Giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may của công ty cổ phần may Hồ Gươm


MỤC LỤC

Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài1
1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài2
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu3
1.4 Phạm vi nghiên cứu3
1.5Một số khái niệm và phân định nội dung việc nghiên cứu giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may3
1.5.1 Một số khái niệm.. 3
1.5.2 Nội dung của vấn đề nghiên cứu6
Chương II Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may tại công ty cổ phần may Hồ Gươm7
2.1 Phương pháp khảo sát thực tế tại doanh nghiệp7
2.1.1 Phương pháp thu tập dữ liệu sơ cấp7
2.1.2 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu thứ cấp8
2.1.3 Phương pháp phân tích dữ liệu8
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may của công ty cổ phần may Hồ Gươm.. 8
2.2.1 Vài nét về công ty cổ phần may Hồ Gươm.. 8
2.2.2 Tình hình xuất khẩu hàng dệt may của công ty cổ phần may Hồ Gươm.. 10
2.2.3 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến việc đáp ứng những tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may của công ty13
2.2.3.1 Ảnh hưởng của nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp13
2.2.3.2 Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp15
2.3 Kết quả phân tích các dữ liệu thu thập được về việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may của công ty cổ phần may Hồ Gươm.. 17
2.3.1 Các quy định tiêu chuẩn môi trường của thị trường chủ yếu của công ty đối với hàng dệt may – thị trường EU.. 17
2.3.2 thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của công ty cổ phần may Hồ Gươm21
Chương III: Kết luận và đề xuất các giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may tại công ty cổ phần may Hồ Gươm.. 24
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu thực tiễn công ty24
3.1.1Những kết quả đạt được24
3.1.2 Những tồn tại25
3.1.3 Những nguyên nhân26
3.2 Các đề xuất kiến nghị nhằm đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may của công ty cổ phần may Hồ Gươm.. 27
3.2.1 Các đề xuất nhằm đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may của công ty cổ phần may Hồ Gươm.. 27
3.2.2 Các kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước và hiệp hội Dệt may29

Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài

1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may
Việt Nam, một trong những nước đang phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định .Theo thống kê của Cục CIA, Hoa Kỳ (Nguồn: website http://www.cia.gov ) về xếp hạng 100 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2006 thì nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 28/100 với tốc độ tăng trưởng đạt 7,8%. Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 1024USD, thoát khỏi ngưỡng nghèo. Để đạt được những thành tựu trên không thể không kể tới vai trò của ngoại thương trong vòng 20 năm từ 1989 đến 2010 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam không ngừng tăng nhanh trung bình mỗi năm 19% . Tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 2,7 lần. Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, bên cạnh những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của ta như dầu thô, hàng nông sản, thủy sản, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, không thể không kể đến đóng góp to lớn của mặt hàng may mặc. Đặc điểm của những mặt hàng này là sử dụng nhiều lao động và lao động không cần có kỹ thuật cao, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ngành dệt may được xem như một ngành “ xóa đói giảm nghèo” vì thế mà hiện ngành dệt may là ngành có nhiều rào cản kỹ thuật nhất chỉ sau nông nghiệp.
Khó khăn cho dệt may Việt Nam khi xu hướng tự do hóa thương mại ngày càng phát triển, một tất yếu khách quan là khi các nước ngày càng giảm sử dụng các hàng rào thuế quan trong quan hệ thương mại quốc tế thì các hàng rào phi thuế ngày càng được gia tăng áp dụng để bảo hộ nền sản xuất trong nước. Hàng may mặc của ta xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới, trong đó 3 thị trường lớn của ta là Hoa Kì, EU và Nhật Bản. Tuy nhiên 3 thị trường này cũng là những thị trường có yêu cầu khắt khe nhất khi nhập khẩu hàng hóa, được thể hiện thông qua hệ thống rào cản kỹ thuật tinh vi, phức tạp càng trở nên thông dụng hơn. Đây là cách làm duy nhất và tất yếu để các nước bảo vệ người tiêu dùng, lợi ích quốc gia và nền sản xuất nội địa. Một trong những rào cản kỹ thuật được các quốc gia nhập khẩu sử dụng nhiều nhất là rào cản về môi trường, rào cản này bao gồm những quy định về tiêu chuẩn môi trường liên quan đến sản xuất sản phẩm. Rào cản môi trường là rào cản gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Đây sẽ là một thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam trong khi xem xét những thuận lợi và khó khăn của mình sẽ có những cách đối phó với rào cản này
Trong quá trình thực tập và nghiên cứu tại công ty cổ phần may Hồ Gươm, nhận thấy rằng công ty cũng đang gặp phải khó khăn khi thị trường xuất khẩu dệt may chủ yếu của công ty là Mỹ và EU hai thị trường có yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường khắt khe nhất với tổng lượng xuất khẩu hàng may mặc vào hai thị trường này chiếm đến hơn 80%. Hơn nữa, trong giai đoạn hiên nay, công ty đang tập trung để đảy mạnh xuất khẩu hàng sang thị trường EU, một thị trường vô cùng tiềm năng nhưng chưa thực sự được quan tâm.
Bên cạnh đó quản lý về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, quy trình sản xuất.. của công ty nhằm thoản mãn tiêu chuẩn môi trường chưa đáp ứng yêu cầu.
Vì vậy mà việc chọn nghiên cứu vấn đề đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của hàng dệt may phục vụ cho xuất khẩu hàng trở thành việc vô cùng cấp thiết của công ty.
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Xuất phát từ vai trò của việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và tính cấp thiết của nó đối với công ty, em đã chọn đề tài luận văn của mình là: “Giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may của công ty cổ phần may Hồ Gươm”
Vấn đề nghiên cứu của đề tài là :
– Tiêu chuẩn môi trường của thị trường nhập khẩu chủ yếu của công ty
– Việc đáp ứng những yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường tại công ty
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu
Trước tiên đề tài sẽ đi sâu tìm hiểu những rào cản về môi trường của các thị trường xuất khẩu đối với hàng dệt may của Việt Nam nói chung và hàng dệt may của công ty cổ phần may Hồ Gươm nói riêng.
Thứ hai, từ việc phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của công ty cùng với việc kết hợp cơ sở lý luận chuyên ngành rút ra những kết luận, phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của công ty
Và cuối cùng là căn cứ vào xu hướng phát triển hiện tại của doanh nghiệp đưa các giải pháp nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may của công ty cổ phần may Hồ Gươm.
1.4 Phạm vi nghiên cứu
– Nội dung: tiêu chuẩn môi trường của hàng dệt may xuất sang thị trường EU
– Không gian: công ty cổ phần may Hồ Gươm
– Thời gian: phân tích, đánh giá, tổng hợp số liệu của công ty trong vòng 3 năm từ 2008 đến 2010
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung việc nghiên cứu giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phục vụ xuất khẩu hàng dệt may
1.5.1 Một số khái niệm
1- Khái niệm tiêu chuẩn môi trường
Theo Luật Môi trường của Việt Nam:
“Tiêu chuẩn môi trường là những chuẩn mức, giới hạn cho phép, được quy định dùng làm căn cứ để quản lý môi trường”.
Vì vậy, tiêu chuẩn môi trường có quan hệ mật thiết với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Hệ thống tiêu chuẩn môi trường là một công trình khoa học liên ngành, nó phản ánh trình độ khoa học, công nghệ, tổ chức quản lý và tiềm lực kinh tế – xã hội có tính đến dự báo phát triển.
Những quy định chung về tiêu chuẩn môi trường.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s