ổ chức hạch toán kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp


MỞ ĐẦU
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Chính vì vậy, ngay từ thời cổ xưa người ta đã thấy sự cần thiết, muốn duy trì và phát triển đời sống của mình và xã hội thì phải tiến hành sản xuất vật dùng, thức ăn, đồ mặc, nhà ở…
Để tiến hành các hoạt động sản xuất cần thiết phải có 3 yếu tố là tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Tài sản cố tư liệu lao động – là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Chúng được coi là cơ sở vật chất kỹ thuật có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh là điều kiện tăng năng suất lao động xã hội và phát triển nền kinh tế quốc dân. Từ góc độ vi mô máy móc thiết bị quy trình công nghệ sản xuất chính là yếu tố để xác định quy mô và năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Xét trên góc độ vĩ mô đánh giá về cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của toàn bộ nền kinh tế, TSCĐ là mấu chốt xác định nền kinh tế quốc dân có thực lực vững mạnh hay không.
Tài sản cố định có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh do vậy yêu cầu đối với việc quản lý, tổ chức hạch toán TSCĐ cũng phải tương xứng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hiện có của doanh nghiệp.
Nhận xét được tầm quan trọng của công tác hạch toán TSCĐ nên em chọn đề tài: “tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp” cho đề án môn học của mình.
Đề án gồm các phần:
Phần I: Những lý luận chung về hạch toán TSCĐ
Phần II: thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ hiện hành ở Việt Nam
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐ.
Vì thời gian và trình độ hiểu biết còn hạn chế nên đề án của em không tránh khỏi những sai sót về lý luận và kiến thức. Em rất mong được sự hướng dẫn và chỉ bảo của thầy để đề án môn học của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
Phần I: Lý luận chung về hạch toán TSCĐ 4
I. Khái niệm, phân loại và tính giá TSCĐ 4
1. Khái niệm 4
2. Phân loại 4
2.1. TSCĐ hữu hình 4
2.2. TSCĐ vô hình 5
3. Tính giá TSCĐ 6
3.1. Nguyễn giá TSCĐ hữu hình 6
3.1.1. Nguyễn giá TSCĐ hữu hình mua sắm 6
3.1.2. Nguyễn giá TSCĐ xây dựng hoặc tự chế 8
3.1.3. TSCĐ hữu hình thuê tài chính 8
3.1.4. TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi 8
3.1.5. TSCĐ hữu hình tăng từ các nguồn khác 9
3.2. Nguyên gia TSCĐ vô hình 9
3.2.1. Mua TSCĐ vô hình riêng biệt 9
3.2.2. Mua TSCĐ vô hình từ việc sáp nhập doanh nghiệp 10
3.2.3. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn 11
3.2.4. TSCĐ vô hình được mua nước cấp hoặc được tăng, biếu 11
3.2.5. TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi 11
II. Các chuẩn mực kế toán TSCĐ 12
1. Các chuẩn mực kế toán TSCĐ 12
1.1. Các chuẩn mực số 03: TSCĐ hữu hình 12
1.2. Chuẩn mực số 04: TSCĐ vô hình 14
2. Các chuẩn mực kế toán quốc tế về TSCĐ 16
2.1. IAS 4: Kế toán khấu hao 16
2.2. IAS 16: Máy móc, thiết bị, nhà xưởng 16
2.3. IAS 17: Hoạt động thuê tài sản 16
2.4. IAS 38: Tài sản vô hình 17

Phần II: thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ hiện hành ở Việt Nam 19
I. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán TSCĐ 19
1. Tài khoản sử dụng 19
1.1. Tài khoản 211: TSCĐ vô hình 19
1.2. Tài khoản 212: TSCĐ đi thuê tài chính 19
1.3. Tài khoản 213: TSCĐ vô hình 20
1.4. Tài khoản 214: Hao mòn TSCĐ 20
2. Phương pháp hạch toán 21
2.1. Hạch toán TSCĐ hữu hình 21
2.2. Hạch toán TSCĐ vô hình 26
2.3. Hạch toán TSCĐ đi thuê tài chính 31
2.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ 33
2.4.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 33
2.4.2. Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ 34
2.5. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 36
2.5.1. Tập hợp sửa chữa nhỏ, mang tính bảo dưỡng 36
2.5.2. Tập hợp sửa chữa mang tính phục hồi 37
2.5.3. Tập hợp sửa chữa mang tính nâng cấp 37
3. Sơ đồ hạch toán TSCĐ 37
3.1. Sơ đồ hạch toán TSCĐ hữu hình 37
3.2. Sơ đồ hạch toán TSCĐ vô hình 44
II. Tổ chức sổ kế toán 57
1. Quy trình luân chuyển chứng từ TSCĐ 57
2. Chứng từ sử dụng 57
3. Sơ đồ hạch toán 58
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán TSCĐ 61
I. Nhận xét đánh giá chung 61
II. Một số đề xuất 61
1. Mức xét nguyên giá TSCĐ 62
2. Xử lý đánh giá lại TSCĐ 63
3. Xác định thời gian tính khấu hao TSCĐ 64

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s