Giải pháp tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội


MỤC LỤC

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT PHẢI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT.. 2

1.1. Cơ sở lý luận về lao động. 2

1.2. Cơ sở lý luận về việc làm. 6

1.3. Sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 13

1.3.1. Đặc điểm của lao động bị thu hồi đất do quá trình CNH – HĐH. 13

1.3.2. Sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 14

1.4. Kinh nghiệm tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở một số địa phương. 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI. 21

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn hà Nội. 21

2.1.1. Vị trí địa lí kinh tế. 21

2.1.2. Khí hậu. 22

2.1.3. Địa hình. 22

2.1.4. Tài nguyên đất. 22

2.1.5. Tài nguyên du lịch. 24

2.2. Thực trạng lực lượng lao động trên địa bàn Hà Nội. 25

2.2.1. Lực lượng lao động. 25

2.2.2. Cơ cấu lao động. 26

2.3. Thực trạng lao động bị thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội. 28

2.3.1. Số lượng lao động bị thu hồi đất. 28

2.3.2. Cơ cấu lao động. 29

2.3.3. Chất lượng lao động bị thu hồi đất 34

2.4. Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội. 36

2.4.1. Thực trạng việc làm của lao động bị thu hồi đất. 36

2.4.2. Chính sách tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất. 38

2.5. Đánh giá chung về việc giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội. 42

2.5.1. Kết quả đạt được. 42

2.5.2. Những hạn chế, bất cập còn tồn tại. 44

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI. 47

3.1. Cơ sở để đưa ra các giải pháp tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất 47

3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội Hà Nội đến năm 2020. 47

3.1.2. Dự báo nhu cầu việc làm của người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội. 47

3.2. Các quan điểm, mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 49

3.2.1. Quan điểm giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 49

3.2.2. Mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. 49

3.3. Các giải pháp tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội. 51

3.3.1. Nghiên cứu và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị thu hồi đất. 51

3.3.2. Tạo sự phát triển toàn diện các mặt kinh tế, xã hội . 55

3.3.3. Chú trọng đến đào tạo nghề cho người lao động. 59

3.3.4. Tăng cường hoạt động hệ thống thông tin thị trường lao động. 62

3.3.5. Hỗ trợ nguồn vốn cho người lao động bị thu hồi đất. 62

KẾT LUẬN.. 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

 

Bảng 2.1. Thực trạng sử đụng dất thành phố Hà Nội. 23

Bảng 2.2 Một số chỉ tiêu về lao động. 26

Bảng 2.3. Kết quả giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất theo tuổi. 30

Bảng 2.4. Kết quả giải quyết việc làm 5 năm 2006 -2010. 36

Biểu đồ 2.1.Cơ cấu việc làm mới theo ngành kinh tế. 32

Biểu đồ 2.2.Cơ cấu việc làm mới theo trình độ chuyên môn kỹ thuật. 33

Biểu 3.1. Dự báo cơ cấu sử dụng lao động bị thu hồi đất. 48

 


LỜI MỞ ĐẦU

Việc làm cho người lao động là một vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, hướng tới tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp như hiện nay, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã đạt được những kết quả khả quan trong việc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nguy cơ tỷ lệ thất nghiệp cao, nhu cầu về việc làm cho người lao động ngày càng trở thành một sức ép không nhỏ trong nền kinh tế.

Đặc biệt, tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế, không thể thiếu việc quy hoạch lại thành phố cho phù hợp, nhằm tăng nhanh sự phát triển. Do đó, sau khi thu hồi đất để thực hiện các dự án, nhiều người lao động bị rơi vào tình trạng mất việc làm, tạo sự trì hoãn cho việc phát triển cũng như chuyển dịch nền kinh tế. Chính vì vậy, tạo việc làm cho người lao động, nhất là lao động bị thu hồi đất trở thành chủ trương lớn của thành phố Hà Nội nói riêng và là một vấn đề kinh tế – xã hội của đất nước nói chung, nhằm đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước mà còn góp phần nâng cao được vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chính vì vậy, tôi xin chọn đề tài:  “Giải pháp tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.”  mong muốn góp một  phần nhỏ bé cho việc giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Kết cấu bài viết bao gồm 3 chương:

Chương 1: Sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

Chương 2: Thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.

Chương 3: Các giải pháp tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.

Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn và tập thể các bác, các cô chú tại sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã đóng góp ý kiến và giúp đỡ trong quá trình thực tập để tôi có thể hoàn thành tốt được bản báo cáo chuyên đề này.

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s