Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương – thực trạng và giải pháp


LỜI MỞ ĐẦU

 

Đầu tư Xây dựng cơ bản là bộ phận vô cùng quan trọng thuộc đầu tư phát triển. Để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cũng như tạo ra các tài sản cố định chúng ta phải đầu tư xây dựng cơ bản. Những năm vừa qua, tình hình đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương được chú trọng và đã có những thành quả nhất định, góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trong thời gian thực tập tại Phòng Tài chính- Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Dương, dưới sự hướng dẫn tận tình của TS. Phạm Văn Hùng cùng với sự giúp đỡ của các vị lãnh đạo, các cán bộ viên chức của đơn vị thực tập, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của đầu tư xây dựng cơ bản, tôi đã chọn đề tài “Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương – thực trạng và giải pháp để nghiên cứu và phát triển thành chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của chuyên đề được chia thành 3 chương như sau:

Chương I: Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản

Chương II: Thực trạng về đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2001 – 2010

Chương III: Một số giải pháp cho đầu tư xây dựng cơ bản tại Hải Dương.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. – 1 –

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN.. – 3 –

1.1. Khái niệm về đầu tư xây dựng cơ bản. – 3 –

1.1.1.Khái niệm.. – 3 –

1.1.2.Đặc điểm chung của đầu tư Xây dựng cơ bản. – 4 –

1.1.3. Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản. – 5 –

1.2.Khái niệm về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản. – 7 –

1.2.1.Khái niệm.. – 7 –

1.2.2.Nguồn hình thành vốn đầu tư xây dựng cơ bản. – 8 –

1.2.3.Nội dung của vốn đầu tư xây dựng cơ bản. – 8 –

1.2.4. Phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản :. – 9 –

1.3.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản. – 10 –

1.3.1.Chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư  Xây dựng cơ bản. – 10 –

1.3.2.Một số chỉ tiêu chính phản ánh hiệu quả hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản.. – 13 –

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản. – 19 –

1.4.1.Điều kiện tự nhiên. – 19 –

1.4.2.Khả năng huy động và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả. – 19 –

1.4.3.Công tác kế hoạch hoá và chủ trương của dự án. – 19 –

1.4.4. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. – 20 –

1.4.5.  Nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản. – 20 –

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở HẢI DƯƠNG TRONG NHỮNG NĂM QUA.. – 21 –

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện xây dựng cơ bản tỉnh Hải Dương  – 21 –

2.1.1.  Đặc điểm tự nhiên. – 21 –

2.1.2.Tình hình kinh tế xã hội – 22 –

2.2. Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Hải Dương những năm qua. – 26 –

2.2.1.  Tình hình huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Hải Dương. – 26 –

2.2.2. Những kết quả đạt được. – 26 –

2.3.Những hạn chế còn tồn tại trong đầu tư xây dựng cơ bản. – 29 –

2.3.1. Những hạn chế còn tồn tại – 29 –

2.4. Nguyên nhân tồn tại những hạn chế trên trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương. – 33 –

2.4.1. Về khách quan. – 33 –

2.4.2. Về chủ quan. – 34 –

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI HẢI DƯƠNG.. – 35 –

3.1.Dự báo về tình hình kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hải Dương  – 35 –

3.1.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2020. – 37 –

3.1.2.  Phân tích, đánh giá các yếu tố và điều kiện phát triển. – 35 –

3.1.3. Mục tiêu phát triển các ngành, các lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. – 47 –

3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Hải Dương  – 56 –

3.2.1. Qui hoạch đầu tư theo từng ngành , địa phương nằm trong qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. – 58 –

3.2.2. Đổi mới công tác kế hoạch hoá  và chủ trương đầu tư của các dự án. – 56 –

3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư và chất lượng cấp giấy phép đầu tư . – 57 –

3.2.4. Huy động và sử dụng vốn đầu tư Xây dựng cơ bản có hiệu quả. – 62 –

3.2.5. Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực phục vụ cho công tác đầu tư Xây dựng cơ bản  – 61 –

3.2.6. Nâng cao chất lượng của ban quản lý công trình. – 61 –

3.2.7. Nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước, chống thất thoát lãng phí vốn đầu tư xây dựng cơ bản. – 58 –

3.2.8. Một số kiến nghị:. – 63 –

KẾT LUẬN.. – 65 –

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s