CHUẨN MỰC HỢP NHẤT KINH DOANH: SỰ HÀI HÒA GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ


Chương 1:
CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH
DOANH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở MỘT SỐ NƯỚC
1.1 Sự hình thành và phát triển chuẩn mực quốc tế về kế toán hợp nhất kinh
doanh
1.1.1 Khái quát lịch sử hình thành
Chuẩn mực kế toán quốc tế được soạn thảo bởi IASB (International Accounting
Standards Board). IASB được thành lập từ năm 2001 để thay thế Ủy ban Chuẩn mực kế
toán quốc tế (IASC) do Ngân hàng thế giới hỗ trợ thành lập và phát triển từ năm 1973
đến năm 2000, có trụ sở tại London.
Mục tiêu hoạt động chính của IASB là phát triển các chuẩn mực kế toán có chất
lượng cao, thống nhất, dễ hiểu và có tính khả thi cao cho toàn thế giới trên quan điểm
phục vụ lợi ích của công chúng; tăng cường tính minh bạch, có thể so sánh được của
thông tin trong báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan đến tài chính, kế toán khác,
giúp những thành viên tham gia thị trường vốn thế giới và những người sử dụng báo cáo
tài chính đưa ra các quyết định kinh tế; xúc tiến việc sử dụng và ứng dụng nghiêm ngặt
các chuẩn mực kế toán quốc tế; đem đến những giải pháp có chất lượng cao cho sự hòa
hợp giữa hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia và các chuẩn mực kế toán quốc tế.
Nhiệm vụ của IASB là soạn thảo ra những tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực kế
toán. Trước năm 2001, IASB còn có tên gọi (International Accounting Standards
Committee)- IASC. Tiêu chuẩn được IASC soạn ra có tên gọi: Tiêu chuẩn kế toán quốc
tế (International Accounting Standards)- IAS. Những tiêu chuẩn này sau một thời gian
lại được đổi tên thành Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (International Financial
Reporting Standards)- IFRS. Mục đích của những tiêu chuẩn này không chỉ là tính
chính xác của kế toán mà còn là sự toàn vẹn và minh bạch Báo cáo tài chính. IASB đã
và vẫn đang tiếp tục phát triển các tiêu chuẩn IAS/IFRS.
Giới thiệu quá trình phát triển của chuẩn mực này:
IAS22 (11/1983) Æ IAS22 (12/1993) Æ IAS22 (9/1998) Æ IFRS3 (3/2004)

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH Ở VIỆT NAM
2.1 Chuẩn mực kế toán hợp nhất kinh doanh ở Việt Nam
2.1.1 Bối cảnh ra đời và ý nghĩa của nó:
Trước đây, chúng ta đã có những chính sách tài chính riêng biệt, quy định đối với
các doanh nghiệp Nhà nước mà không quy định đối với doanh nghiệp cổ phần và công
ty trách nhiệm hữu hạn, còn kế toán chỉ là công cụ để ghi chép các hoạt động tài chính
theo quy định của Nhà nước, mà chủ yếu để quyết toán thuế, do vậy, các báo cáo tài
chính được ghi chép trên số liệu của kế toán rất khác nhau giữa doanh nghiệp Nhà nước
và doanh nghiệp thuộc các thành phần khác, không tạo ra môi trường bình đẳng và sự
đồng nhất, có thể so sánh được.
Khắc phục hạn chế này, từ những năm 1993 – 1994 Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận
với các chuẩn mực quốc tế và được nghiên cứu một cách đầy đủ từ giai đoạn năm 1996-
1998, khi thực hiện dự án kế toán kiểm toán của cộng đồng châu Âu (EUROTAPVIET). Kể từ năm 1999, chúng ta đã bắt tay vào soạn thảo và xây dựng chuẩn mực
kế toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống chế độ kiểm toán quốc tế. Đến tháng 12/2001, Bộ
Tài chính ban hành 4 chuẩn mực đầu tiên và sau 4 năm, đã ban hành được 22 chuẩn
mực kế toán.
Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, sự hội nhập của chế độ kế toán Việt Nam
với các chuẩn mực quốc tế đã đánh dấu một bước phát triển của kế toán Việt Nam. Đến
nay Bộ tài chính đã cho ra đời 26 chuẩn mực kế toán.
Song song với sự ra đời của các chuẩn mực kế toán Việt Nam là một loạt các sự
sửa đổi và xây dựng mới các nguyên tắc, phương pháp kế toán tương ứng. Từ sau khi
có Quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, có thể
nói chế độ kế toán Việt Nam đã được thay đổi căn bản.
Hợp nhất kinh doanh ở Việt Nam lần đầu xuất hiện trong Hệ thống kế toán được
ban hành theo luật doanh nghiệp năm 1999
Và năm 2006, trong khi cả nước đang hồ hởi đón nhận luồng gió mới, đó chính
là sự hội nhập với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới, Việt Nam sẽ chính thức

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s