Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại NHNN & PTNT chi nhánh Láng Hạ


MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………………. 3

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……………………………………………………………………………………………………. 5

1.1  Những vấn đề chung về thẻ…………………………………………………………………………… 5

1.1.1  Khái niệm thẻ………………………………………………………………………………………… 5

1.1.2 Phân loại thẻ………………………………………………………………………………………….. 5

1.1.3  Vai trò của thẻ……………………………………………………………………………………….. 5

1.2 Tổng quan về hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM……………………………………….. 6

1.2.1  Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh thẻ………………………………………….. 6

1.2.2  Các chủ thể tham gia vào quá trình phát hành và thanh toán thẻ………………. 7

1.2.3. Nghiệp vụ trong kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại…………………… 10

1.2.3.1  Hoạt động phát hành……………………………………………………………………… 11

1.2.3.2  Hoạt động thanh toán…………………………………………………………………….. 11

1.2.4 Rủi ro và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh thẻ…………………………………… 12

1.2.4.1 Rủi ro và các loại rủi ro trong kinh doanh  thẻ của NHTM…………………. 12

1.2.4.2 Phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ…………………………… 14

1.3. Phát triển hoạt động kinh doanh  thẻ của ngân hàng thương mại………………….. 15

1.3.1 Khái niệm…………………………………………………………………………………………….. 15

1.3.2 Sự cần thiết phát triển hoạt động kinh doanh thẻ…………………………………….. 16

1.3.3 Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của hoạt động kinh doanh thẻ……………. 17

1.3.3.1 Chỉ tiêu định lượng…………………………………………………………………………. 17

1.3.3.2.Chỉ tiêu định tính……………………………………………………………………………. 18

1.3.4  Các nhân tố tác động tới hoạt động kinh doanh thẻ………………………………… 19

1.3.4.1 Nhân tố chủ quan…………………………………………………………………………… 19

1.3.4.2 Nhân tố khách quan……………………………………………………………………….. 21

CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ………………………………………………………………………………………………………….. 24

2.1 Giới thiệ u chung về  NHNo & PTNT Láng Hạ……………………………………………… 24

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Agribank  Láng Hạ…………………………. 24

2.1.1.1 Giới thiệu chung về NHNo & PTNT Việt Nam………………………………….. 24

2.1.1.2. Giới thiệu chung về NHNo & PTNT chi nhánh Láng Hạ………………….. 25

2.2  Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ của NHNo & PTNT Láng Hạ……………… 32

2.2.1 Khái quát  thị trường thẻ ở Việt Nam……………………………………………………… 32

2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ của NHNo & PTNT Láng Hạ………… 34

2.2.2.1 Sản phẩm thẻ của NHNo & PTNT Láng Hạ…………………………………….. 34

2.2.2.2 Hoạt động kinh doanh thẻ tại chi nhánh Agribank Láng Hạ………………. 38

2.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ……………………………………………………………… 44

2.3.1 Những kết quả đạt được………………………………………………………………………… 44

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân……………………………………………………………. 45

2.3.2.1 Hạn chế…………………………………………………………………………………………. 45

2.3.2.2 Nguyên nhân………………………………………………………………………………….. 46

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ……………………………………………………………………………………………. 49

3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại NHNo & PTNT LÁNG HẠ trong thời gian tới       49

3.1.1 Cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh thẻ…………………………………………….. 49

3.1.2 Thách thức phát triển hoạt động kinh doanh thẻ……………………………………… 49

3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của NHNo& PTNT Láng Hạ         50

3.2  Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh  thẻ tại NHNN & PTNT LÁNG HẠ 50

3.2.1  Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý………………………………………………… 51

3.2.2  Đẩy mạnh hoạt động Marketing……………………………………………………………. 51

3.2.3  Tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin…………………………………………….. 52

3.2.4  Liên kết với các ngân hàng khác  và các đơn vị tham gia thanh toán thẻ…… 52

3.2.5  Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thẻ……………………………………………………. 53

3.2.6  Nâng cao trình độ của cán bộ nghiệp vụ………………………………………………… 54

3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại NHNo& PTNT Láng Hạ            55

3.3.1 Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam…………………………………………………. 55

3.3.2 Kiến nghị với hiệp hội thanh toán thẻ.…………………………………………………….. 55

3.3.3 Kiến nghị  với Ngân hàng Nhà nước.…………………………………………………….. 56

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………………… 57

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………….. 59

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………………………….. 60

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

 Trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20, chúng ta đã được chứng kiến những bước phát triển đột phá của khoa học và công nghệ, trong đó đặc biệt là công nghệ sinh học và  công nghệ thông tin. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, nâng cao năng suất lao động  làm cho chất lượng và tốc độ truyền tin ngày càng nhanh.

Thừa hưởng thành tựu của công nghệ hiện đại và khoa học ngân hàng, thẻ với tính chất an toàn, nhanh chóng, tiện lợi, gọn nhẹ mà không phải cần dùng tiền mặt đã ra đời và từng bước thay thế các phương thức thanh toán cổ điển không còn phù hợp với sự phát triển của kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay, thẻ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, có ản hưởng đến chính sách tiền tệ cũng như hiệu quả kinh doanh của mỗi ngân hàng. Đối với các ngân hàng thương mại thì dịch vụ thẻ đang là định hướng mới cho hoạt động kinh doanh ngân hàng với mục đích tăng thu nhập và mở rộng quy mô, giảm bớt rủi ro tín dụng từ hoạt động tín dụng truyền thống của mình.

Sớm nhận thức được điều đó, trong 10 năm trở lại đây, các ngân hàng thương mại như: ngân hàng Á Châu, Vietcombank, DongABank,… đang ngày càng chú trọng hơn vào hoạt động kinh doanh  thẻ để đạt được hiệu quả cao nhất. Không nằm ngoài hệ thống các ngân hàng này,  NHNN & PTNT Việt Nam cũng đang thực hiện các kế hoạch đầu tư vào nhân lực và công nghệ nhằm phát triển dịch vụ thẻ. Là thành viên tham gia sau nhưng hoạt động kinh doanh thẻ của NHNN & PTNT Việt Nam cũng đã có những thành tựu nhất định; tuy nhiên so sánh với các ngân hàng khác thì số lượng thẻ phát hành còn ít, doanh thu từ dịch vụ thẻ chưa cao, các tiện ích cung cấp hạn chế, chưa khai thác được tiềm năng của dịch vụ thẻ trên thị trường. Từ thực tiễn đó nên đề tài “ Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại NHNN & PTNT chi nhánh Láng Hạ” đã được lựa chọn để nghiên cứu.

  • Mục tiêu nghiên cứu

–                    Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết về kinh doanh thẻ

–                    Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thẻ trong thời 3 năm 2007-2009

–                    Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại chi nhánh Láng Hạ

  • Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Chuyên đề được chia làm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại NHNN & PTNT Láng Hạ

Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại NHNN & PTNT Láng Hạ.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s