Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn của ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 3

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NHTM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP LỚN. 5

1.1. Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế Quốc dân. 5

1.1.1. Khái niệm và tiêu chí đánh giá doanh nghiệp lớn. 5

1.1.2. Đặc điểm và vai trò của doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế quốc dân. 6

1.2. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế Quốc dân. 8

1.2.1. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. 8

1.2.2 Hoạt động tín dụng của NHTM. 13

1.2.3. Vai trò của tín dụng đối với Doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế quốc dân. 17

1.3 Hiệu quả tín dụng của NHTM đối với doanh nghiệp lớn. 19

1.3.1. Khái niệm hiệu quả tín dụng. 19

1.3.2. Các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp lớn. 20

1.3.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng về phía ngân hàng. 20

1.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng đối với khách hàng. 21

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp lớn. 22

1.3.3.1 Các nhân tố từ phía ngân hàng. 22

1.3.3.2. Các nhân tố từ phía người xin vay. 25

1.3.3.3. Các nhân tố khách quan. 25

1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp lớn trong ngân hàng. 27

CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LỚN TẠI CHI NHÁNH NHTMCP CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM. 28

2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Hoàn Kiếm. 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức. 29

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh. 30

2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn. 31

2.1.3.2 Hoạt động tín dụng. 33

2.1.3.3 Hoạt động dịch vụ. 34

2.1.3.4. Các hoạt động khác. 35

2.1.3.5. Lợi nhuận hạch toán nội bộ. 36

2.2. Hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh đối với khách hàng Doanh nghiệp lớn. 37

2.2.1. Các điều kiện thực hiện tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn của ngân hàng Công thương Việt Nam. 37

2.2.2. Quy mô hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại NHTMCP Công thương Hoàn Kiếm. 40

2.2.3. Thực trạng hiệu quả tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại NHTMCP Công thương Hoàn Kiếm. 42

2.2.4 Đánh giá chung về hiệu quả tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại NHTMCP Công thương Hoàn Kiếm. 45

2.2.4.1.Những kết quả đạt được. 45

2.2.4.2. Những hạn chế. 46

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM. 47

3.1 Phương hướng hoạt động tín dụng của NHTMCP Công thương Hoàn Kiếm… 47

3.1.1. Mục tiêu phát triển của NHTMCP Công thương Hoàn Kiếm. 47

3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả tín dụng của NHTMCP Công thương Hoàn Kiếm. 48

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại NHTMCP Công thương Hoàn Kiếm. 50

3.2.1. Hoàn thiện quy trình và phương pháp thực hiện hoạt động tín dụng. 50

3.2.2. Từng bước đào tạo quy chuẩn đội ngũ cán bộ trong chi nhánh. 52

3.2.3.  Nâng cao chất lượng thông tin phòng ngừa rủi ro. 53

3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ. 53

3.2.5. Có những chính sách đặc biệt đối với khách hàng doanh nghiệp lớn. 54

3.2.6. Đẩy mạnh các hoạt động marketing ngân hàng, và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 54

3.3. Một số kiến nghị. 55

3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ. 55

3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước. 56

3.3.3. Kiến nghị đối với NHTMCP Công thương Việt Nam. 56

KẾT LUẬN.. 58


LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước chúng ta đang chuyển mình phát triển với những bước đi đúng hướng, những thành tựu mới trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Chúng ta đang bắt đầu thực hiện các cam kết mở cửa, các doanh nghiệp đang đứng trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không nhỏ.

Thời gian qua nền kinh tế thế giới đang trải qua thời kì khủng hoảng sâu rộng đã làm cho hệ thống ngân hàng, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với các biện pháp của chính phủ, vai trò của các NHTM cùng với các doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế đã góp phần không nhỏ trong quá trình khôi phục nền kinh tế hiện nay.

Trong hoạt động của các NHTM Việt Nam hiện nay, hoạt động tín dụng là một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tài sản và cơ cấu thu nhập, nhưng cũng là hoạt động phức tạp, tiềm ẩn những rủi ro lớn cho các NHTM. Tín dụng trong điều kiện trong nền kinh tế mở, cạnh tranh và hội nhập vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh ngân hàng và đang đặt ra những yêu cầu mới về nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam và ngân hàng Công thương nói riêng đã có những chuyển biến tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng. Tuy nhiên hoạt động tín dụng là một hoạt động phức tạp nên còn gặp nhiều khó khăn cũng như bộc lộ nhiều hạn chế.

Qua những định hướng trên, qua thời gian thực tập tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hoàn Kiếm, tôi đã được nghiên cứu về hoạt động của ngân hàng đặc biện là hoạt động tín dụng của phòng khách hàng doanh nghiệp lớn vì vậy tôi đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn của ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm” để làm chuyên đề tốt nghiệp.

Mục tiêu đề tài là làm rõ hoạt động tín dụng tại ngân hàng Công thương chi nhánh Hoàn Kiếm tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn đồng thời đưa ra một số giải pháp nâng cao hoạt động này trong thời gian tới.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s