Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc giang


MỤC LỤC

Phần I 1
Giới thiệu về Sở Tài nguyờn và Mụi trường tỉnh Bắc Giang 1
I. chức năng,nhiệm vụ của sở tài nguyờn và Mụi trường tỉnh Bắc giang. 1
I.1. Vị trớ, chức năng: 1
I.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 2
Phần 2 6
A.Phần mở đầu 6
I. Lý do chọn chuyên đề : 6
II. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. 7
II.1 Đối tượng nghiên cứu: 7
II.2 Phạm vi nghiên cứu : 7
II.3 Phương pháp nghiên cứu: 7
III. Mục tiêu và nhiệm vụ của chuyên đề 8
III.1 Mục tiêu: 8
III.2.Nhiệm vụ 8
B. Nội dung 9
I. Lý luận chung: 9
II. Thực trạngcủa vấn đề nghiên cứu : 9
II.1.Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế x• hội ảnh hưởng tới môi trường địa phương 9
II.1.1.Điều kiện tự nhiên: 9
II.1.2.Kinh tế – x• hội: 12
II.1.3. Đánh giá chung: 13
II.2 thực trạng môi trường. 14
II.2.1.thực trạng môi trường nước : 14
II.2.3.thực trạng môi trường đất 20
II.2.4.thực trạng của các môi trường khác 21
II.3 Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại cơ sở. 24
II.3.1Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 24
II.3.2 Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 25
II.3.3 Quản lý và xử lý chất thải rắn 29
II.3.4 Phòng chống rủi ro, sự cố và đảm bảo an toàn lao động 30
III. Kết luận và kiến nghị 32
III.1.Kết luận 32
III.2. Kiến nghị 34

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s