Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm


MỤC LỤC
Trang
CHƯONG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI……………………….……..…1
1.1. TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI…………………………………………..1
1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI…………….…1
1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………………………….2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU………………………………………………………….…2
1.5. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ……….……2
1.5.1. Khái niệm và đặc điểm tín dụng…………………………………………….….…..2
1.5.2. Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dùng……………………………………….…4
1.5.3. Phân loại cho vay tiêu dùng……………………………………………….………..5
1.5.4. Quy trình cho vay tiêu dùng…………………………………………….…………..8
1.5.5. Vai trò cho vay tiêu dùng……………………………………………….…………..9
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM…………………….…………………..…11
2.1. PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ…………………………….………11
2.1.1. Phuơng pháp thu thập dữ liệu……………………………..………….……………11
2.1.2.Phuơng pháp xử lý dữ liệu…………………………………….……………………11
2.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ẢNH HUỞNG CỦA CÁC NHAN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM…………………………………12
2.2.1. Giới thiệu tổng quan về NHTMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm………………………………………………………………………………………12
2.2.2. Đánh giá tổng quan tình hình ảnh huởng của các nhân tố môi trường đến hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm……15
2.3.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM…………………………19
2.3.1. Kết quả điều tra trắc nghiệm về hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm………………………………………………19
2.3.2. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp…………………………………………………20
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM………………………………………………………………….26
3.1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM…………………………………26
3.1.1. Những kết quả đạt được …………………………………………………………..26
3.1.2. Những hạn chế vướng mắc………………………………………………………..26
3.1.3. Nguyên nhân…………………………………………………………….…………27
3.2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM………………29
3.3. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM……………………………………………………………………………………..31
3.3.1. giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm…………………………………………………………….31
3.3.2. Một số kiến nghị…………………………………………………………….……..34

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s