Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Đồng Hỷ-Thái Nguyên


MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT.. 4

LỜI MỞ ĐẦU.. 5

Chương I Những lý luận chung. 7

I. vốn đầu tư xây dựng cơ bản và phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho cấp huyện ở Việt Nam.. 7

1. Khái niệm và vai trò của vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước  7

1.1 đầu tư xây dựng cơ bản. 7

1.2 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước. 7

1.3 ý nghĩa của vốn đầu tư. 9

1.4 Hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước. 10

1.5 Những hạn chế và thách thức hiện nay trong công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 10

2. Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước. 12

3. Phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước  13

3.1 Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. 14

3.2 Ý nghĩa của việc phân cấp quản lý vốn ngân sách nhà nước. 15

3.3 Thực trạng phân cấp quản lý tại Việt Nam qua một số giai đoạn. 16

II.Chức năng quyền hạn của các phòng ban cấp huyện trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước. 18

1.Quy trình phân bổ và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước  18

2.Nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước ở cấp huyện. 19

2.1 Phòng tài chính kế hoạch. 19

2.2Ban quản lý các dự án. 20

2.3 Chủ đầu tư. 21

Chương II: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước ở huyện Đồng Hỷ. 24

I.Tình hình phân bổ và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước ở huyện Đồng Hỷ. 24

1.Đặc điểm kinh tế xã hội huyện Đồng Hỷ. 24

2.Quy mô và thực trạng sử dụng vốn đầu tư  xây dựng cơ bản của huyện Đồng Hỷ  27

2.1 Quy mô nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Đồng Hỷ. 27

2.2Thực trạng sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 27

2.2.1 Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương. 27

II. Thực trạng phối kết hợp giữa các phòng ban trong phân bổ và quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước. 35

1.Quy trình phân bổ và quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước. 35

1.1 Quy trình phân bổ nguồn vốn tại địa phương. 35

1.2 Quản lý sử dụng vốn. 35

2. Thực trạng phối hợp giữa các phòng ban liên quan. 37

Chương III.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối kết hợp giữa các phòng ban của huyện Đồng Hỷ trong quản lý vốn đầu tư  xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước  38

I Quan điểm và phương hướng phát triển của địa phương. 38

1.1 Quan điểm và phương hướng phát triển. 38

1.2Các mục tiêu trong giai đoạn 2010-2015 của huyện Đồng Hỷ. 38

II.Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước và yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý vốn đầu tư. 41

III.Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban. 44

1.1Đối với công tác quản lý nguồn vốn xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước  44

2Công tác sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước  45

3 Tăng cường phân cấp và phối hợp giữa các ban ngành liên quan tới công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 46

4 Kiến nghị của huyện. 46

KẾT LUẬN.. 49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 50


DANH MỤC VIẾT TẮT

XDCB :                xây dựng cơ bản

NSNN :                ngân sách nhà nước

NSTU :                ngân sách trung ương

NSDP :                ngân sách địa phương

UBND :               ủy ban nhân dân


LỜI MỞ ĐẦU

Đầu tư xây dựng cơ bản là một lĩnh vực quan trọng  để phát triển kinh tế-xã hội của đất nước,địa phương.Các công trình xây dựng cơ bản được xây dựng đã giúp cho cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.Trong giai đoạn hiện nay,cùng với sự phát triển đi lên của đất nước,vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng được đề cao.Các công trình xây dựng cơ bản ngày càng đáp ứng được các yêu cầu của người dân.

Tuy nhiên để có thể thực hiện được các công trình đó,cần phải sử dụng một khối lượng lớn vốn.Trong các nguồn vốn được dùng thì nguồn vốn ngân sách đóng vai trò rất quan trọng.Với tình hình hiện nay,mặc dù đã có những hiệu quả trong công tác sử dụng vốn nhưng việc sử dụng hợp lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước là hết sức khó khăn với nhiều hạn chế như dàn trải,thất thoát,tham ô lãng phí…Đối mặt với những điều kiện như vậy chúng ta đã có những giải pháp kiến nghị để nhằm giảm bớt sự không hiệu quả của quá trình sử dụng vốn quan trọng này

Đồng Hỷ trong những năm qua được sự quan tâm của nhà nước,công tác đầu tư xây dựng cơ bản có những bước tiến đáng kể đã mang lại những lợi ích to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế địa phương,nguồn vốn không ngừng tăng lên,đi đôi với đó là cơ sở vật chất ngày càng hiện đại hơn phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu người dân.Song địa phương vẫn có nhiều hạn chế trong công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.một trong những hạn chế đó là cơ chế phối hợp giữa các ngành còn chưa caoĐiều đó làm cho hiệu quả của đầu tư xây dựng cơ bản còn chưa tương xứng với nguồn lực bỏ ra.Vì lý do đó tôi chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Đồng Hỷ-Thái Nguyên”.Đề tài này gồm 3 phần

Chương 1 Những lý luận chung

Chương II: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước ở huyện Đồng Hỷ

Chương III.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối kết hợp giữa các phòng ban của huyện Đồng Hỷ trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước

Advertisements

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s