Các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty TNHH Mol Logistics


LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ DỒ HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1: Tổng quan vể đề tài1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài1
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài1
1.3. Mục tiêu nghiên cứu2
1.4. Phạm vi nghiên cứu đề tài.2
1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu.2
1.5.1. Một số lý luận cơ bản liên quan đến quản trị vận chuyển2
1.5.1.1. Khái niệm, chức năng và phân loại vận chuyển2
1.5.2.2. Các quyết định trong vận chuyển3
1.5.2. Những nội dung cơ bản liên quan đến vận chuyển bằng đường biển5
1.5.2.1. Những đặc điểm và cơ sở pháp lý của vận chuyển bằng đường biển5
1.5.2.2. C¸c nguyªn t¾c vận chuyển hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu6
1.5.2.3. Trình tự nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu b»ng ®*êng biÓn7
1.5.2.3.1. Vận chuyển hµng xuÊt khÈu7
1.5.2.3.2. Vận chuyển hàng nhập khẩu9
1.5.3. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu11
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty TNHH Mol Logistics12
2.1. Phương pháp hệ nghiên cứu12
2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp12
2.1.2 Phương pháp thu thập sơ cấp12
2.1.3 Phương pháp phân tích dữ liệu12
2.2.1.Tổng quan về công ty13
2.2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển13
2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty13
2.2.1.3. Các dịch vụ cung cấp và tình hình kinh doanh của công ty14
2.2.1.4. Tình hình hoạt động của công ty14
2.2.2 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty TNHH Mol Logistics.15
2.2.2.1 Môi trường quốc tế15
2.2.2.2. Môi trường bên ngoài16
2.2.2.3. Môi trường bên trong17
2.2.3. Kết quả phân tích dữ liệu điều tra.18
2.2.3.1.thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty18
2.2.3.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty19
2.2.3.3.thực trạng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển20
2.2.3.4. thực trạng hoạt động tác nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty.21
Chương 3. Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm quản trị hiệu quả nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển tại công ty Mol Logistics26
3.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty26
3.1.1. Thành công mà công ty đạt được26
3.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty.26
3.2. Dự báo về nhu cầu dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và định hướng phát triển kinh doanh của công ty TNHH Mol Logistics27
3.2.1. Dự báo về nhu cầu dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển27
3.2.2. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty TNHH Mol Logistics28
3.3 Các đề xuất giải pháp đề nâng cao hiệu quả nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty.29
3.3.1. Đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình mới29
3.3.2. Đầu tư cho cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả sử dụng để phục vụ tốt dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển30
3.3.3. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển tại công ty TNHH Mol Logistics30
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC PHỤ LỤC

