Các giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin Kế toán đối với quá trình ra quyết định của nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán Việt Nam


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ TÍNH HỮU
DỤNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐNNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ……… 1
1.1. Mục đích của TTKT ……………………………………………………………………………. 1
1.2. Vai trò và tác dụng của TTKT đối với hoạt động của TTCK …………………….. 1
1.3. Hệ thống BCTC – Nguồn thông tin quan trọng đối với các NĐT trên TTCK… 2
1.3.1. Bảng CĐKT…………………………………………………………………………… 2
1.3.2. Báo cáo KQHĐSXKD …………………………………………………………….. 3
1.3.3. BCLCTT……………………………………………………………………………….. 4
1.3.4. Thuyết minh BCTC…………………………………………………………………. 5
1.3.5. Bảng cáo bạch………………………………………………………………………… 6
1.3.6. Các tỷ số tài chính…………………………………………………………………… 7
1.3.6.1. Tỷ số về khả năng thanh toán ………………………………………….. 7
1.3.6.2. Tỷ số hoạt động…………………………………………………………….. 9
1.3.6.3. Tỷ số đòn bNy tài chính ………………………………………………… 10
1.3.6.4. Tỷ số khả năng sinh lời…………………………………………………. 12
1.3.6.5. Tỷ số cơ cấu vốn …………………………………………………………. 17
1.3.6.6. Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động……………………………………. 18
1.3.6.7. Tỷ số vốn luân chuyển………………………………………………….. 19
1.4. Yêu cầu của NĐT về chất lượng của thông tin kế toán công bố ……………… 19
1.4.1. Tính trung thực …………………………………………………………………….. 19
1.4.2. Tính khách quan……………………………………………………………………. 19
1.4.3. Tính đầy đủ………………………………………………………………………….. 19
1.4.4. Tính kịp thời ………………………………………………………………………… 19
1.4.5. Tính dễ hiểu …………………………………………………………………………. 19
1.4.6. Tính so sánh…………………………………………………………………………. 20
1.4.7. Tính trọng yếu………………………………………………………………………. 20

1.5. TTKT cung cấp trên TTCK ở một số quốc gia: Hồng Kông-Trung Quốc và
Mỹ ………………………………………………………………………………………………. 20
1.5.1. TTKT cung cấp trên TTCK Hồng Kông – Trung Quốc ………………. 21
1.5.2. Những nội dung trong Báo cáo thường niên 10-K của Mỹ …………. 24
1.5.3. Bài học cho Việt Nam ………………………………………………………….. 26
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CUNG CẤP THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO
CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN TTCK VIỆT NAM ……………………………………….. 28
2.1. Hệ thống BCTC, hệ thống báo cáo theo quy định hiện hành ……………………… 28
2.1.1. BCTC năm…………………………………………………………………………. 28
2.1.2. BCTC giữa niên độ ……………………………………………………………… 28
2.1.2.1. BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ……………………………………….. 28
2.1.2.2. BCTC giữa niên độ dạng tóm lược ……………………………………. 28
2.2. Yêu cầu nguyên tắc lập và trình bày BCTC ……………………………………………. 32
2.3. Thực trạng cung cấp TTKT các công ty niêm yết trên TTCK VN………………. 37
2.4. Khảo sát mức độ sử dụng TTKT của NĐT……………………………………………… 38
2.4.1. Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………………………. 38
2.4.2. Chọn đối tượng khảo sát ……………………………………………………………. 38
2.4.3. Thu thập phiếu khảo sát và xử lý…………………………………………………. 38
2.4.4. Kết quả cuộc khảo sát ……………………………………………………………….. 39
2.4.5. Kết luận chung về cuộc khảo sát …………………………………………………. 47
2.5. Thông tin hiện hữu mà VINAMILK, REE, ABBOTT, ELECTROLUX cung
cấp cho NĐT …………………………………………………………………………………………… 48
2.5.1. Vinamilk…………………………………………………………………………………. 48
2.5.2. Ree…………………………………………………………………………………………. 51
2.5.3. Abbott Laboratories (ABT) ………………………………………………………… 52
2.5.4. Electrolux ……………………………………………………………………………….. 53

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ NÂNG CAO TÍNH HỮU DỤNG CỦA
THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐNNH CỦA NHÀ ĐẦU
TƯ TRÊN THN TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ………………………… 57
3.1. Quan điểm và định hướng hoàn thiện hệ thống TTKT để nâng cao tính hữu
dụng cho người sử dụng ……………………………………………………………………………. 57
3.1.1. Quan điểm ………………………………………………………………………………. 57
3.1.2. Định hướng……………………………………………………………………………… 59
3.1.2.1. Hoàn thiện nội dung thông tin được công bố …………………………. 59
3.1.2.1. Cải thiện điều kiện về chất lượng thông tin kế toán công bố …….. 59
3.2. Các giải pháp cụ thể để nâng cao tính hữu dụng………………………………………. 59
3.2.1. Giải pháp về nội dung trình bày ………………………………………………….. 59
3.2.1.1. Thông tin kế toán……………………………………………………………. 59
3.2.1.2. Thông tin hỗ trợ……………………………………………………………… 64
3.2.2. Giải pháp về chất lượng thông tin công bố ……………………………………. 65
3.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan tổ chức có liên quan ……………………………. 69
3.3.1. BTC……………………………………………………………………………………….. 69
3.3.2. Ủy ban chứng khoán nhà nước……………………………………………………. 69
3.3.3. Công ty niêm yết………………………………………………………………………. 70
3.3.4. NĐT ………………………………………………………………………………………. 71
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………. 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………….. 75
PHỤ LỤC

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s