Lợi thế so sánh đối với mặt hàng dừa ở Việt Nam hiện nay


LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế các quốc gia ngày càng chặt chẽ hơn, đặt ra yêu cầu các quốc gia trên thế giới chỉ tập trung vào việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm có thế mạnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào 11-1-2007, yêu cầu này trở nên bức thiết hơn đối với Việt Nam.

Với điều kiện là một nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với hơn nửa lực lượng lao động vẫn nằm trong các ngành nông nghiệp. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước ta xác định nông sản là mặt hàng xuất khẩu chiến lược nhằm sử dụng lực lượng lao động lớn trong nông nghiệp, phân công lực lượng lao động và tạo nguồn tích lũy cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong các mặt hàng nông sản, cùng với các mặt hàng xuất khẩu chiến lược hiện nay như chè, cà phê.. . thì hoa quả là một mặt hàng có lợi thế so sánh tương đối lớn và ngày càng đóng góp nhiều vào GDP. Cùng với thanh long, thì mặt hàng dừa đã và đang đóng một vị trí quan trọng trong chiến lược xuất khẩu nông sản của Việt Nam hiện nay.

Dừa là mặt hàng không những có nhiều tính năng sử dụng mà còn mang lại giá trị kinh tế cao, đặc biệt là xuất khẩu dừa và các sản phẩm chế biến từ dừa. Tuy nhiên trong những năm qua, Nhà nước vẫn chưa có chính sách cụ thể đẩy mạnh hơn nữa việc sản xuất và xuất khẩu loại sản phẩm có nhiều tiềm năng này.

Nhận thấy tầm quan trọng của mặt hàng có lợi thế tương đối lớn này, tôi xin chọn đề tài “ Lợi thế so sánh đối với mặt hàng dừa ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài nghiên cứu.

2.  Mục đích của đề tài

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm xác định lợi thế so sánh của mặt hàng dừa nói riêng cũng như mặt hàng hoa quả nói chung từ đó có những giải pháp và hướng đi phù hợp nhằm tận dụng nguồn tài nguyên hiệu quả cũng như nguồn lao động ở các vùng sản xuất mặt hàng này, tạo ra những bước đột phá mới trong chiến lược xuất khẩu nông sản của Việt Nam hiện nay.

Dừa là mặt hàng xuất khẩu đầy tiềm năng và đang được ưa chuộng trên thế giới nhưng tình hình sản xuất và xuất khẩu dừa hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của giống cây này. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu và đề ra một số biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu mặt hàng dừa ra thị trường thế giới.

3.  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung phân tích một số lý thuyết về lợi thế so sánh của các nhà kinh tế học nổi tiếng như David Ricardo, Balassa.., phân tích vai trò,vị trí và hiện trạng của ngành xuất khẩu dừa ở Việt Nam trong những năm gần đây,  ở một số vùng có lợi thế, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long…nhằm thúc đẩy việc cung ứng và xuất khẩu sản phẩm này trên thị trường thế giới. Ngoài ra, bài viết cũng đi sâu tìm hiểu một số thị trường chủ chốt mà sản phẩm dừa của Việt Nam đang có nhiều cơ hội xuất khẩu, từ đó có những chiến lược phù hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu.

4. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng kết hợp các phương pháp: phân tích, tổng hợp các lý thuyết về lợi thế so sánh, phương pháp đối chiếu, so sánh lợi thế mặt hàng của Việt Nam đối với các quốc gia khác.

5. Nội dung nghiên cứu

Ngoài phần Mở đầu và kết luận, bài viết được trình bày bao gồm có ba phần lớn:

Chương 1: Tổng quan về lợi thế so sánh và vận dụng đối với mặt hàng dừa ở Việt Nam

Chương 2: Thực trạng sản xuất và xuất khẩu dừa của Việt Nam trong những năm gần đây

Chương 3:  Giải pháp đầy mạnh việc sản xuất và xuất khẩu mặt hàng dừa ra thị trường thế giới

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1

2.  Mục đích của đề tài 2

3.  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

5. Nội dung nghiên cứu. 3

Chương 1: Tổng quan về lợi thế so sánh và vận dụng đối với mặt hàng dừa ở Việt Nam hiện nay. 5

