Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

Chương 1 : Thực trạng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy. 3

1.1. Khái quát về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy  3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 3

1.1.2. Nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban: 5

1.1.3. Sơ đồ bộ máy cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh Cầu Giấy:  Sơ đồ 1. 11

1.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Cầu Giấy: 12

1.2. Thực trạng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại Chi nhánh Cầu Giấy  16

1.2.1.  Quy trình đánh giá rủi ro dự án vay vốn. 16

1.2.2. Các phương pháp đánh giá rủi ro dự án vay vốn: 26

1.2.3. Nội dung đánh giá rủi ro dự án vay vốn: 37

1.2.4. Vị trí của công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn và mối quan hệ với công tác thẩm định: 42

1.3. Ví dụ minh hoạ về tình hình đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại Chi nhánh thông qua công tác đánh giá rủi ro dự án đầu tư Dây chuyền thiết bị giàn khoan cọc nhồi của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 – VINACONEX.. 43

1.3.1 Một vài nét khái quát về dự án. 43

1.3.2. Công tác đánh giá rủi ro dự án đầu tư Dây chuyền thiết bị giàn khoan cọc nhồi : 45

1.4. Đánh giá công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại chi nhánh Cầu Giấy:. 65

1.4.1. Những kết quả đã đạt được. 65

1.4.2. Những hạn chế còn tồn tại: 67

1.4.3. Nguyên nhân gây ra những rủi ro đối với dự án vay vốn tại
Chi nhánh: 70

Chương 2 : Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy. 76

2.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động. 76

2.1.1. Dự báo về môi trường kinh doanh: 76

2.1.2. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2010 tại Chi nhánh Cầu Giấy: 77

2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại Chi nhánh Cầu Giấy:  78

2.2.1. Hoàn thiện nội dung và quy trình đánh giá rủi ro: 78

2.2.2. Nâng cao nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên Chi nhánh cả về phẩm chất lẫn nghiệp vụ chuyên môn: 80

2.2.3. Tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay dự án của Chi nhánh  82

2.2.4. Hoàn thiện hệ thống thông tin về khách hàng và dự án đầu tư: 85

2.2.5. Kiểm tra, giám sát các rủi ro phát sinh theo chu kỳ các dự án đầu tư vay vốn: 87

2.2.6. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án vay vốn. 89

2.2.7. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ. 91

2.2.8. Thiết lập mối quan hệ tốt và lâu bền với khách hàng doanh nghiệp: 91

2.3. Kiến nghị 93

2.3.1. Kiến nghị với Nhà nước: 93

2.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước: 94

2.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam… 96

KẾT LUẬN.. 98

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU.. 99

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO   101


LỜI MỞ ĐẦU

 

Sau hai năm kể từ khi trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam đã có những bước chuyển mình đáng kể. Ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam, ngày càng nhiều các doanh nghiệp Việt Nam vươn mình phát triển, mở rộng quy mô. Đây là những cơ hội to lớn đồng thời cũng là những thách thức không nhỏ đối với Việt Nam. Cùng với nó là vai trò của ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng, Ngân hàng được ví giống như hệ thần kinh của một nền kinh tế. Một nền kinh tế muốn phát triển cần phải có một hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định và có hiệu quả. Trong những năm gần đây hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hàng loạt các ngân hàng với quy mô khác nhau đã ra đời, tạo nên một sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Khi mở cửa hội nhập, phát triển các dự án đầu tư ngày càng nhiều, doanh nghiệp muốn thực hiện các dự án cần có nguồn cung cấp vốn từ hệ thống ngân hàng. Quy trình vay vốn từ ngân hàng của các doanh nghiệp là một quy trình cần thiết cho hoạt động và sự phát triển của cả doanh nghiệp và ngân hàng. Cũng giống như các hoạt động kinh doanh thông thường, hoạt động cho vay đối với dự án của ngân hàng luôn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro rất cao. Do đó công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng là một công tác hết sức cần thiết, đóng vai trò vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn trong các ngân hàng thương mại, trong thời gian thực tập và tìm hiểu tại phòng Quan hệ khách hàng 1, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy em đã quyết định chọn đề tài “Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

v Mục đích nghiên cứu của đề tài

– Nêu quy trình, các phương pháp và nội dung được áp dụng chủ yếu trong công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn, đánh giá hiệu quả các nội dung đó trên cơ sở thông qua phân tích thực trạng đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại Chi nhánh.

– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá rủi ro dự án tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Cầu Giấy.

v  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại Chi nhánh: quy trình, phương pháp, nội dung và thực tiễn đánh giá rủi ro

Phạm vi nghiên cứu:   Nghiên cứu thực tiễn hoạt động đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Cầu Giấy trong giai đoạn từ 2006 đến 2009.

v  Phương pháp nghiên cứu

Chuyên đề sử dụng kết hợp các phương pháp: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phân tích diễn giải, so sánh kết hợp với phương pháp thống kê. Bên cạnh đó Chuyên đề còn sử dụng các bảng, sơ đồ để minh họa.

v  Kết cấu của chuyên đề:

Chương I: Thực trạng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy

Chương II: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s