Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


Lời nói đầu

Hơn một thập kỷ qua nền kinh tế nước ta đã chuyển mình từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Với đường lối kinh tế mới này, hàng loạt các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần…ra đời. Quan trọng hơn nữa Việt Nam hiện giờ là một thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Đồng nghĩa với điều đó là nền kinh tế Việt Nam đang từng bước đổi mới, Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải quản lí tốt nhiều yếu tố như lao động, tài chính, kỹ thuật, tổ chức…Trong đó, vấn đề quản lý và sử dụng lao động một cách hiệu quả là vấn đề đặc biệt quan trọng vì nó là yếu tố có tính chủ động tích cực ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

          Trên góc độ kế toán, nhân tố lao động được thể hiện là một bộ phận của chi phí, đó là chi phí tiền lương. Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành thông qua sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của của toàn xã hội đến từng thành viên. Tiền lương có vai trò giúp tái sản xuất sức lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động từ đó kích thích người lao động làm việc hăng say có hiệu quả, phát huy được hết khả năng của họ.

Nhận thức được tầm quan trọng của tiền lương cũng như công tác kế toán tiền lương, nên qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô em đã chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

      Bố cục bài báo cáo này ngoài phần mở đầu còn bao gồm 3 phần chính như sau:

Phần I:  Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.

PhầnII: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô.

Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô.

mục lục

Lời nói đầu. 1

PHầN I: Lý luận chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 2

I/ Khái quát chung về tiền lương và các khoản trích theo lương. 2

1. Khái niệm, bản chất , vai trò, nhiệm vụ của kế toán tiền lương. 2

1.1. Khái niệm, bản chất của tiền lương. 2

1.2. Vai trò của hạch toán tiền lương. 3

1.3. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 4

2. Các hình thức trả lương. 4

2.1. Hình thức trả lương theo thời gian. 4

2.2. Tiền lương theo sản phẩm: 6

3. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương. 8

3.1. Quỹ tiền lương. 8

3.2. Các khoản trích theo lương. 9

II/ Phương pháp kế toàn tiền lương và các khoản trích theo lương. 10

1. Hạch toán chi tiết tiền lương. 10

2. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 13

2.1. Chứng từ: 13

2.2. Tài khoản sử dụng. 13

2.3. Tổng hợp phân bổ tiền lương, trích BHXH, BHYT, KPCĐ.. 15

2.4. Trình tự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 16

2.5. Sổ kế toán, trình bày và vẽ sơ đồ các hình thức kế toán. 19

Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cỔ PHẦN Đầu tư và xây dựng sông lô. 26

I. Đặc điểm tình hình chung về Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô  26

1. Quá trình hình thành và phát triển Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô  26

2. Chức năng nhiệm vụ cuả công ty. 28

2.1. Chức năng. 28

2.2. Nhiệm vụ. 28

3. Đặc điểm về tổ chức và bộ máy quản lý của công ty. 29

3.1. Ban giám đốc. 30

3.2. Phòng tài chính- kế toán. 30

3.3.Phòng tổ chức- lao động. 30

3.4. Phòng Kế hoạch- kinh doanh- tiếp thị. 30

3.5 Phòng vật tư kỹ thuật. 31

3.6. Các xí nghiệp thành viên, xưởng cảng mỏ: 31

4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. 31

5. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô  33

5.1. Đặc điểm bộ máy kế toán. 33

5.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 36

II/ Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Lô. 38

1. Đặc điểm về lao động tại công ty. 38

2. Công tác quản lý chung về tiền lương tại công ty. 40

3. Các khoản trích theo lương tại công ty. 44

4. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 45

4.1. Chứng từ: 45

4.2. Tài khoản sử dụng. 55

4.3. Trình tự kế toán. 56

4.4. Sổ kế toán. 58

phần III: một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng sông lô. 65

I. Nhận xét chung. 65

II. Những ưu điểm. 65

III. Những tồn tại 66

IV. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế  toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Sông Lô. 66

Kết luận. 68

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s