Hoàn thiện kênh phân phối xuất khẩu sang thị trường Đài Loan của Công ty Cổ phần thực phẩm Sannamfood


MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 1
2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 4
3. Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài 4
4. Phạm vi nghiên cứu luận văn tốt nghiệp. 4
4.1.Về không gian. 4
4.2. Về thời gian. 4
4.3. Về mặt hàng. 4
4.4. Về khách hàng. 4
5. Một số khái niệm cơ bản của phân phối 5
5.1. Phân phối 5
5.2. Kênh phân phối xuất khẩu. 5
5.3. Quá trình phân phối xuất khẩu. 5
5.3.1. Mục tiêu và chính sách phân phối xuất khẩu. 6
5.3.2. Các hạn chế hay ràng buộc đối với kênh xuất khẩu. 6
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY SANNAM 14
I. Phương pháp hệ nghiên cứu vấn đề. 14
1. Dữ liệu thứ cấp. 14
2. Phương pháp, cách xử lý dữ liệu. 14
II. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kênh phân phối và hoạt động kinh doanh của Công ty SANNAM. 14
1. Tổng quan tình hình kênh phân phối của Công ty SANNAM.. 14
1.1.Sơ lược về công ty SANNAM.. 14
1.2. Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Đài Loan của Công ty SANNAM.. 15
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 19
2.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp. 19
2.1.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty. 19
2.1.2. Về sản phẩm.. 20
2.1.3. Về thị trường. 20
2.2. Môi trường vi mô. 21
2.3. Môi trường vĩ mô. 21
II. Kết quả phân tích các dữ liệu thu thập được. 22
1. Các loại bảng, biểu dữ liệu thu thập và xử lý. 22
1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty SANNAM trong ba năm gần đây 22
1.2.Kết quả kinh doanh qua các kênh của công ty SANNAM.. 23
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN CỦA CÔNG TY SANNAM 24
I. Đánh giá chung về cấu trúc kênh phân phối của công ty SANNAM.. 24
1. Những ưu điểm của kênh phân phối 24
2. Hạn chế. 24
3. Nguyên nhân của những thành công và hạn chế. 25
3.1.Nguyên nhân khách quan. 25
3.2. Nguyên nhân chủ quan. 25
II. Các đề xuất, kiến nghị về vấn đề phát triển kênh phân phối sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Đài Loan của công ty SANNAM.. 25
1. Phát triển hệ thống marketing dọc trong phân phối sản phẩm thực phẩm của công ty trên thị trường Đài Loan. 25
2. Phát triển hệ thống phân phối của công ty trên thị trường Đài Loan về diện rộng. 26
3. Tăng thêm số lượng trung gian thương mại trong kênh. 26
4. Đề xuất các tiêu chuẩn lựa chọn trung gian thương mại phân phối sản phẩm xuất khẩu của công ty trên thị trường Đài Loan. 27

2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Trong quá trình thực tập tại Công ty, em đã phát hiện ra nhữn tồn tại trong việc tổ chức kênh phân phối của Công ty Sannamfood trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Chính vì thế em đã có hướng nghiên cứu nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty theo hướng tốt hơn.
Đề tài thực hiện: “Hoàn thiện kênh phân phối xuất khẩu sang thị trường Đài Loan của Công ty Cổ phần thực phẩm Sannamfood”.
3. Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài
3.1. Làm rõ một số vấn đề lý thuyết cơ bản về phát triển kênh phân phối của Công ty kinh doanh.
3.2. Nghiên cứu thực trạng kênh phân phối của Công ty Sannamfood về việc tổ chức hệ thống kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm chế biến của công ty sang thị trường Đài Loan.
3.3. Đề xuất một số biện pháp phát triển kênh phân phối, phát triển kênh phân phối sản phẩm của Công ty nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường và ra tăng doanh số bán trong những năm tiếp theo, tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo từng thời điểm, thời kỳ để phù hợp hơn với môi trường, nhu cầu của khách hàng.
4. Phạm vi nghiên cứu luận văn tốt nghiệp
4.1.Về không gian
Giới hạn nghiên cứu tại thị trường Đài Loan
4.2. Về thời gian
Dữ liệu được dùng trong nghiên cứu là các số liệu kinh doanh trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2008 và đề xuất phát triển năm 2009.
4.3. Về mặt hàng
Tập trung chủ yếu vào hoạt động kênh phân phối xuất khẩu sản phẩm thực trạng hoa quả sấy, rượu hoa quả, hoa quả muối.
4.4. Về khách hàng
Tập trung vào các nhà nhập khẩu trên thị trường

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Dịch vụ viết luận văn và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s