Chương 1: Tổng quan vể đề tài

1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Xu thế toàn cầu hóa kinh tế đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các ngành nghề kinh tế nói chung và ngành Logistics nói riêng, Logistics là vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế đất nước nó là cầu nối giữa các vùng miền, khu vực trên thế giới với nhau. Đối với Việt nam cũng vậy ngành Logistics không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước, đây cũng là một ngành đóng góp khá lớn trong tăng trưởng GDP của Việt Nam. Thống kê cho thấy, hiện nay dịch vụ Logistics của Việt Nam chiếm khoảng 15 – 20% GDP .
Việt Nam với vị trí địa lý thuận lợi, có chiều dài bờ biển 3260 km và hơn 71 cảng biển lớn nhỏ nằm dọc theo chiều dài đất nước gần các tuyến đường hàng hải quốc tế xuyên Á- Âu và khu vực nên hàng năm Việt Nam xuất khẩu và nhập khẩu khoảng 95 triệu tấn hàng hóa qua cảng biển. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đối với sự phát triển giao lưu thương mại giữa Việt Nam và các nước khác.Thực tế đã chỉ ra rằng, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là phương thức có nhiều ưu điểm như có thể chuyên chở hàng hóa được khối lượng lớn, cồng kềnh, trên những tuyến đường xa, với cước phí thấp. Với Việt Nam theo ước tính trên 80% tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trong thời gian qua được chuyên chở bằng đường biển.
Nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển với nhiều khâu phức tạp, trong mối quan hệ với nhiều bên (khách hàng, cơ quan cấp giấy phép, hải quan, cảng vụ, chủ tàu…) nên các doanh nghiệp thường mắc nhiều nhiều lỗi nghiệp vụ đó là chậm tiến tiến độ giao hàng cho chủ hàng, sai sót trong khâu làm chứng từ, vướng mắc nhiều trong việc thực hiện thủ tục hải quan, các rủi ro trong việc thuê phương tiện vận tải, điều phối các nguồn lực cho quá trình vận chuyển không hợp lý… tất cả những hoạt động trên ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Chính vì lẽ đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Mol Logistics là hết sức cần thiết trong tình hình hiện tại .
1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Qua quá trình thực tập ở công ty TNHH Mol Logistics , em đã tìm hiểu thực tế về các dịch vụ vận chuyển quốc tế, đặc biệt là vận chuyển bằng đường biển. Em thấy ngành Logistics còn mới mẻ so với nước ta nhưng đầy thu hút bởi tính hiện đại và lợi ích cũng như xu hướng phát triển của nó. Vì vậy mà em đã chọn đề tài “Các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty TNHH Mol Logistics”.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu đối với cơ sở đào tạo
Hoàn thiện chương trình đào tạo của nhà trường trong việc giải quyết các vấn đề thực tế và hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp đại học.
Mục tiêu đối với cơ sở thực tế
Tìm hiểu, phân tích thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty TNHH Mol Logistics.
Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty.
1.4. Phạm vi nghiên cứu đề tài.
Chủ thể nghiên cứu: Công ty TNHH Mol Logistics, chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải quốc tế trong nước và quốc tế. Trong đó chủ yếu là tổ chức vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Ngoài ra còn các dịch vụ về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, bằng đường sắt, dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ cung cấp bảo hiểm cho hàng hóa.
Đối tượng nghiên cứu: Là dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
Thời gian nghiên cứu: Tình hình hoạt động của công ty trong 3 năm gần đây 2008, 2009, 2010.
Giới hạn nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của công ty.
1.5. Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề nghiên cứu.
1.5.1. Một số lý luận cơ bản liên quan đến quản trị vận chuyển
1.5.1.1. Khái niệm, chức năng và phân loại vận chuyển
Khái niệm vận chuyển
Vận chuyển hàng hóa là sự di động hàng hóa trong không gian bằng sức người hay phương tiện vận tải nhằm đảm bảo sự cung cấp hàng hóa cho khách hàng trên các khu vực thị trường mục tiêu của mình.
Chức năng của vận chuyển
Vận chuyển bao gồm hai chức năng đó là chức năng di chuyển và chức năng dự trữ hàng hóa.
Chức năng di chuyển: Đây là chức năng chủ yếu của vận chuyển và chức năng này tiêu tốn rất nhiều nguồn lực thời gian, tài chính.
Phân loại vận chuyển
– Phân loại theo đặc trưng con đường và phương tiện vận tải: Phân loại theo đặc trưng này bao gồm các loại hình vận chuyển đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không và đường ống.
– Phân loại theo đặc trưng sở hữu và mức độ điều tiết của nhà nước: Theo tiêu thức này có thể phân loại theo các loại hình các vận chuyển như vận chuyển riêng, vận chuyển hợp đồng và vận chuyển công cộng.
Phân loại theo khả năng phối hợp các phương tiện vận tải: Bao gồm có vận đơn phươg thức và vận tải đa phương thức.
1.5.2.2. Các quyết định trong vận chuyển
– Quyết định phương thức vận chuyển: Đó là cách thức di chuyển hàng hóa từ nguồn hàng đến khách hàng theo những điều kiện nhất định nhằm hợp lý hóa sự vận động của hàng hóa trong kênh logistics của doanh nghiệp.
– Xác định con đường vận chuyển và phương tiện vận tải: Các quyết định này phụ thuộc vào mục đích bổ sung dự trữ vận chuyển hay cung ứng hàng hóa mà quyết định phương tiện vận tải, con đường để vận tải sao cho một cách có hiệu quả nhất nhằm giảm bớt được chi phí và cũng thỏa thuận tốt nhất nhu cầu cho khách hàng.
– Lựa chọn phương tiện vận tải: Khi chọn phương tiện vận tải cần cân nhấc nhiều yếu tố như an toàn, chi phí, khả năng giao hàng…
– Kiểm soát cước phí: Yếu tố kiểm soát được phí nhằm giảm được chi phí doanh nghiệp đồng thời làm tăng hiệu quả quản trị vận chuyển cho doanh nghiệp.
– Quá trình nghiệp vụ vận chuyển
Quá trình nghiệp vụ vận chuyển là hệ thống các mặt công tác nhằm di chuyển hàng hóa từ nơi giao nhận đến nơi giao nhận, đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của quá trình mua, bán với chi phí thấp nhất. Quá trình nghiệp vụ vận chuyển nằm trong hai quá trình hậu cần cơ bản của doanh nghiệp thương mại: Quá trình nghiệp vụ mua và quá trình nghiệp vụ bán.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s