Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện


LỜI NÓI ĐẦU

Kiểm toán BCTC của một doanh nghiệp là công việc đòi hỏi tính khoa học cao, bởi lẽ BCTC được hình thành nên từ các khoản mục, lồng trong đó còn là mối quan hệ hữu cơ giữa các tài khoản, từ đó phản ánh bộ mặt của một doanh nghiệp cho nên để  đưa ra ý kiến trung thực và hợp lý về BCTC trong báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên phải khẳng định được tính trung thực, hợp lý của từng nhân tố cấu thành của BCTC. Lẽ đương nhiên, công việc này có thể có những cách tiếp cận khác nhau, song mục đích cuối cùng đó là khẳng định tính trung thực và hợp lý của tổng thể thông qua việc đảm bảo đặc tính này ở cấp bộ phận. Thời gian thực tập tại công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã cho em cơ hội để tiếp cận việc thực hiện  quy trình kiểm toán hoàn chỉnh tại một số khách hàng kiểm toán, có thể nói một cuộc kiểm toán chính là công trình của đoàn kiểm toán, tuy nhiên, để đảm bảo tính chi tiết và cụ thể trong việc nghiên cứu về công tác kiểm toán, em xin được phép chỉ tập trung vào một phần hành kiểm toán, như là một nhân tố cấu thành trong một cuộc kiểm toán.

 Chu trình tiền lương và nhân viên là một chu trình không thể thiếu trong hoạt động của bất cứ doanh nghiệp nào, đó không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ đãi ngộ của doanh nghiệp đối với nhân viên mà còn ứng với cách thức ghi nhận chi phí, ảnh hưởng đến việc hình thành kết quả lãi lỗ của doanh nghiệp, nói một cách khác, chu trình này không chỉ liên quan đến bảng cân đối kế toán mà còn ảnh hưởng đến con số trên báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, kiểm toán viên từ đó có thể đưa ra những khuyến nghị để giúp doanh nghiệp có thể hướng tới hoàn thiện hệ thống tuyển chọn về nhân sự, cũng như cách thức hạch toán và quản lý về lương của doanh nghiệp. Chính vì tính chất quan trọng đó, khoản mục liên quan đến bảng lương được coi là một khoản mục khó, đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ không chỉ đứng riêng ở góc độ về tính trung thực số liệu mà còn xem xét đến tính logic khi đối chiếu với các phần hành khác có liên quan. Nhận thấy được tính phức tạp của phần hành này, em đã cố gắng tham khảo các tài liệu kiểm toán của công ty, cũng như tham vấn từ các anh chị đã từng tham gia thực hiện phần hành này để có thêm được những hiểu biết về các công việc cụ thể cũng như trình tự thực hiện và nội dung của các công việc để đi đến mục đích cuối cùng là xác minh của kiểm toán về tính trung thực, hợp lý của BCTC, và có thể từ đặc điểm của kế toán tại doanh nghiệp, bày tỏ ý kiến để khách hàng có thể quản lý tốt hơn và khắc phục được những sai sót hoặc lược giản hệ thống cồng kềnh không cần thiết trong việc hạch toán.

Đây chính là những tiền đề giúp em lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp là: Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện

Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm hai chương:

Chương 1: Thực trạng quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện

Chương 2: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN.. 3

1.1       Mục tiêu kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam… 3

1.2       Đặc điểm kế toán nghiệp vụ tính lương và chi trả lương, các khoản trích theo lương ở khách thể kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam có ảnh hưởng đến kiểm toán  5

1.3       Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện. 9

1.3.1        Chuẩn bị kiểm toán. 9

1.3.2        Thực hiện kiểm toán. 17

1.3.2.1        Thực hiện thử nghiệm kiểm soát. 17

1.3.2.2        Thực hiện thủ tục phân tích. 27

1.3.2.3        Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết. 32

1.3.3        Kết thúc kiểm toán. 53

CHƯƠNG 2: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN.. 59

2.1 Nhận xét về thực trạng quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện. 59

2.1.1 Những ưu điểm… 59

2.1.2 Những tồn tại 61

2.2 Các giải pháp hoàn thiện quy tình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện. 64

KẾT LUẬN.. 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 70

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU

 

Bảng 1.1: Mục tiêu kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên của công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

Bảng 1.2 Thống kê về số nhân viên trong 12 tháng trong năm 2009 của công ty TNHH ABC        11

Bảng 1.3 Các nghiệp vụ liên quan đến phần hành tính lương tại công ty TNHH ABC 15

Bảng 1.4 Thủ tục kiểm toán tiến hành để tìm hiểu về thực hiện phần hành lương ở khách hàng ABC      15

Bảng 1.5 Xác định rủi ro kết hợp trong kiểm toán tại công ty TNHH ABC………………. 17

Bảng 1.6 Bảng kết luận về thủ tục kiểm soát và xác định rủi ro gian lận………………… 20

Bảng 1.7 Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm áp dụng cho năm 2009 và 2010………………………… 43

Bảng 1.8 Bảng thuế suất Thuế TNCN áp dụng năm 2009………………………………………… 50

 

Biểu đồ 1.1  So sánh tiền lương nhân viên hành chính với tiền lương công nhân……. 30

 

Sơ đồ 1.1 Sự cấu thành và chu chuyển của tiền lương nhân viên………………………………. 8

Sơ đồ 1.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty TNHH ABC……………………………………… 12

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AR Audit Risk Rủi ro kiểm toán
BCTC   Báo cáo tài chính
BHTN   Bảo hiểm thất nghiệp
BHYT   Bảo hiểm y tế
CR Control Risk Rủi ro kiểm soát
CRA Combined Risk Assessment

 

Xác định rủi ro kết hợp
DR Detective Risk Rủi ro thực hiện kiểm toán

 

GAMx Global Auditing Methodology extra

 

Phương pháp kiểm toán toàn cầu và các tính năng bổ trợ khác
HI Health Insurance Bảo hiểm y tế
IR Inherent Risk Rủi ro tiềm tàng
N/A Non Applicable Không áp dụng
PIT Personal Income Tax Thuế thu nhập cá nhân
QTT   Quyết toán Thuế
SI Social Insuarance Bảo hiểm xã hội
TK   Tài khoản
TNCN   Thu nhập cá nhân
TNHH   Trách nhiệm hữu hạn
UI Unemployment Insurance Bảo hiểm thất nghiệp

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s