Hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA DOANH NGHIỆP.

1.1. Tính cấp thiết của hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến.

Thương mại điện tử ra đời là một tất yếu khách quan của nền kinh tế. Nhờ có thương mại điện tử, nhiều quốc gia, doanh nghiệp đã thành công và thu được lợi nhuận khổng lồ mà thương mại truyền thống không làm được. Điển hình trên thế giới phải kể đến Amazon.com, Alibaba,com, Ebay.com…Ở Việt Nam, mối quan tâm đến thương mại điện tử cũng đang tăng lên hàng ngày. Ngày càng nhiều doanh nghiệp thấy được các lợi ích của TMĐT và muốn ứng dụng TMĐT. Các doanh nghiệp cũng đã ứng dụng thương mại điện tử cho việc kinh doanh của mình theo từng cấp độ, giai đoạn như: Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiêp; quản lý sản phẩm; tích hợp các hoạt động thương mại điện tử… Theo “Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2009” của Bộ Công Thương cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp có website là 38%, giảm so 45% của năm 2008 và tương đương với năm 2007. Như vậy, tỷ lệ doanh nghiệp có website có xu hướng giảm dần qua các năm. Quy mô doanh nghiệp vẫn ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ có website của doanh nghiệp. 64% doanh nghiệp lớn đã xây dựng website, trong khi đó chỉ có 33% SME có website riêng. Điều này là kết quả tất yếu do các doanh nghiệp lớn mạnh hơn cả về tài chính lẫn nhân lực, đồng thời có nhu cầu quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và giao dịch với các đối tác cao hơn. Doanh thu từ thương mại điện tử có xu hướng tăng đều qua các năm và có xu hướng tăng mạnh vào năm 2011. Điều này cho thấy, thương mại điện tử được ứng dụng rộng rãi trong doanh nghiệp.
Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử , 93% doanh nghiệp cho rằng doanh thu từ các kênh tiếp thị qua TMĐT không đổi và tăng đã khẳng định vai trò của kênh tiếp thị này trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà công cụ hữu hiệu là Marketing trực tuyến. Marketing trực tuyến góp phần làm giảm thời gian và chi phí thu thập thông tin về thị trường và đối tác, rút ngắn thời gian công bố thông tin về sản phẩm khuyến mại tới khách hàng. Doanh nghiệp sử dụng hình thức này có thể tiết kiệm chi phí bán hàng như chi phí thuê mặt bằng, giảm số lượng nhân viên bán hàng,… Hơn nữa, nó còn giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn và quảng bá doanh nghiệp hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Marketing trực tuyến với chi phí thấp và khả năng cá biệt hóa khách hàng giúp đáp ứng yêu cầu tốt hơn đến từng khách hàng. Đặc biệt, môi trường CNTT và Internet giúp doanh nghiệp có được cơ sở khách hàng phong phú. Marketing trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn mang lại khả năng lựa chọn sản phẩm nhanh chóng, giúp khách hàng thuận tiện trong mua sắm và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.
Môi trường Internet luôn luôn thay đổi ảnh hưởng rất lớn đến việc hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của doanh nghiệp. Hoạch định chiến lược giúp doanh nghiệp tư duy một cách hệ thống, chỉ rõ mục tiêu và chính sách cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Đặc biệt, hoạch định chiến lược còn giúp doanh nghiệp kiểm soát được các công việc đã thực hiện để đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp.
Khi khảo sát thị trường và thực tập tại Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội, kết quả cho thấy vấn đề về hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến là rất cấp thiết. Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội có dịch vụ chủ yếu về dịch thuật, dịch thuật công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và phiên dịch. Mục tiêu của công ty là trở thành một công ty dịch thuật chuyên nghiệp và hướng sang cả đào tạo ngoại ngữ. Trong ngắn hạn, công ty chú trọng đến việc quảng bá website của mình đến khách hàng và các đối tác, phát triển thị trường, phát triển dịch vụ của mình. Đặc biệt, thu hút khách hàng tổ chức, cá nhân đến với công ty; tối đa hóa công cụ tìm kiếm và nâng cao chất lượng bản dịch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp một số vấn đề: tìm kiếm khách hàng, cạnh tranh về các dịch vụ của công ty với các công ty dịch thuật có cùng lĩnh vực, … Đặc biệt là quảng cáo trên Internet chưa đạt được hiệu quả cao. Nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề trên là công ty chưa có một bộ phận chuyên trách về hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến. Nhận thấy đây là vấn đề cấp thiết mà công ty cần giải quyết để nâng cao hoạt động Marketing trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty, tác giả đã chọn đề tài “Hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
1.2. Xác lập và tuyên bố về hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội.