1.1. Cơ sở lý luận. 5

1.1.1. Tổng quan về thương mại quốc tế và lợi thế so sánh. 5

1.1.2. Căn cứ để tính lợi thế so sánh. 6

1.1.2.1. Quy luật lợi thế so sánh của David Ricardo. 6

1.1.2.2. Lý thuyết của Heckscher – Ohlin về lợi thế tương đối 9

1.1.2.3. Lý thuyết của Haberler về lợi thế tương đối 11

1.1.2.4. Balassa với công thức tính hệ số của lợi thế so sánh RCA. 15

1.2. Lợi thế so sánh của mặt hàng hoa quả nói chung và mặt hàng dừa nói riêng. 16

1.2.1. Lợi thế về điều kiện tự nhiên. 16

1.2.2. Lợi thế về nguồn lao động, chi phí sản xuất và chế biến. 17

1.2.3. Lợi thế về mức độ cung cấp sản phẩm dừa. 18

1.3. Sơ lược ngành sản xuất và xuất khẩu dừa ở Việt Nam.. 19

1.3.1. Vai trò của ngành sản xuất và xuất khẩu dừa. 19

1.3.1.1 Vai trò xã hội: 19

1.3.1.2 Vai trò môi trường của cây dừa: 19

1.3.1.3 Vai trò kinh tế của cây dừa đối với đời sống cộng đồng: 20

1.3.2. Đặc điểm ngành sản xuất dừa ở nước ta. 21

1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất và xuất khẩu dừa ở nước ta. 22

1.3.3.1. Năng lực sản xuất 22

1.3.3.2 Chi phí và giá cả. 23

1.3.3.3 Chất lượng. 23

1.3.3.4 Tổ chức tiêu thụ và xuất khẩu. 25

Chương 2. Thực trạng sản xuất và xuất khẩu dừa của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay  26

2.1. Kết quả tình hình xuất khẩu. 26

2.1.1. Về thị trường xuất khẩu. 26

2.1.2. Về cơ cấu chủng loại và chất lượng sản phẩm.. 29

2.1.3. Về giá cả sản phẩm.. 33

2.1.4. Về đội ngũ tham gia xuất khẩu dừa của Việt Nam.. 35

2.2. Đánh giá chung. 42

2.2.1. Ưu điểm và triển vọng của ngành sản xuất và xuất khẩu dừa trong những năm tới 42

2.2.1.1. Ưu điểm.. 42

2.2.1.2. Triển vọng trong thời gian tới 43

2.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 44

2.2.2.1. Những tồn tại 44

2.2.2.2. Nguyên nhân. 45

Chương 3. Kinh nghiệm xuất khẩu dừa của Philippines và Indonesia và giải pháp cho Việt Nam.. 46

3.1. Kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu dừa của Indonesia. 46

3.2. Kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu dừa của Philippines 48

3.3. Giải pháp cho ngành sản xuất và xuất khẩu dừa của Việt Nam.. 49

3.3.1. Giải pháp từ phía doanh nghiệp. 49

3.3.1.1. Nâng cao chất lượng dừa và đa dạng các sản phẩm chế biến từ dừa nhằm làm tăng khả năng cạnh tranh. 49

3.3.1.2. Tăng cường tìm hiểu, cập nhật thông tin về thị trường. 50

3.3.1.3. Đẩy mạnh xây dựng và quảng bá thương hiệu ra thị
trường. 50

3.3.2. Giải pháp từ phía Nhà nước. 51

3.3.2.1. Hoàn thiện việc quy hoạch nguồn lực, mạng lưới chế biến, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu sản phẩm dừa. 51

3.3.2.2. Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ đối với doanh nghiệp xuất khẩu  52

3.3.2.3. Đẩy mạnh chiến lược tổng thể về hội nhập, đàm phán tham gia các hoạt động thương mại song phương. 53

3.3.2.4. Chính sách liên kết trong sản xuất theo mô hình. 54

KẾT LUẬN.. 59

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 60

 DANH MỤC BẢNG, BIỂU

Bảng 1.1: Chi phí sản xuất 7

Bảng 1.2: Chi phí so sánh. 8

Hình 1.3 : Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa tư bản và lao động của 2 quốc gia  9

Hình 1.4 Quá trình hình thành giá cả sản phẩm của H-O.. 10

Bảng 1.5: Các phương án cắt giảm thép để sản xuất cả vải của  Anh và Mỹ. 13

Hình 1.6: Đường giới hạn khả năng sản xuất của Mỹ và Anh. 13

Hình 1.7 Lợi ích từ trao đổi mậu dịch quốc tế. 15

Bảng 1.8 Thị trường xuất khẩu dừa và chế phẩm từ dừa  5 tháng đầu năm 2009  27

Bảng 1.9  Thị trường xuất khẩu dừa và chế phẩm từ dừa 10 tháng/2009. 27

Hình 1.10 Tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm dừa năm 2009. 29

Bảng 1.11 Tthị trường xuất khẩu dừa trong tháng 11/2006. 36

Bảng 1.12 Các doanh nghiệp xuất khẩu dừa khô trong tháng 11/2006. 37

Bảng 1.13 Các doanh nghiệp xuất khẩu cơm dừa trong tháng 11/2006. 38

Bảng 1.14 Doanh nghiệp xuất khẩu dừa tháng 11/2007. 39

Bảng 1.15 Các quốc gia xuất khẩu dừa chủ yếu trên thế giới 46


 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s