Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo


LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển, đặc biệt, chúng ta đã là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp có môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi và cùng với nó là những khó khăn, thách thức không tránh khỏi. Họat động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết chi phối của các quy luật kinh tế khách quan như những quy luật cung cầu. Muốn cạnh tranh thành công, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm mà cạnh tranh về giá cũng luôn được xem là một biện pháp hữu hiệu. Vì thế chi tiêu chi phí và giá thành trở thành những chỉ tiêu quan trọng nhất. Các doanh nghiệp trong mục tiêu phấn đấu của mình luôn tìm mọi cách để tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Để thực hiện được mục tiêu này, doanh nghiệp cần phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như quản lý sử dụng NVL một cách có hiệu quả, đổi mới quy trình công nghệ, tổ chức phân công lao động hợp lý… trong đó việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là quan trọng nhất. Việc tập hợp và tính toán đúng đắn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho nhà quản lý doanh nghiệp, từ đó giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của công việc quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp, sau một thời gian thực tập và tìm hiểu công tác kế tóan tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên cơ khí Trần Hưng Đạo, được sự quan tâm giúp đỡ của tập thể phòng Tài chính kế toán, đặc biệt là sự hướng dẫn của thầy Phạm Quang, em đã chọn đề tài

“ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo”

Phương pháp nghiên cứu là phương pháp duy vật biện chứng với phạm vi nghiên cứu là kế tóan tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.

Đề tài có kết cấu ba phần như sau:

Phần I: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo.

Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo.

Phần III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo.

Do thời gian và trình độ có hạn nên mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng, song vẫn không thể tránh khỏi sai sót. Vì vậy, qua đề tài này và dưới sự chỉ bảo và hướng dẫn của PGS – TS Phạm Quang, em có thể nâng cao cả về nhận thức trong chuyên môn trên cả lý thuyết và thực tế. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS – TS Phạm Quang và các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính kế tóan đã hướng dẫn em hoàn thành đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT  VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO.. 3

1.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO.. 3

1.2.  ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY.. 4

1.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm.. 5

1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất 7

1.3.  QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY.. 8

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO.. 11

2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY.. 11

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 11

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 22

2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 31

2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá SPDD.. 39

2.2. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY.. 45

2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty. 46

2.2.2- Quy trình tính giá thành. 47

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ  TRẦN HƯNG ĐẠO   48

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN.. 48

3.1.1- Ưu điểm.. 48

3.1.2- Nhược điểm.. 50

3.1.3- Phương hương hoàn thiện. 53

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY   53

3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN.. 58

KẾT LUẬN.. 59

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1   Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty. 5

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức sản xuất 7

Sơ đồ 2.1: Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm.. 40

Biểu số 1.1: Danh mục sản phẩm.. 3

Biểu số 2.2: SCT vật tư. 16

Biểu số 2.3: Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn. 17

Biểu số 2.4: Bảng phân bổ NVL, CCDC PHÂN XƯỞNG ĐÚC.. 19

Biểu số 2.5: SCT TK 621 – PX ĐÚC.. 20

Biểu số 2.6: Bảng phân bổ NVL, CCDC toàn Công ty. 21

Biểu số 2.7: Sổ Cái TK 621. 22

Biểu số 2.8: Bảng chấm công. 26

Biểu số 2.9: Phiếu thanh toán lương sản phẩm.. 27

Biểu số 2.11: SCT TK 622 PX Đúc. 29

Biểu số 2.12: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH toàn Công ty. 30

Biểu số 2.13: Sổ Cái TK 622. 31

Biểu số 2.16: Sổ Cái TK 627. 38

Biểu số 2.17: Bảng kê số 4. 41

Biểu số 2.18: Nhật kí chứng từ số 7- Phần 1. 43

Biểu số 2.19: Nhật kí chứng từ số 7 – Phần 2. 44

Biểu số 2.20: Sổ cái TK 154. 45

Biểu số 2.21: Thẻ tính giá thành sản phẩm Động cơ DH80H.. 47

Biểu số 2.22: Bảng tính giá thực tế vật liệu. 54


 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s