Khai thác tiềm năng thế mạnh ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2015


LỜI MỞ ĐẦU

 

Vĩnh Phúc là một trong 7 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ – một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Tỉnh Vĩnh Phúc  nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa các tỉnh trung du miền núi với tam giác phát triển kinh tế trọng điểm phía Bắc, có  vị trí liền kề thủ đô Hà Nội, gần sân bay quốc tế Nội Bài Vì vậy Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp.

Khi mới được tái lập, Vĩnh Phúc là một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát thấp, GDP bình quân đầu người chỉ bằng 48% bình quân cả nước, tỷ trọng công nghiệp chỉ chiếm 12,9% trong cơ cấu GDP, trình độ công nghệ, thiết bị của hầu hết các doanh nghiệp còn lạc hậu, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thấp kém, tổng thu ngân sách trên địa bàn chỉ đạt dưới 100 tỷ đồng.

Xác định xuất phát điểm thấp, để tránh nguy cơ tụt hậu Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy tiềm năng và lợt thế, cố gắng nỗ lực phấn đấu trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, kết quả từ năm 2000 đến nay, Vĩnh Phúc đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với cả nước, riêng công nghiệp tốc độ phát triển đứng vào loại cao nhất nhì cả nước. GDP đã chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Kết quả này có được là do tác động của khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Với bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã đặt ra mục tiêu phấn đấu tới năm 2015 Vĩnh Phúc là tỉnh có các yếu tố cơ bản của tỉnh công  nghiệp và tới năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp, để đạt được điều này thì tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục khai thác các thế mạnh công nghiệp của tỉnh

Xuất phát từ lý do trên, với đề tài em đã lựa chọn đề tài: “ Khai thác tiềm năng thế mạnh ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2015”  đề tài đưa ra một bức tranh toàn cảnh về thực trạng quá trình khai thác tiềm năng thế mạnh tỉnh Vĩnh Phúc ở giai đoạn 2000 – 2010 để từ đó rút ra những kinh nghiệm và các giải pháp khai thác tiềm năng thế mạnh công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 -2015Nội dung đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, bao gồm 3 chương:

Chương I: Tiềm năng thế mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Chương II: Thực trạng khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 – 2010.

Chương III: Giải pháp thúc đẩy khai thác tiềm năng thế mạnh ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2015.

Để hoàn thành đề tài, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy PGS.TS Phạm Văn Vận cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt là chú Nguyễn Kim Khải – Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, anh Hoàng Xuân Phú trưởng phòng Tổng hợp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cùng các anh chị phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Vì thời gian có hạn, kiến thức còn hạn chế, hơn nữa trong một vài năm gần đây tỉnh Vĩnh Phúc có thay đổi về danh giới tỉnh và một số huyện nên việc cập nhật, xử lý số liệu còn gặp nhiều khó khăn và đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự đóng góp, nhận xét của thầy cô để hoàn thiện hơn nữa chuyên đề thực tập của mình.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TIỀM NĂNG VÀ THẾ MẠNH PHÁT TRIỂN  CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC                                                                                                                 1

