Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH sản xuất, thương mại & dich vụ Đức-Việt


LỜI MỞ ĐẦU

Từ sau đại hội VI, Đảng và nhà nước ta quyết định chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có sự điều tiết của nhà nước, đã tạo ra những chuyển biến lớn trong nền kinh tế quốc dân, tạo nên diện mạo mới cho nền kinh tế đất nước. Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp tư nhân nói riêng đã và đang hoạt động phát triển một cách mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Kể từ sau khi đổi mới, nhà nước đã có hàng loạt các chính sách ưu đãi như thuế, đầu tư tạo ra một môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, một khu vực kinh tế năng động nhạy cảm và thu hút được nhiều lao động góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho xã hội và tạo ra môi trường cạnh tranh đa dạng giúp cho các thành phần kinh tế phát triễn mạnh mẽ, tự khẳng định mình.

         Một trong những vấn đề đang được các doanh nghiệp quan tâm nhất là sản xuất cái gì? Như thế nào? Và cho ai? Để giải quyết được vấn đề đó các doanh nghiệp không ngừng quan tâm bám sát thị trường và một trong những vấn đề quan tâm nhất là hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Bởi vì thông qua hoạt động phát triển thị trường thì mới tăng được khối lượng sản phẩm tiêu thụ, thực hiện được quá trình tái sản xuất mở rộng, nâng cao doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp …

          Cơ chế thị trường là một cơ chế có sự cạnh tranh rất khắc nghiệt, nó hoạt động theo quy luật đào thải và tồn tại. Do đó bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển thì phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn, Phải có biện nghiên cứu, điều tra thị trường, mở rộng và phát triển thị trường của mình.

          Từ nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại công ty cùng với sự hướng dẫn của thầy PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc, các cô chú tại công ty cùng với những kiến thức đã được học em quyết định chọn đề tài :

Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH sản xuất, thương mại & dich vụ Đức-Việt”.

          Đề tài này nhằm hệ thống hoá lý luận về thị trường và phát triển thị trường . Trên cơ sở đó nghiên  cứa thực trạng thị trường và vấn đề phát triển thị trường của công ty , xem xét các mục tiêu và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường sản phẩm của công ty TNHH Đức-Việt.

          Kết cấu của chuyên đề gồm 3 phần chính như sau:

  Chương I: Khái quát chung về  công ty TNHH Đức-Việt.

  Chương II: Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Đức-Việt

  Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Đức-Việt.

          Do thời gian thực tập lần đầu, kinh nghiệm và khả năng nghiên cứu còn thiếu sót, rất mong các thầy và các cô chú góp ý để chuyên đề của em được hoàn thiện và có tính thực tế cao hơn.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I :THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP  3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH Đức-Việt. 3

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty TNHH Đức-Việt. 4

1.2.1. Chức năng của công ty: 4

1.2.2. Nhiệm vụ công ty TNHH Đức-Việt: 6

1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh công ty TNHH Đức-Việt: 7

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của công ty TNHH Đức-Việt: 12

1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đức-Việt: 12

1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây: 12

1.3.3. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đức-Việt: 14

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC- VIỆT.. 16

2.1 Phân tích thực trạng phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty. 16

2.1.1.Khái quát về hệ thống kênh phân phối của công ty. 16

2.1.2. Thực trạng hệ  phát triển hệ thống thống kênh phân phối của công ty TNHH Đức- Việt trong nhưng năm gần đây. 18

2.1.3 . Các hoạt động hỗ trợ phát triển kênh phân phối của công ty trong những năm qua . 24

2.2. Đánh giá chung về tình hình phát triển kênh phân phối của công ty trong những năm qua. 29

2.2.1.Những thành tựu đạt được: 29

2.2.2. Những hạn chế  và nguyên nhân. 30

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH.. 33

ĐỨC- VIỆT. 33

3.1.Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới: 33

3.1.1.Phương hướng phát triển của công ty: 33

3.1.2.Mục tiêu phát triển của công ty: 34

3.2. Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian tới. 34

3.2.1.Tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường . 35

3.2.2. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm : 38

3.3. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối. 42

3.3.1. Kênh phân phối trực tiếp. 42

3.3.2. Kênh phân phối gián tiếp. 43

3.4. Chú trọng và tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm của công ty . 45

3.4.1. Tăng cường các hoạt động giao tiếp khuếch trương. 45

3.4.2. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 47

3.4.3 Liên doanh và hợp tác quốc tế. 48

3.4.5 Cải tiến  và củng cố uy tín của công ty trên thị trường. 48

3.4.6. Một số giải pháp khác. 49

3.5.Một số kiến nghị với nhà nước. 50

KẾT LUẬN.. 52

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.2: Mối liên hệ trong bộ máy của công ty TNHH Đức-Việt 10

Bảng 1.1: Báo cáo thực hiện một số chỉ tiêu tài chính 2007-2009. 13

Bảng 2.1: Tình hình doanh thu tiêu thụ hàng hoá của công ty tại thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. 17

Bảng 2.2: Doanh thu tiêu thụ tại thị trường Hà Nội 17

Bảng 2.3. Chỉ tiêu doanh thu qua các năm.. 20

Bảng 2.4: chi phí của công ty những năm gần đây. 21

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s