Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật Bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam


MỤC LỤC

Tóm lược
Lời cảm ơn 
Danh mục bảng biểu, sơ đồ
Danh mục từ viết tắt 
Mục lục 
Chương 1:Tổng quan nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam.1
1.1.Tính cấp thiết.1
1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài.2
1.3.Các mục tiêu nghiên cứu.2
1.4.Phạm vi nghiên cứu.3
1.5.Một số khái niệm và phân định nội dung vấn đề nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử.3
1.5.1.Một số khái niệm và lý thuyết.3
1.5.1.1.Một số khái niệm.3
1.5.1.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng trong phạm vi doanh nghiệp.7
1.5.3.Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật Bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam.9
1.5.3.1.Kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam.9
1.5.3.2.Cơ cấu,số lượng sản phẩm và thị trường.10
1.5.3.3.Các biện pháp mà các doanh nghiệp thường dùng để đẩy mạnh xuất khẩu.10
Chương 2:Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật Bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam.11
2.1.Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề.11
2.1.1.Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp.11
2.1.2.Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp.12
2.1.3.Phương pháp sử dụng để phân tích dữ liệu.12
2.2.Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật Bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam.12
2.2.1.Giới thiệu về công ty TNHH Ban Dai Việt Nam.12
2.2.2.Môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị tường Nhật Bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam.13
2.2.2.1.Nhóm nhân tố về chính trị,pháp luật.13
2.2.2.2.Nhóm nhân tố về kinh tế.14
2.2.2.3.Nhóm nhân tố thuộc môi trường văn hoá – xã hội:14
2.2.3.Môi trường vi mô ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu giải pháp thúc đẩy mặthàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật Bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam.15
2.2.3.1.Môi trường ngành điện tử nói chung.15
2.3.thực trạng xuất khẩu hàng linh kiện điện tử của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.17
2.3.1.Đặc điểm thị trường Nhật bản.17
2.3.2.Năng lực cạnh tranh của công ty tại thị trường Nhật Bản.18
2.3.3.Kim ngạch xuất khẩu của công ty.19
2.3.4.Cơ cấu,số lượng sản phẩm của công ty.22
2.3.5.Các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu công ty đã áp dụng.24
3.1.Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hoạt động xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị tường Nhật Bản của công ty TNHH Ban Dai Việt nam.25
3.1.2.Những thành tựu đạt được.25
3.1.2.Những tồn tại mà công ty còn gặp phải.26
3.1.3.Nguyên nhân của các hạn chế mà công ty gặp phải.27
3.1.3.2.Nguyên nhân khách quan.27
3.2.Các đề xuất,kiến nghị với vấn đề đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật Bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam.29
3.2.1.Những kiến nghị,giải pháp với công ty.29
3.2.1.1.Tăng cường sản xuất sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp.29
3.2.1.2.Nâng cao chất lượng sản phẩm.29
3.2.1.3. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và hoàn thiện công tác xúc tiến thương mại quốc tế.30
3.2.1.4. Giải pháp về nguồn nhân lực.31
3.2.2.Các giải pháp,kiến nghị về phía nhà nước.32
3.2.2.1. Giải pháp về vốn đầu tư.32
3.2.1.2. Giải pháp về thị trường .34
3.2.2.3. Hoàn thiện hành lang pháp lý.35

Chương 1:Tổng quan nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam.
1.1.Tính cấp thiết.
Trong bối cảnh mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu của các nước là thước đo kết quả quá trình hội nhập quốc tế và phát triển trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia.
Hoạt động xuất nhập khẩu còn là yếu tố quan trọng nhằm phát huy mọi nguồn nội lực, tạo thêm vốn đầu tư để đổi mới công nghệ, tăng thêm việc làm, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Trong nhiều năm qua, lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu đáng kể.Trong sự thành công của ngành xuất khẩu không thể không kể đến sự đóng góp tuy không lớn nh*ưng cũng có phần đáng kể của mặt hàng linh kiện điện tử với 4,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu,mặc dù ngành công nghiệp điện tử mới xuất hiện cách đây không lâu
Tiềm năng hợp tác kinh tế –thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản là hết sức to lớn. Cùng với việc ký kết hiệp định thương mại song phương, Việt Nam gia nhập WTO, quan hệ thương mại hai nước đã bước sang trang mới. Vì vậy việc xem xét khả năng thâm nhập của hàng linh kiện điện tử vào thị trường Nhật Bản một thị trường có dung lượng tiêu thụ lớn nhất thế giới đã trở nên rất cần thiết. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi cũng không ít những khó khăn thách thức đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực của của doanh nghiệp Việt Nam,mà còn sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước để có thể tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu hàng linh kiện điện tử Việt Nam vào thị trường tiềm năng nhưng cũng lắm chông gai này.
Công ty TNHH Ban Dai Việt Nam là một công ty tuy chư*a thực sự lớn mạnh trên thị trường quốc tế như*ng nó có nhiều lợi thế về xuất khẩu.Do là công ty có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản,và đã có kinh nghiệm rất nhiều trong việc xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường nước ngoài như Đài Loan,Trung Quốc,Nhật Bản…Ngoài ra công ty còn có nhiều lợi thế về giá nhân công rẻ và nguyên liệu chủ yếu do nhập khẩu về nên có chất lượng tốt.Trong thời kỳ hội nhập ngày nay công ty muốn đẩy mạnh hơn việc xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật Bản,một thị trường giàu tiềm năng nhưng cũng không ít khó khăn.Nhận thấy tầm quan trọng này em quyết định chọn đề tài :” Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử sang thị trường Nhật Bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam”làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài.
Xuất phát từ vai trò ,tính cấp thiết của việc xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử đối với nền kinh tế thị trường và thông qua quá trình nghiên cứu,tìm hiểu thực trạng về vấn đề xuất khẩu của công ty em quyết định chọn đề tài nghiên cứu chuyên đề tốt nghiệp của mình là:” Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng linh kiển điện tử sang thị trường Nhật Bản của công ty TNHH Ban Dai Việt Nam”.
1.3.Các mục tiêu nghiên cứu.
Lựa chọn đề tài này trước hết em muốn vận dụng những lý luận được học trên giảng đường vào thực tế. Dùng lý luận đó để giải quyết vấn đề thực tế của công ty. Đẩy mạnh xuất khẩu là việc làm vô cùng quan trọng đối với bất kỳ công ty nào có hoạt động kinh doanh quốc tế. Do đó thông qua việc nghiên cứu đề tài em có thể bổ sung và làm rõ hơn những gì đã được học trên lý thuyết nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của doanh nghiệp.
Thứ hai, từ việc phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của công ty cùng với việc kết hợp cơ sở lý luận chuyên ngành nhằm rút ra những kết luận, đánh giá, phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s