Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình (BDC). Thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH GIAI ĐOẠN 2005-2010  1

I. Giới thiệu chung về Công ty BDC.. 1

1. Lịch sử hình thành. 1

2. Nhiệm vụ ban đầu khi mới thành lập của Công ty BDC. 2

3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty BDC: 2

4. Các sản phẩm chính của Công ty BDC: 3

5. Cơ cấu tổ chức công ty BDC.. 4

6. Tình hình phân bổ nhân lực. 7

6. Tình hình phân bổ nhân lực. 8

7. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của công ty. 9

8. Tình hình kinh doanh của công ty một số năm gần đây. 10

II. Hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phấn phát triên phát thanh truyền hình giai đoạn 2005-2010. 13

1. Tầm quan trọng của hoạt động đầu tư phát triển đối với công ty BDC.. 13

1.1. Đầu tư phát triển-điều kiện kiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp  13

1.2. Vai trò của đầu tư phát triển đối với việc thực hiên nhiệm vụ chính trị của Đảng và Chính phủ về phát triển phát thanh truyền hình của công ty BDC.. 14

2. Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển của công ty BDC qua các năm.. 15

2.1. Đánh giá chung về nguồn  vốn đầu tư phát triển của công ty BDC. 15

2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty:. 17

2.2.1. Nguồn lợi nhuận để tái đầu tư. 17

2.2.2. Quỹ khấu hao. 17

2.2.3. Vốn huy động qua phát hành cổ phiếu: 18

2.3. Vốn ngân sách và Vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước:. 19

2.4. Nguồn vốn vay của công ty. 19

2.4.1.Vốn  tín dụng ngân hàng. 19

2.4.2. Vốn vay cán bộ công nhân viên. 20

3. Hoạt động  đầu tư phát triển tại công ty BDC theo các nội dung. 20

3.1. Về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. 20

3.2. Về đầu tư bổ sung hàng tồn trữ. 25

3.3. Về đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 28

3.3.1. Đầu tư cho công tac tuyển dụng và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: 29

3.3.1.1. Đầu tư cho công tác tuyển dụng. 29

3.3.1.2. Đầu tư cho công tác đào tạo. 29

3.3.2. Đầu tư cho việc đảm bảo phúc lợi cho người lao động và nâng cao đời sống của nhân viên : 31

3.4. Về đầu tư nghiên cứu và triển khai các hoạt động Khoa học công nghệ. 33

3.5. Về đầu tư cho các hoạt động Marketing. 36

III. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình BDC giai đoạn 2005-2010. 39

1. Kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển. 39

1.1. Các kết quả đạt được. 39

1.2. Các chỉ tiêu hiệu quả đầu tư phát triển của công ty BDC.. 42

1.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế. 42

1.2.2. Chỉ tiêu hiệu quả xã hội 44

2. Những mặt hạn chế cần khắc phục. 45

3. Một số nguyên nhân: 47

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẤY  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY BDC  GIAI ĐOẠN 2005-2010. 49

I. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty BDC giai đoạn 2010-2015. 49

1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty BDC giai đoạn 2010-2015. 49

2. Kế hoạch đầu tư phát triển của công ty BDC giai đoạn 2010-2015. 50

II. Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư phát triển của công ty BDC   51

1. Các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho đầu tư phát triển. 51

1.1. Giảm vay ngắn hạn ngân hàng, tăng cường hơn nữa việc vay vốn cán bộ công nhân viên. 51

1.2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng. 52

1.3. Thanh lý bớt Tài sản cố định nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động. 54

1.4. Huy động vốn qua hợp tác liên doanh. 54

1.5. Giải pháp về vấn đề quản lý và sử dụng vốn. 55

2. Giải pháp cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty BDC.. 56

2.1. Tiến hành nâng cấp và đổi mới có chọn lọc lượng Tài sản cố định trong thời gian tới 56

2.2. Đổi mới máy móc thiết bị thông qua tín dụng thuê mua. 57

2.3. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng Tài sản cố định của công ty. 58

3. Giải pháp cho hoạt động đầu tư bổ sung hàng tồn trữ của công ty. 58

4. Giải pháp trong đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 59

5. Giải pháp trong đầu tư nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ  61

6. Giải pháp về đầu tư cho các hoạt động Marketing. 63

III. Điều kiện để thực thi các giải pháp. 65

1. Về phía Nhà nước. 65

2. Về phía Công ty BDC.. 65

KẾT LUẬN

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO


LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thế giới trong vài năm trở lại đây, lĩnh vực phát thanh truyền hình ngày càng được coi trọng và ưu tiên phát triển. Phát thanh truyền hình đã đưa các quốc gia xích lại gần hơn và không bị ràng buộc bởi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ và tập tục văn hoá.

Ở Việt Nam, phát thanh truyền hình ngày càng khẳng định vị trí là một trong những phương tiện thiết yếu của đời sống xã hội, là công cụ chính trị sắc bén tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao và đa dạng của công chúng, đẩy mạnh hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế.

Công ty ứng dụng phát triển phát thanh truyền hình là một công ty cổ phần trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Công ty có chức năng chính là quản lý chi phí, sản xuất các thiết bị phát thanh truyền hình chuyên dụng, dịch vụ tư vấn tiếp nhận đầu tư và các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình.

Với vị trí của các doanh nghiệp đang ngày càng được khẳng định trong nền kinh tế quốc dân, thì nội dung đầu tư phát triển đã trở thành một vấn đề cần phải được quan tâm hàng đầu. Trong thời gian qua đầu tư phát triển trong doanh nghiệp đã đạt được những kết quả to lớn, đã đưa nền kinh tế tiến thêm những bước tiến vững chắc hơn trên con đường công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước.

Trải qua hơn 30 năm tồn tại và phát triển, công ty BDC luôn đặc biệt chú trọng đến hoạt động đầu tư phát triển của đơn vị mình nhằm đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ đã tin tưởng giao phó.

Trong quá trình thực tập, khảo sát và nghiên cứu tại công ty BDC, nhờ cớ sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo-PGS, TS Từ Quang Phương-cùng với các cô chú cán bộ công nhân viên của công ty, em đã hoàn thành bản chuyên đề thực tập về hoạt động đầu tư phát triển của công ty BDC với đề tài :“Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình (BDC). Thực trạng và giải pháp

Nội dung chuyên đề thực tập gồm hai chương:

Chương 1:    Thực trạng đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình giai đoạn 2005 – 2010

Chương 2:    Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần phát triển phát thanh truyền hình giai đoạn 2010-2015

Trong quá trình thực tập và làm chuyên đề, do còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong thầy chỉ bảo thêm giúp em hoàn thành và đạt kết quả tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s