Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty cổ phần cơ khí Đỗ Kha


MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU.. 4
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.. 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 6
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 6
1.2 Xác lập tuyên bố đề tài 7
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu. 8
1.4 Phạm vi nghiên cứu. 8
1.5 Kết cấu luận văn. 8
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP. 10
2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN. 10
2.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.. 12
2.2.1 Phân loại vốn cố định của doanh nghiệp. 12
2.2.2 Vai trò của vốn cố định đối với Doanh nghiệp. 14
2.2.3 Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp 15
2.2.3.1 Khai thác và tạo lập nguồn vốn cố định của doanh nghịêp. 15
2.2.3.2 Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 16
2.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp. 17
2.3 TỔNG QUAN KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU.. 20
2.3.1 Các công trình đã công bố có liên quan. 20
2.3.2 Những kết quả và hạn chế trong các đề tài đã công bố. 21
2.4 PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 22
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐỖ KHA 24
3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 24
3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 24
3.1.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. 24
3.1.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: 25
3.1.2 Phương pháp xử lý dữ liệu. 25
3.1.2.1 Phương pháp xử lý dữ liệu sơ cấp. 25
3.1.2.2 Phương pháp xử lý dữ liệu thứ cấp. 25
3.2 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐỖ KHA. 26
3.2.1 Giới thiệu tổng quát về CTCP cơ khí Đỗ Kha. 26
3.2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty. 26
3.2.1.2. Mô hình tổ chức công ty. 27
3.2.2Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng VCĐ của CTCP cơ khí Đỗ Kha 29
3.2.2.1 Nhân tố khách quan. 29
3.2.2.2 Nhân tố khách quan. 30
3.3 Kết quả điều tra trắc nghiệm và phỏng vấn chuyên. 31
3.3.1 Kết quả điều tra trắc nghiệm.. 31
3.3.2 Tổng hợp ý kiến phỏng vấn chuyên gia. 33
3.4 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỨ CẤP. 34
3.4.1 Khái quát về tình trạng hoạt động kinh doanh của CTCP cơ khí Đỗ Kha 34
3.4.2 Phân tích sự biến động của vốn cố định. 35
3.4.3 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐỖ KHA. 36
CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA CTCP CƠ KHÍ ĐỖ KHA.. 38
4.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU.. 38
4.1.1 Những kết quả đã đạt được trong quá trình sử dụng VCĐ của CTCP cơ khí Đỗ Kha. 38
4.1.1.1 Công ty đã luôn đầu tư VCĐ qua các năm.. 38
4.1.1.2 Lợi nhuận của công ty có xu hướng tăng. 38
4.1.1.3 Công ty đã tại công ăn việc làm cho rất nhiều cán bộ công nhân viên 39
4.1.2 Những hạn chế tồn tại trong quá trình sử dụng VCĐ tại CTCP cơ khí Đỗ Kha 39
4.1.2.1 TSCĐ của công ty chưa được sử dụng triệt để, sự đầu tư cho máy móc, thiết bị chưa đúng hướng. 39
4.1.2.2 Sự đầu tư đổi mới máy móc thiết bị vẫn còn hạn chế, công ty chưa linh hoạt trong khâu tìm kiếm nguồn tài trợ cho TSCĐ.. 40
4.1.2.3 Công ty chưa coi trọng công tác bồi dưỡng đào tạo trình độ cho cán bộ công nhân viên trong công ty. 41
4.1.2.4 Khâu bảo dưỡng TSCĐ của công ty còn kém.. 41
4.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁP TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN NĂM 2011-2015. 41
4.2.1. Mục tiêu chung. 41
4.2.2. Những mục tiêu cụ thể. 42
4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ CỦA CTCP CƠ KHÍ ĐỖ KHA. 43
4.3.1 Giải phóng nhanh TSCĐ không dùng, có sự đầu tư tương ứng cho các tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 43
4.3.2 Tăng cường việc đầu tư đổi mới, bổ sung và tìm nguồn tài trợ cho TSCĐ 45
4.3.3 Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ sử dụng TSCĐ qua đó sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty. 48
4.3.4 Phải thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo quản TSCĐ.. 49
4.4 CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ CỦA CTCP CƠ KHÍ ĐỖ KHA. 49
4.3.1. Một số kiến nghị với ban lãnh đạo công ty cổ phần cơ khí Đỗ Kha. 49
4.3.2. Kiến nghị với Nhà nước. 51
Tài liệu tham khảo. 52
PHỤ LỤC.. 53
DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng Tên bảng Trang
3.1 Vốn chủ yếu 53
3.2 Đánh giá máy móc thiết bị 53
3.3 Tài sản cố định không được sử dụng 54
3.4 Chính sách pháp luật 54
3.5 Tiến bộ khoa học kỹ thuật 55
3.6 Lạm phát 55
3.7 Biến động lãi suất 56
3.8 Quy chế nội bộ công ty 56
3.9 Trình độ của người lao động 57
3.10 Ý thức, trách nhiệm người lao động 57
3.11 Khả năng tài chính công ty 58
3.12 Sự chỉ đạo của ban giám đốc 58
3.13 Kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP cơ khí Đỗ Kha 59
3.14 Biến động vốn kinh doanh của công ty 60
3.15 Cơ cấu TSCĐ về mặt hiện vật 61
3.16 Chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ của công ty 62

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s