Phát triển các dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất ở nhà máy nhôm Đông Anh


MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. 1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 2

4. Kết cấu đề tài gồm 3 chương. 2

CHƯƠNG I: Tổng quan về dịch vụ logistics trong doanh nghiệp  sản xuất kinh doanh  3

I. Bản chất, đặc điểm của các dịch vụ logistics trong doanh nghiệp. 3

1. Khái niệm.. 3

2. Bản chất 4

3. Đặc điểm.. 9

II. Nội dung yêu cầu và các loại dịch vụ logistic trong doanh nghiệp  sản xuất 11

1. Nội dung yêu cầu của dịch vụ Logistics trong doanh nghiệp sản xuât 11

2. Các loại dịch vụ logistic trong doanh nghiệp sản xuất: 14

III. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của Logistics trong  doanh nghiệp. 16

1. Các chỉ tiêu đánh giá dịch vụ Logistics. 16

2. Phương pháp đánh giá bao gồm.. 16

3. Các bước xây dựng chỉ tiêu đánh giá. 16

IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ logistic ở các doanh nghiệp: 19

CHƯƠNG II: Thực trạng phát triển các dịch vụ Logistics ở nước ta  hiện nay( lấy nhà máy nhôm Đông Anh làm ví dụ) 23

I. Quá trình phát triển dịch vụ logistics nói chung và dịch vụ logistics ở các doanh nghiệp nước ta hiện nay. 23

1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy nhôm Đông Anh. 23

2. Quá trình phát triển dịch vụ Logistics nói chung. 25

3. Thực trạng chung về dịch vụ Logistics của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics ở Việt Nam.. 27

II. Phân tích tình hình phát triển dịch vụ Logistics ở các doanh nghiệp  ( Lấy nhà máy nhôm đông Anh làm ví dụ) 32

1. Dịch vụ Logistics vật tư. 32

2. Dịch vụ kho bãi 36

III: Ưu nhược điểm của các dịch vụ logistics ở các doanh ngiệp hiện nay. 37

1. Ưu điểm.. 37

2. Nhược điểm. 39

CHƯƠNG III : Biện pháp phát triển dịch vụ Logistics ở các doanh nghiệp. 41

I. Triển vọng của dịch vụ Logistics trong hoạt động xuất khẩu của Doanh nghiệp Việt Nam. 41

1.  Xu hướng phát triển chung của dịch vụ Logistics. 41

2. Xu hướng phát triển dịch vụ Logistics trong hoạt động xuất  khẩu của các doanh nghiệp  43

3. Triển vọng cho hoạt động DV Logistics của các doanh nghiệp VN. 44

II. Mục tiêu phát triển của dịch vụ Logistics ở các doanh nghiệp nói chung và ở nhà máy nhôm Đông Anh nói riêng. 44

III. Giải pháp phát triển dịch vụ Logistics trong các doanh nghiệp và ở nhà máy nhôm Đông Anh. 45

1. Đối với cung ứng Billet 46

2. Đối với quản lý tồn kho và quản lý kho hàng, mặt bằng. 46

3. Công tác cung ứng vật tư đột xuất. 46

4. Tăng cường nhận thức về logistics 46

5. Xây dựng chiến lược kế hoạch phát triển dịch vụ logistics 47

6. Giải pháp hoàn thiện chính sách xúc tiến , khuyêch trương. 47

7. Giải pháp chăm sóc phục vụ khách hàng và quản lý khách hàng. 48

8. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị 48

9. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. 49

10. Ứng dụng công nghệ thông tin. 49

IV. Điều kiện tiền đề để phát triển dịch vụ Logistics. 50

KẾT LUẬN.. 51

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 52

 

LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài.

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là từ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc Tế WTO, nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến đáng kể. Các loại hình kinh doanh dịch vụ mới xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung. Trong đó kinh doanh dịch vụ Logistics là một ví dụ điển hình. Sự liên kết về kinh tế ngày càng thể hiện chặt chẽ, mỗi quốc gia là một mắt xích quan trọng trong hệ thống kinh tế, một phần được thể hiện rõ trong hoạt động Logistics. Đây là lĩnh vực kinh doanh hết sứ mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Do vậy, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong hệ thống chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics, Việt Nam còn những đóng góp rất nhỏ. Việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các hoạt động trong hệ thống cung ứng dịch vụ này là rất quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics nói riêng mà của cả nhà nước nói chung. Đây cũng chính là lý do em chọn đề tài

“Phát triển các dịch vụ hậu cần vật tư cho sản xuất ở
nhà máy nhôm Đông Anh”

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.

Tìm hiểu thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics để chúng ta có thể có một cái nhìn tổng quan về hoạt động này trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam và so sánh với các doanh nghiệp cùng kinh doanh Logistics trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

          Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics trong chuỗi cung ứng giá trị hoạt động này, em đưa ra ví dụ về dịch vụ Logistics vật tư của nhà máy Nhôm Đông Anh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Tất cả các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chuỗi dịch vụ Logistics trên địa bàn Vệt Nam nói chung, và dịch vụ Logistics vật tư của nhà máy nhôm Đông Anh nói riêng.

4. Kết cấu đề tài gồm 3 chương.

Chương 1. Tổng quan về dịch vụ Logistics trong doanh nghiệp sản xuất.

Chuơng 2. Thực trạng phát triển dịch vụ Logistics ở nước ta hiện nay( Lấy nhà máy nhôm Đông Anh làm ví dụ).

Chương3. Biện pháp phát triển dịch vụ Logistics ở các doanh nghiệp.

 Em xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của GS. TS Đặng Đình Đào đã giúp em hoàn thành nghiên cứu đề tài này.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s