Theo những phân tích trên, thương mại điện tử nói chung, hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến nói riêng là cách thức để công ty cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thương hiệu của công ty.
Như vậy, đề tài được triển khai nhằm giải quyết các vấn đề sau:
– Làm rõ các khái niệm về Marketing trực tuyến và chiến lược Marketing trực tuyến, những nội dung cơ bản của một chiến lược Marketing trực tuyến.
– Xây dựng mô hình hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến hoàn chỉnh cho một doanh nghiệp và lấy đó làm căn cứ để đánh giá thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp nhằm hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến hoàn chỉnh cho một công ty cụ thể.
– Phân tích thực trạng hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến tại Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội, từ đó rút ra kết luận về những thành công/ hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.
– Dự báo triển vọng phát triển chiến lược Marketing trực tuyến tại Việt Nam và định hướng phát triển chiến lược Marketing trực tuyến tại Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội.
– Đề xuất những giải pháp đối với Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội nhằm xây dựng một chiến lược Marketing trực tuyến phù hợp nhất.
– Kiến nghị với những ban ngành có liên quan trong công tác thực hiện những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Marketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội nói riêng và cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.
– Những chiến lược Marketing trực tuyến có hiệu quả được áp dụng cho hoạt động kinh doanh của công ty.
1.3. Các mục tiêu nghiên cứu về hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội.

Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm:
– Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược Marketing trực tuyến: nghiên cứu về Marketing trực tuyến, hoạch định chiến lược Marketing.
– Thứ hai, đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội.
– Thứ ba, đề xuất hệ thống giải pháp cho công tác hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội.
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: các nhân tố bên ngoài có ảnh hưởng và là điều kiện ràng buộc; các yếu tố môi trường bên trong của công ty có ảnh hưởng tới việc hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội.
Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội và cơ sở lý luận cho việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp, đề tài giới hạn trong phạm vi nghiên cứu như sau:
1.4.1. Về mặt thời gian.

– Vấn đề được nghiên cứu sử dụng kết quả kinh doanh, dữ liệu từ năm 2008 đến nay và các dữ liệu sơ cấp từ các cuộc điều tra, phỏng vấn tại công ty.
– Chiến lược Marketing trực tuyến được hoạch định sẽ sử dụng trong vòng 3 năm (2011 – 2013).
1.4.2. Về mặt không gian.

– Đề tài nghiên cứu, tìm hiểu trong phạm vi Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội.
– Cặp sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp: Dịch thuật đa ngôn ngữ, Dịch thuật đa lĩnh vực, Dịch thuật công chứng, Cung cấp phiên dịch trình độ cao, Dịch vụ Hợp pháp hóa – Chứng nhận lãnh sự và Đào tạo ngoại ngữ.
– Thị trường mục tiêu: Tập khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu về cặp sản phẩm, dịch vụ do công ty cung cấp.
1.4.3. Về mặt nội dung.

– Đề tài chỉ nghiên cứu những nội dung của chiến lược Marketing trực tuyến theo đúng mô hình lý thuyết đã đưa ra; không đi sâu phân tích những chiến lược Marketing trực tuyến khác.
– Đề tài nghiên cứu nội dung của chiến lược Marketing trực tuyến bao gồm: Quảng cáo trực tuyến, Quan hệ công chúng điện tử trực tuyến và Bán hàng trực tuyến.
1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp.

Ngoài phần Tóm lược, Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục bảng biểu, Danh mục sơ đồ, hình vẽ, Danh mục từu viết tắt, Tài liệu tham khảo, Các phụ lục, kết cấu của luận văn bao gồm 4 chương:
Chương I. Tổng quan nghiên cứu hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của doanh nghiệp.
Chương II. Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội.
Chương III. Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng hoạch định chiến lược Marketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội.
Chương IV. Các kết luận và đề xuất về hoạch định chiến lược Mmarketing trực tuyến của Công ty Dịch thuật và Đào tạo ngoại ngữ Hà Nội.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s