I.  KHÁI NIỆM: 1

1. Khái niệm ngành công nghiệp: 1

2.  Đặc trưng của hoạt động sản xuất công nghiệp: 2

2.1  Các đặc trưng về mặt kĩ thuật 3

2.2  Đặc trưng kinh tế xã hội của sản xuất công nghiệp. 4

3. Vai trò của công nghiệp trong phát triển Kinh tế: 4

3.1 Vai trò cung cấp tư liệu sản xuất: 5

3.2  Vai trò phục vụ sản xuất nông nghiệp: 6

3.3 Vai trò cung cấp hàng tiêu dùng. 7

3.4. Thu hút lao động nông nghiệp. 7

3.5. Công nghiệp hóa với phát triển kinh tế xã hội 8

II. TIỀM NĂNG THẾ MẠNH TỈNH VĨNH PHÚC VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP: 12

1. Quan niệm về tiềm năng thế mạnh phát triển ngành công nghiệp: 12

2. Các lợi thế phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc: 13

2.1. Điều kiện tự nhiên: 13

2.1.1.  Vị trí địa lý: 13

2.1.2.  Địa hình: 14

2.1.3.  Khí hậu: 15

2.1.4  Thủy văn: 15

2.1.5 Tài nguyên nước: 16

2.1.6 Tài nguyên khoáng sản: 16

2.1.7 Tài nguyên đất đai: 18

2.1.8 Tài nguyên lâm nghiệp: 20

2.1.9 Tài nguyên du lịch: 20

2.2.  Dân số và nguồn nhân lực: 21

2.3 Kết cấu hạ tầng kỹ thuật: 22

2.3.1. Giao thông: 22

2.3.2. Điện lực: 23

2.3.3.  Thông tin liên lạc: 24

2.3.4. Tình hình cung cấp nước sạch: 24

2.4. Thị trường tiêu thụ: 24

2.5.Vốn đầu tư  và trình độ KHCN: 25

2.5.1. Vốn: 25

2.5.2. Trình độ KHCN: 27

3. Kết luận tiềm năng thế mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc: 27

3.1 Tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp: 27

3.2 Một số khó khăn: 28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KHAI THÁC TIỀM NĂNG THẾ MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2000 -2009:. 29

I. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2000 – 2009: 29

1. Kết quả đạt được: 29

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 31

3. Tình hình xuất nhập khẩu: 32

II.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2000- 2009: 32

1. Số lượng cơ sở công nghiệp – TTCN: 33

1.1.  Số lượng cơ sở công nghiệp phân theo nhóm ngành: 33

1.3.  Số lượng cơ sở công nghiệp phân theo địa bàn: 35

2.  Lực lượng lao động công nghiệp – TTCN: 37

2.1 Lực lượng lao động công nghiệp phân theo thành phần kinh tế: 37

2.2 Lực lượng lao động công nghiệp phân theo nhóm ngành: 38

2.3 Lực lượng lao động công nghiệp phân theo địa bàn: 39

3. Công nghiệp đóng góp cho ngân sách địa phương: 40

4. Giá trị sản xuất công nghiệp: 40

5.3 Chuyển dịch tỷ trọng công nghiệp theo lãnh thổ: 47

5.4. Về cơ cấu thu hút và sử dụng lao động sản xuất công nghiệp: 48

III: THỰC TRẠNG KHAI THÁC CÁC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC.. 49

1. Ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm, đồ uống: 49

2. Ngành công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng. 50

3. Ngành công nghiệp dệt may, da giầy. 51

4. Ngành công nghiệp cơ khí, lắp ráp ôtô xe máy. 51

5. Công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. 52

6. Công nghiệp dược phẩm và hoá chất tiêu dùng. 53

7. Công nghiệp sản xuất và phân phối điện: 54

IV: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CỤM CÔNG NGHIỆP.. 54

1. Thành tựu đạt được trong quá trình khai thác tiềm năng lợi thế ngành công nghiệp của tỉnh: 56

2.  Những tồn tại và hạn chế trong quá trình khai thác tiềm năng lợi thế ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc: 57

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KHAI THÁC TIỀM NĂNG THẾ MẠNH CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2010 – 2015. 59

I – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2015. 59

1- Mục tiêu: 59

2. – Định hướng phát triển công nghiệp – TTCN: 59

3.- Định hướng phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn. 60

II- GIẢI PHÁP THÚC ĐẤY KHAI THÁC TIỀM NĂNG THẾ MẠNH CHO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC: 61

1. Giải pháp về vốn và nguồn vốn thực hiện mục tiêu quy hoạch công nghiệp tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn: 61

2. Giải pháp về thị trường và tính cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh: 62

3. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp mũi nhọn: 63

4. Giải pháp về nghiên cứu khoa học chuyển giao và tiếp nhận công nghệ: 64

III. NHỮNG CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU: 65

1. Chính sách phát triển thị trường: 65

2. Chính sách khuyến khích vốn đầu tư: 65

3. Chính sách huy động vốn: 66

4. Chính sách khoa học công nghệ: 66

5. Chính sách đào tạo và sử dụng các nguồn lực: 67

6. Chính sách phát triển các vùng nguyên liệu: 67

 DANH  MỤC TỪ VIẾT TẮT:

CN :         Công nghiệp

CNXD: Công nghiệp xây dựng

CN CBNLS: Công nghiệp chế biến nông lâm sản

VLXD: Vật liệu xây dựng

GTSX: Giá trị sản xuất
KHCN: Khoa học công nghệ
TTCN: Tiểu thủ công nghiệp

TP: Thành Phố

TX: Thị Xã

QL2: Quốc lộ 2

UTH: Ước thực hiện

THCS: Trung học cơ sở

THPT: Trung học phổ thông

DNNN: Doanh nghiệp nhà nước

TW: Trung ương

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s