Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu của công ty TNHH R.L.G Việt Nam giai đoạn 2011-2015


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ

1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài
Trong thời đại ngày nay cùng với tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nền kinh tế cũng phát triển rất sôi động từng giờ, kéo theo đó là cuộc chiến cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các doanh nghiệp.Vì vậy để có được thị trường, khách hàng, lợi nhuận các doanh nghiệp tranh giành nhau từng đoạn thị trường. Để nâng cao sức cạnh tranh các doanh nghiệp một mặt vừa đổi mới phương thức quản lý kinh doanh, vừa phải mở rộng thị trường. Hầu hết các doanh nghiệp được đánh giá là thành công hiện nay một mặt nhờ nâng cấp hệ thống dây truyền kỹ thuật sản xuất, mặt khác là nhờ thương hiệu mạnh, có sức ảnh hưởng lớn tới khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Vì thế, một công ty muốn phát triển vững chắc cần tạo ra một thương hiệu mạnh bảo vệ nó khỏi đối thủ cạnh tranh, và luôn thu hút được khách hàng. Công ty TNHH R.L.G cũng không nằm ngoài quy luật đó. Để hình ảnh của công ty không bị lu mờ trước những đối thủ mạnh có tiềm lực kinh tế lớn thì công ty cần xây dựng và hoàn thiện 1chiến lược phát triển thương hiệu hợp lý cho mình. Với thời gian thực tập 3 tháng tại công ty TNHH R.L.G Việt Nam tuy không phải là nhiều nhưng cũng đã giúp em phần nào thấy được những khó khăn hạn chế mà doanh nghiệp gặp phải trong việc phát triển thương hiệu Do đó em quyết định chọn đề tài :” Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu của công ty TNHH R.L.G Việt Nam giai đoạn 2011-2015”. Thông qua đề tài này có thể giúp công ty hoàn thiện và tìm ra những hương đi mới để phát triển thương hiệu của mình trở thành một thương hiệu mạnh.
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài.
Đứng trước những khó khăn và hạn chế mà công ty đang gặp phải trong hoạt động phát triển thương hiệu em đã chọn đề tài:” Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu của công ty TNHH R.L.G Việt Nam đến năm 2015” để nghiên cứu với hy vọng có thể tìm ra được những giải pháp thích hợp khắc phục được những khó khăn, hạn chế đó.
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài đó là: Hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu của công ty TNHH R.L.G Việt Nam đến năm 2015.
Từ mục tiêu trên, các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể là:
– Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến thương hiệu, phát triển thương hiêu và chiến lược phát triển thương hiệu.
– Phân tích thực trạng hoạt động quản trị thương hiệu tại công ty TNHH L.R.G Việt Nam để thấy được tình hình tổng quan về chiến lược phát triển thương hiệu mà công ty đang theo đuổi.
– Tìm ra những tồn tại khó khăn trong quá trình thực hiện chiến lược thương hiệu của công ty, nguyên nhân chủ quan và khách quan từ đó hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu cho công ty.
1.4. Phạm vi nghiên cứu.
– Không gian:Công ty TNHH L.R.G Việt Nam trong lĩnh vực giao nhận hàng hoá quốc tê.
– Thời gian: Giai đoạn 2005 – 2010, dự báo đến năm 2015
1.5. Kết cấu chuyên đề

Chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan nghiên cứu vấn đề, khái quát một số vấn đề lí luận về thương hiệu, phát triển thương hiệu và chiến lược phát triển thươn hiệu.
Chương II: Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng chiến lược phát triển thương hiệu của công ty TNHH R.L.G Việt Nam
Chương III: Các kết luận và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiêu của công ty TNHH R.L.G Việt Nam đến năm 2015.
1.6. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu 

1.6.1. Thương hiệu và tầm quan trọng của thương hiệu
1.6.1.1. Khái niệm
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về thương hiệu:
Thương hiệu: Là một khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ của sản phẩm. Thương hiệu gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và chỉ được uỷ quyền cho nhà đại diện thương mại chính thức.
Thương hiệu (Theo tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO_World Itellectual Property Organization): là một dấu hiệu đặc biết để nhận biết một sản phẩm, một hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất, được cung cấp bởi một tổ chức hoặc một

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ.. 1
1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài.1
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu1
1.4. Phạm vi nghiên cứu.2
1.5. Kết cấu chuyên đề2
1.6.Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu2
1.6.1. Thương hiệu và tầm quan trọng của thương hiệu2
1.6.1.1. Khái niệm.. 2
1.6.2.Phát triển thương hiệu4
1.6.2.1. Khái niệm.. 4
1.6.2.2. Các công cụ phát triển thương hiệu4
1.6.3. Chiến lược phát triển thương hiệu.7
1.6.3.1.Nội dung chiến lược phát triển thương hiệu.8
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH R.L.G VIỆT NAM… 11
2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến việc chiến lược phát triển thương hiệu.11
2.2.1. Tình hình hoạt động của công ty TNHH R.L.G Việt Nam.. 11
2.2.1.1.Sơ lược về công ty11
2.2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty, chức năng từng phòng ban12
2.2.2.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty13
2.2.2.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây 2008, 2009, 2010. Đơn vị: VND13
2.2.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến chiến lược phát triển thương hiệu của công ty13
2.2.2.1. Môi trường bên ngoài13
2.3. Thực trạng chiến lược phát triển thương hiệu của công ty TNHH R.L.G Việt Nam.17
2.3.1. Công tác hoạch định chiến lược của công ty TNHH R.L.G Việt Nam .17
CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY R.L.G VIỆT NAM ĐẾN NĂM 201524
3.1.Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hoạt động chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty TNHH R.L.G Việt Nam.. 24
3.1.1. Những kết quả đạt được trong việc hoạch định và thực thi chiến lược phát triển thương hiệu. tại công ty24
3.1.2. Những hạn chế trong hoạt động chiến lược phát triển thương hiệu tại công ty TNHH R.L.G Việt Nam .25
3.1.3. Các nguyên nhân27
3.1.3.1. Nguyên nhân khách quan27
3.1.4.2. Nguyên nhân chủ quan27
3.3. Một số đề xuất hoàn thiện chiến lược phát triển thương hiệu của công ty TNHH R.L.G Việt Nam đến năm 2015.28
3.3.1. Đối với chiến lược phát triển thương hiệu của công ty29
3.3.1.1.Công tác hoạch định chiến lược29
3.3.1.2. Công tác thực thi chiến lược31
3.3.2. Các kiến nghị đối với Nhà nước32

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s