Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TGĐ                                                  : Tổng giám đốc

GĐ                                                    : Giám đốc

P.PTNNL                                          : Phòng phát triển nguồn nhân lực

CN                                                    : Công nhân

UBND                                               : Ủy ban nhân dân

HĐND                                              : Hội đồng nhân dân

LĐ- TBXH                                        : Lao động, thương binh và xã hội

BHXH                                               : Bảo hiểm xã hội

BHYT                                                         : Bảo hiểm y tế

NV                                                    : Nhân viên

HCNS                                                         : Hành chính nhân sự

TD                                                    : Tuyển dụng

HĐLĐ                                               : Hợp đồng lao động

BM.NS                                              : Các biểu mẫu

KHNS                                                         : Kế hoạch nhân sự

CSTL                                                          : Chính sách tiền lương

QTTV                                                         : Quản trị thư viện

THPT                                                         : Trung học phổ thông

PTCS                                                          : Phổ thông cơ sở

R&D                                                 : Phòng nghiên cứu và phát triển

QA, QC                                             : Giám định,bảo đảm chất lượng

TNHH                                               : Trách nhiệm hữu hạn

NKD                                                 : Mã chứng khoán của Công ty


MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC………………………………………………………………….. 1

1.1.Khát chung về Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc 1

1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty…………………………………………………. 1

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển……………………………………….. 1

1.2. Khái quát về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban        7

1.2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức………………………………………………………… 7

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban……………………………. 10

1.2.2.1. Khối kinh doanh………………………………………………………………. 10

1.2.2.2. Khối sản xuất………………………………………………………………….. 10

1.2.2.3. Khối phục vụ- hỗ trợ………………………………………………………… 12

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất& kinh doanh của Công ty giai đoạn 2004-2009……… 13

1.3.1. Những kết quả chung…………………………………………………………. 13

1.3.2. Những kết quả khác…………………………………………………………… 15

1.3.3. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 16

1.3.3.1. Những thuận lợi……………………………………………………………….. 16

1.3.3.2. Những thách thức……………………………………………………………… 18

1.4. Một số đặc điểm kinh tế -kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng tại Công ty   19

1.4.1. Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức…………………………………………… 19

1.4.2. Nhóm nhân tố bên ngoài tổ chức…………………………………………. 20

 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC………………………… 23

2.1. Những đặc điểm chung vể lao động của Công ty…………………….. 23

2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc……………………………………………………………………………………. 27

2.2.1. Những hoạt động quản trị liên quan đến công tác tuyển dụng……. 27

2.2.2. Trách nhiệm của bộ phận làm công tác tuyển dụng………………….. 30

2.2.3. Quy trình tuyển dụng…………………………………………………………… 31

2.2.3.1. Phân tích xác định nhu cầu tuyển dụng……………………………….. 31

2.2.3.2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng…………………………………………… 33

2.2.3.3.Triển khai tuyển dụng………………………………………………………… 35

2.2.4. Chi phí cho công tác tuyển dụng……………………………………………. 46

2.3. Đánh giá công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.. 48

2.3.1. Những kết quả đã đạt được………………………………………………… 48

2.2.2. Những mặt còn yếu……………………………………………………………. 49

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC       50

3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới……….. 50

3.1.1. Phương hướng phát triển chung…………………………………………. 50

3.1.2. Phương hướng phát triển trong phát triển nguồn nhân lực…… 51

3.2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc……………………………………………………… 52

3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng tại Công ty   52

3.2.1.1. Hoàn thiện lưu đồ tuyển dụng…………………………………………….. 52

3.2.1.2. Hoàn thiện bước phân tích xác định nhu cầu tuyển dụng và triển khai tuyển dụng   ……… 53

3.2.1.3. Bước đánh giá thực hiện công việc………………………………………. 55

3.2.1.4. Bước tổng kết đánh giá công tác tuyển dụng…………………………. 56

3.2.1.5. Điều chỉnh tiêu chí trong phiếu đánh giá kết quả phỏng vấn…… 57

3.2.2. Nhóm giải pháp mở rộng nguồn tuyển dụng……………………….. 59

3.2.2.1. Mở rộng nguồn bên trong………………………………………………….. 59

3.2.2.2.Mở rộng nguồn bên ngoài…………………………………………………… 59

3.2.3. Nhóm giải pháp tăng tính chủ động trong việc xác định định mức tuyển dụng      ……… 60

3.2.4. Xây dựng văn hóa tuyển dụng……………………………………………. 61

3.2.5. Những giải pháp khác………………………………………………………… 62

3.3. Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước và chính quyên địa phương      63

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, khi mà tất cả các loại hình kinh tế đều đươc tự do phát triển, thì hiệu quả kinh tế luôn là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh thì các nhà quản lý cần phải giải quyết một cách khoa học nhiều vấn đề cụ thể như: thị trường, vốn, kĩ thuật và con người. Môi trường cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường đã làm cho các doanh nghiệp nhìn nhận một cách khách quan hơn về nhân tố con người, nhân tố ngày càng đóng vai trò quyết định đến thành công hay thất bại của bất kỳ doanh nghiệp nào. Không chỉ các nhà quản trị mà tất các doanh nhân ngày nay đã nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nên họ đang dồn sức vào việc thu hút nhân tài, quản trị nhân lực nhằm khẳng định vị thế của mình trên thương trường. Đi đầu trong việc thu hút nguồn nhân lực, tuyển chọn được những lao động có trình độ, kĩ năng phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp là bộ phận tuyển dụng.

Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc là một thương hiệu mạnh trên thị trường bánh kẹo miền Bắc, với quy mô nhân lực lớn và không ngừng được mở rộng, công tác tuyển dụng tại Công ty đang ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình. Nhận thức được điều này, ban Giám Đốc Công ty không ngừng quan tâm đầu tư nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác tuyển dụng. Chính vì vậy em đã chọn để tài “ Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Nội dung của chuyên đề của em gồm 3 phần chính:

Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.

Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.

Chương III: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.

Em rất mong nhận được sự quan tâm của quý thầy cô để em hoàn thiện đề tài này!

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s