì vậy cần có những nghiên cứu cụ thể về những lợi thế ,hạn chế trong hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty trên thị trường Nhật Bản.Trong đó việc tồn tại các vướng mắc trong công tác thực hiện hợp đồng xuất khẩu có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan của công ty .Chính vì thế trong quá trình thực tập tại công ty em đã lựa chọn đề tài“Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan sang Nhật Bản tại công TNHH hợp tác TM và XNK Việt Nhật”để nghiên cứu sâu vấn đề và từ đó đưa ra một số giải pháphoàn thiện quy trình tác nghiệp này.
1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Vấn đề trọng tâm nghiên cứu là quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan sang Nhật Bản tại công ty TNHH hợp tác TM và XNK Việt Nhật.
1.3.Các mục tiêu nghiên cứu
– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiên quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan tại công ty.
– Đưa ra một số kiến nghị với nhà nước trong công tác hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp.
1.4. Phạm vi nghiên cứu
– Thời gian :2008-2010
– Không gian:công ty TNHH hợp tác TM và XNK Việt Nhật
– Thị trường xuất khẩu :Nhật Bản
– Nghiên cứu:Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu.Mặt hàng nghiên cứu:Hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan.
1.5.Khái quát về hợp đồng và quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu.
1.5.1.Khái niệm, đặc điểm hợp đồng thương mại quốc tế.
Khái niệm:Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa cácđương sự có trụ sở kinh doanh ở các quốc gia khác nhau ,theo đó một bên gọi là bên bán (bên xuất khẩu ) có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu cho bên khác gọi là bên mua (bên nhập khẩu ) một tài sản nhấtđịnh gọi là hàng hóa .Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và trả tiền hàng.
Hợp đồng thương mại quốc tế có vai trò quan trọng trong kinh doanh thương mại quốc tế (TMQT),nó xác nhận những nội dung giao dịch mà hai bên đã thỏa

Mục lục

Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài” Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan sang Nhật Bản tại công ty TNHH hợp tác TM và XNK Viêt Nhật”.1
1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài1
1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài2
1.3.Các mục tiêu nghiên cứu2
1.4. Phạm vi nghiên cứu2
1.5.Khái quát về hợp đồng và quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu.2
1.5.1.Khái niệm, đặc điểm hợp đồng thương mại quốc tế.2
1.5.2.Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu.3
1.5.2.1.Xin phép giấy xuất khẩu.4
1.5.2.2.Chuẩn bị hàng xuất khẩu.4
1.5.2.2.1.Tập chung hàng xuất khẩu.4
1.5.2.2.2. Bao gói hàng xuất khẩu.5
1.5.2.2.3. Kẻ ký mã hiệu hàng xuất khẩu.5
1.5.2.3.Kiểm tra hàng xuất khẩu.5
1.5.2.4.Thuê phương tiện vận tải.6
1.5.2.5.Mua bảo hiểm hàng hóa.6
1.5.2.6. Làm thủ tục hải quan.6
1.5.3.7.Giao hàng cho phương tiện vận tải.7
1.5.3.8. Làm thủ tục thanh toán.7
1.5.3.9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.8
1.5.3.10.Thanh lý hợp đồng.8
Chương II: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan sang Nhật Bản tại công ty TNHH hợp tác TM và XNK Viêt Nhật.9
2.1. Phương pháp nghiên cứu các vấn đề.9
2.1.1.Phương pháp thu thập dữ liệu.9
2.1.1.1.Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp9
2.1.1.2.Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp.9
2.1.2.Phương pháp phân tích dữ liệu9
2.2.Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan sang Nhật Bản tại công ty TNHH hợp tác TM và XNK Việt Nhật giai đoạn 2008-201010
2.2.1.Khái quát chung về công ty TNHH hợp tác TM và XNK Việt Nhật10
2.2.1.1.Giới thiệu chung.10
2.2.1.2.Cơ cấu tổ chức,nguồn lực của công ty.10
2.2.2.Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng mây tre đan sang thị trường Nhật Bản tại công ty TNHH hợp tác TM và XNK Việt Nhật.12
2.2.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố chủ quan.12
2.2.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố khách quan.13
2.3. Kết quả điều tra trắc nghiệm và tổng hợp các ý kiến chuyên gia trong quá trình hiện hợp đồng xuất khẩu hàng mây tre đan sang thị Nhật Bản tại công ty TNHH hợp tác TM và XNK Việt Nhật14
2.3.1.Kết quả điều tra trắc nghiệm.14
2.3.1.1.Chuẩn bị hàng xuất khẩu.15
2.3.1.2 Đánh giá của các cán bộ về việckiểm tra hàng mây tre đan xuất khẩu hàng15
2.3.1.3 Nguyên nhân của các vấn đề khó khăn trong quy trình thực hiện đơn hàng XK16
2.3.2.Kết quả phỏng vấn các chuyên gia16
2.3.2.1. Chuẩn bị hàng xuất khẩu.16
2.3.2.2.Thuê phương tiện vận tải18
2.3.2.3.Mua bảo hiểm cho hàng hoá18
2.3.2.4.Làm thủ tục hải quan18
2.2.3.5. Nghiệp vụ thanh toán19
2.4Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp21
Chương III: Các kết luận và đề xuất hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan sang Nhật Bản tại công ty TNHH hợp tác TM và XNK Viêt Nhật.24
3.1. Đánh giá việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu mây tre đan sang Nhật Bản tại công ty TNHH hợp tác TM và XNK Việt Nhật giai đoạn 2008-201024
3.1.1. Những thành công đạt được24
3.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân25
3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu mặt hàng mây tre đan sang sang Nhật Bản tại công TNHH hợp tác TM và XNK Việt Nhật.28
3.2.1.Những kiến nghị với công ty28
3.2.1.1. Nâng cao năng lực đàm phán ký kết hợp đồng29
3.2.1.2. Đầu tư vào công tác chuẩn bị hàng xuất khẩu29
3.2.1.3. Tổ chức kiểm tra hàng hóa xuất khẩu31
3.2.1.4. Làm thủ tục hải quan32
3.2.1.5.Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ xuất khẩu32
3.2.2.Những kiến nghị với các cơ quan nhà nước33
3.2.2.1.Tạo hệ thống thông tin34
3.2.2.2. Hỗ trợ giảm nhẹ cước phí vận chuyển,lệ phí tại cảng.34
3.2.2.3.Đơn giản thủ tục hành chính.. 35

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s