Hoàn thiện công tác tổng hợp chi phí và tính giá thành phẩm tại Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P


LỜI MỞ ĐẦU

Sau hơn hai mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện (1986-2010), nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến triển khá vững chắc. Thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện và phát huy hết tác dụng trong đời sống xã hội. Sự kiện Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO vào tháng 11 năm 2006 đã tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm khi được tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn với 148 thành viên. Vị trí của Việt Nam cũng được củng cố và nâng cao hơn trong các mối quan hệ quốc tế. Bên cạnh những thuận lợi nói trên thì Việt Nam cũng phải đương đầu việc cạnh tranh khốc liệt của hàng hóa của các doanh nghiệp nước ngoài đang tràn ngập trên thị trường nội địa trong khi khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ta lại chưa cao. Các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đứng trước hai sự lựa chọn hoặc bị đào thải khỏi thị trường mà hậu quả là số lao động thất nghiệp gia tăng gây gánh nặng cho xã hội và chính phủ. Hoặc chấp nhận sự cạnh tranh, mạnh dạn đổi mới công nghệ, vận hành hệ thống quản lý tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm tạo khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại, chiếm lĩnh thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu bền vững.

Trong hơn mười năm trở lại đây, công nghệ vi điện tử tuy mới phát triển nhưng đã chiếm vai trò quan trọng và liên tục được nhà nước bảo hộ. Hai năm qua, ngành điện tử nước ta đã chào đón một làn sóng các nhà đầu tư Nhật Bản, khiến cho cuộc cạnh tranh giữa hàng điện tử trong nước và hàng nước ngoài ngày càng khốc liệt. Là một một đơn bị hạch toán kinh tế độc lập, Nhà máy  lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P chuyên sản xuất và cung cấp các cụm bản mạch cảm ứng cho các doanh nghiệp điện tử hàng đầu Việt Nam. Tuy mới đi vào hoạt động gần chục năm lại chịu rất nhiều áp lực cạnh tranh nhưng Nhà máy đã từng bước chinh phục niềm tin của những khách hàng điện tử khó tính. Đối với một doanh nghiệp sản xuất nói chung và Nhà máy  lắp ráp thiết bị vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P  nói riêng, công tác kế toán là một công cụ sắc bén, cung cấp thông tin về tình hình sản xuất giúp nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác và kịp thời. Việc hạch toán chi phí và tính giá thành phẩm luôn được coi trọng trong doanh nghiệp sản xuất.

Như chúng ta đã biết, hoạt động sản xuất luôn chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế của nền kinh tế thị trường như: Quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh mà cụ thể hơn là doanh nghiệp còn phải cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, mẫu mã và hơn cả đó là cạnh tranh về giá cả. Làm thế nào để tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất để tạo ra được sản phẩm có giá thành hạ, tốt về chất lượng, đẹp và gọn về hình thức, tăng sức canh tranh. Đó là vấn đề được Nhà máy đặc biệt quan tâm.

Trong thời gian thực tập tại Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P, em nhận thấy tầm quan trọng của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành phẩm, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy em lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tổng hợp chi phí và tính giá thành phẩm tại Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P” để làm báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Chuyên đề gồm 3 chương:

Chương I: Đặc điểm về sản phẩm, tổ chức sản xuất và công tác quản lý chi phí tại Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P.

Chương II: Thực trạng về công tác tổng hợp chi phí và tính giá thành phẩm tại Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P.

Chương III: Hoàn thiện công tác tổng hợp chi phí và tính giá thành phẩm tại Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P.

Với sự cố gắng, lỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán, ban lãnh đạo của Nhà máy cùng các thầy cô trong trường, đặc biệt là giảng viên hướng dẫn Thạc sỹ Nguyễn Thanh Hiếu đã hướng dẫn em rất nhiệt tình. Tuy nhiên do thời gian có hạn, kiến thức và tầm hiểu biết còn chưa sâu, chắc chắn bản báo cáo của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của thầy cô cũng như của các anh chị trong phòng kế toán Nhà máy rắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P để báo cáo của em được hoàn thiện và phục vụ tốt cho công tác kế toán sau này của em.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1:  ĐẶC ĐIỂM VỀ SẢN PHẨM, CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT, TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY LẮP RÁP VÀ THIẾT KẾ VỈ MẠCH ĐIỆN TỬ THUỘC CÔNG TY TNHH 4P. 4

1. Đặc điểm về sản phẩm: 4

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P . 8

3. Công tác quản lý chi phí sản xuất tại Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P. 11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH  SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY LẮP RÁP VÀ THIẾT KẾ VỈ MẠCH ĐIỆN TỬ THUỘC CÔNG TY TNHH 4P. 16

2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P. 16

2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 18

2.1.1.1 Nội dung : 18

2.1.1.2. Tài khoản sử dung. 21

2.1.1.3. Kế toán chi tiết một số nghiệp vụ chủ yếu. 22

2.1.1.4 Quy trình ghi sổ : 22

2.1.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT). 35

2.1.2.1 Nội dung: 35

2.1.2.2. Tài khoản sử dụng: 37

2.1.2.3 Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 38

2.1.2.4  Quy trình ghi sổ. 39

2.1.3 toán chi phí sản xuất chung (CPSXC): 44

2.1.3.1 Nội dung : 44

2.1.3.2 Tài khoản sử dụng. 44

2.1.3.3 Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 44

2.1.3.4 Quy trình ghi sổ: 50

2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn Nhà máy. 55

2.1.4.1 Nội dung. 55

2.1.4.2 Tài khoản sử dụng. 55

2.1.4.3 Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 55

2.2.Tính giá  thành phẩm tại nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc công ty TNHH  4P. 56

2.2.1 Đối tượng tính giá thành. 56

2.2.2 Quy trình tính giá thành. 56

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHẨM TẠI NHÀ MÁY LẮP RÁP VÀ THIẾT KẾ VỈ MẠCH ĐIỆN TỬ THUỘC CÔNG TY TNHH 4P. 62

3.1.  Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm tại Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc Công ty TNHH 4P  phương hướng hoàn thiện . 62

3.1.1 Những ưu điểm: 65

3.1.2. Nhược điểm.. 71

3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy lắp ráp và thiết kế vỉ mạch điện tử thuộc công ty TNHH 4P. 72

KẾT LUẬN.. 81

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s