Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả cho vay DNVVN tại NHCT Tây Hà Nội


MỤC LỤC
TÓM LƯỢC
LỜI CẢM
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI HIỆU QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪ VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 1
1.1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề. 2
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu. 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu. 3
1.5 Kết cấu luận văn. 3
CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
2.1 Các khái niệm, định nghĩa có liên quan. 4
2.1.1 Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. 4
2.1.2 Hiệu quả cho vay DNVVN và rủi ro tín dụng DNVVN của NHTM… 5
2.2 Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu. 5
2.2.1 Một số quan điểm về hiệu quả cho vay DNVVN.. 5
2.2.2 Một số chỉ tiêu đo lường hiệu quả tín dụng DNVVN của NHTM… 8
2.2.2a) Nhóm chỉ tiêu về quy mô và cơ cấu tín dụng DNVVN của NHTM.. 8
2.2.2b) Nhóm chỉ tiêu phân tích chất lượng tín dụng. 9
2.2.2c) Nhóm chỉ tiêu phân tích hiệu quả tín dụng DNVVN.. 12
2.2.3 Các nhân tố tác động tới hiệu quả tín dụng DNVVN của NHTM… 12
2.2.3a) Đặc trưng của DNVVN tác động tới hiệu quả cho vay của NHTM.. 12
2.2.3b) Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh. 14
2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu những năm trước. 17
2.4 Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài luận văn. 18
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY DNV& N CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 19
3.1. Phương pháp hệ nghiên cứu. 19
3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp. 19
3.1.2. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp. 19
3.1.3. Quy trình thu thập dữ liệu, sàng lọc dữ liệu, phân loại thông tin thứ cấp 20
3.1.4 Các phương pháp được sử dụng trong phân tích dữ liệu. 20
3.1.5 Các công cụ , chương trình được sử dụng trong phân tích định lượng 20
3.2 Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả cho vay DNVVN tại NHCT Tây Hà Nội 21
3.2.1 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường bên trong tới hoạt động và hiệu quả cho vay DNVVN tại NHCT Tây Hà Nội: 21
3.2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài của NHCT, chi nhánh Tây Hà Nội tới hoạt động và hiệu quả cho vay DNVVN.. 24
3.3 Kết quả điều tra trắc nghiệm và phỏng vấn ý kiến chuyên gia về hoạt động và hiệu quả cho vay DNVVN tại NHCT, chi nhánh Tây Hà Nội 28
3.3.1 Kết quả phiếu điều tra trắc nghiệm.. 28
3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về hoạt động và hiệu quả cho vay DNVVN tại NHCT, chi nhánh Tây Hà Nội 31
3.4.1. Nhóm chỉ tiêu về quy mô và cơ cấu tín dụng DNVVN của NHTM.. 31
CHƯƠNG 4. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY DNVVN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 40
4.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 40
4.1.1 Thành công trong cho vay DNVVN tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội 40
4.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân. 41
4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề nâng cao hiệu quả cho vay DNVVN tại ngân hàng. 44
4.2.1 Dự báo triển vọng hiệu quả cho vay DNVVN tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội 44
4.2.2 Quan điểm nâng cao hiệu quả cho vay DNVVN tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Hà Nội 45
4.3 Các đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay DNVVN tại ngân hàng 46
4.3.1 Các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả cho vay DNVVN tại ngân hàng 46
4.3.2 Các kiến nghị 52
4.3.2.1. Đối với cơ quan chức năng. 52
4.3.2.2. Đối với NHCT. 54

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s